Grønne initiativer bryder med klimaskepsis hos evangeliske kristne

Ifølge initiativet The Evangelical Climate Initiative følger der med anerkendelsen af klimaforskningen også et bestemt moralsk ansvar. Initiativet vedkender sig det synspunkt, at klimaforandringerne vil forværre menneskers liv på planeten, og for The Evangelical Climate Initiative bliver klimaspørgsmålet derfor også et kristent moralsk anliggende. Foto: Unsplash

Er USA’s evangeliske kristne klimabenægtere? Ikke nødvendigvis. For selvom forskning viser, at hvide evangeliske kristne har størst tilbøjelighed til at forholde sig skeptisk til, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte, så eksisterer der også initiativer på den kristne højrefløj, der opfordrer troende til klimahandling

Den amerikanske tænketank PEW Research Center fremlagde i 2015 en undersøgelse, der sammenlignede forskellige kristne trossamfunds tilgang til klimaspørgsmålet.

Undersøgelsen viste blandt andet, at 77 procent af de latinamerikanske katolikker og 56 procent af de sorte, protestantiske kristne tilslutter sig det synspunkt, at klimaforandringerne er menneskeskabte. 41 procent af de hvide mainline-protestanter tilslutter sig samme synspunkt, mens kun 28 procent af de evangeliske kristne mener, at jordens temperatur stiger på grund af menneskelig aktivitet.

Man kan derfor fristes til at tro, at den amerikanske kristne højrefløj sidder fastlåst i forestillingen om, at mennesket ikke har kontrol over den klimatiske udvikling. Men det er ikke hele historien. For i løbet af de seneste 10 år er der opstået initiativer, der skaber klimahandling hos de evangeliske kristne.

Kristent klimahåb
Et af de initiativer er The Evangelical Climate Initiative, der består af 85 evangeliske kristne ledere, der alle tilslutter sig det synspunkt, at mennesket skal tage den presserende klimakrise alvorligt. Initiativet blev grundlagt i 2006 og adskiller sig fra det dominerende hvide, evangeliske kristne synspunkt, ved at anerkende den seneste forskning på klimaområdet.

Ifølge The Evangelical Climate Initiative følger der med anerkendelsen af klimaforskningen også et bestemt moralsk ansvar. Initiativet vedkender sig det synspunkt, at klimaforandringerne vil forværre menneskers liv på planeten, og for The Evangelical Climate Initiative bliver klimaspørgsmålet derfor også et kristent moralsk anliggende.

Ifølge dem er det nemlig teologisk begrundet, at kristne skal bidrage til at mindske konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer. The Evangelical Climate Initiative begrunder blandt andet deres teologiske tilgang til klimaforandringerne med næstekærlighedsbuddet, men de tager også udgangspunkt i skabelsesberetningen i deres argumentation for, hvorfor mennesket skal tage ansvar for klimaforandringerne.

En bog, to tolkninger
Netop skabelsesberetningen kan blive et springende punkt i den kristne klimadebat. Første Mosebogs første og andet kapitel bruges både af kristne klimaskeptikere og af de kristne, der ønsker at opfordre til klimahandling. Det er altså muligt at udlede meget forskellige konklusioner af skabelsesberetningen, forklarer professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen:

’’Den ene fortolkning er, at skabelsesberetningen drejer sig om, at det er Gud, der har skabt det hele i begyndelsen. Vi skal derfor ikke være så bekymrede, for Gud skal også nok tage sig af det hele. Det er denne fortolkning, der ofte findes blandt mere konservative kristne, og på den måde bliver en teologisk højreorienteret retning til en praktisk og politisk højreorienteret retning.’’

Det synspunkt finder man blandt andet hos The Cornwall Alliance, der er en alliance af evangeliske kristne, der stiller sig kritiske over for den gængse klimaforskning. The Cornwall Alliance blev grundlagt af ph.d. E. Calvin Beisner som en reaktion på et stigende fokus på klimaforandringerne i de evangeliske kredse. Alliancen opponerer blandt andet imod den holdning, at menneskeligt lederskab over jorden vil kunne få katastrofale konsekvenser.

Men samtidig kan man med Første Mosebog også udlede, at mennesket har fået til opgave at tage ansvar for jorden, forklarer Niels Henrik Gregersen:

’’Der står også, at Adam og Eva skal tage vare på Jorden. Det at 'tage vare på' bliver også oversat til det engelske ord stewardship. Ansvaret for Guds skaberværk er på den måde overdraget til mennesket, efter at Gud så at sige har skabt verden i første kapitel. Det afgørende her er derfor også, at de lægger en anden vægt på menneskets ansvar”.

Og det er netop den tolkning, der fokuserer på menneskets aktive ansvar for planeten, som The Evangelical Climate Initiative tilslutter sig. Et ansvar, der også kan kobles sammen med næstekærlighedsbuddet, da initiativet ønsker at arbejde for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne både for de kommende generationer og de svagest stillede i samfundet.