Samer får mere plads i Den norske kirke

Det samiske folk og deres kultur er en naturlig del af det norske kirkeliv; nu sætter den norske kirke fokus på samernes rolle i kirken. Foto: colourbox.com

Den norske kirke skaber bedre muligheder for det samiske folks deltagelse i kirkelivet

Den norske kirke sætter fokus på, hvordan det mindretal af samer, som også er en del af kirken, bedst får plads til deres sprog og kultur, så de kan føle sig hjemme i kirken.

Kirkemødet, som er den øverste myndighed i Den norske kirke, vedtog i 2011 en strategi for bedre at rumme det samiske folk i den norske kirke. "Livskraftig og ligeværdig" er ordene, som den norske kirke hæfter på visionen for det samiske folks rolle i kirkelivet. Strategien fokuserer på at give plads til udviklingen af det samiske kirkeliv i Den norske kirke og på anerkendelsen af samerne som en naturlig del af kirken, skriver det økumeniske nyhedsbrev ENInews.

I løbet af de næste fem år vil man styrke samernes rolle i kirkelivet ved hjælp af forskellige tiltag, såsom at oprette nye stillinger til samiske præster og øvrige kirkemedarbejdere, undervise i samisk og sætte fokus på samisk liturgi, bibeloversættelse og kirkehistorie. Sproget spiller naturligvis en stor rolle, og bibelen såvel som den norske kirkes liturgiske ordning findes på samisk og benyttes ved samiske gudstjenester.

Historisk set har holdningen til samisk sprog og kultur varieret i det norske samfund og kirken. Så sent som første halvdel af det 20. århundrede blev der ikke undervist i samisk i skolerne, heller ikke i de samiske områder mod nord. I disse områder har præster i Den norske kirke dog længe holdt gudstjenester på samisk, men først i de senere år er der kommet præster til, som selv er samer. Der findes et samisk kirkeråd i Den norske kirke, og i 2013 er rådet arrangør for samiske kirkedage som samler samisk kirkeliv fra Norge, Sverige, Finland og Rusland. Det er tredje gang, at kirkedagene afholdes.

Beslutningen om at give mere plads til samerne og deres kirkeliv i Den norske kirke sker ikke kun for samernes egen skyld, men har betydning for hele kirken. "Et livskraftigt og ligeværdigt samisk kirkeliv vedrører også kirken som helhed vores evne til at være et multikulturelt fællesskab der inkluderer samisk kirkeliv som en ligeværdig og naturlig del," siger direktøren i kirkerådet for Den norske kirke, Jens-Petter Johnsen.