Valentinsdag

5 citater om kærlighed af Grundtvig

"... sød i vår og sød i høst, dybere, end nogen ved, er den ægte kærlighed," lyder et af Grundtvigs kendte citater om kærlighed. Foto: Jean-Honoré Fragonard/Wikimedia Commons

I morgen fejres valentinsdag og kærligheden. Læs her, hvad Grundtvig, en af Danmarks største digtere, har skrevet om kærligheden

Kærlighed mellem mand og kvinde, fra Gud til menneske og om kærlighed til fædrelandet. Grundtvig har arbejdet med kærlighedens mange facetter i sit omfattende forfatterskab, hvilket har resulteret i nogle altomfattende kærlighedscitater, som man oplagt kan kigge nærmere på på valentinsdag.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er i dag en af vores mest kendte danske salmedigtere. Derudover er han også kendt som teolog, forfatter, filosof, historiker, samfundsdebattør og præst ved Vartov i det indre København.

I dag kan man finde sporene af denne store kulturpersonlighed i skoleverdenen, folkekirken og det politiske liv.

Han skrev og levede i den danske guldalder (ca. 1800-1850) og var samtidig med Søren Kierkegaard, C.W. Eckersberg, H.C. Andersen og H.C. Ørsted for bare at nævne et par stykker.

Her er fem af hans vigtigste digte om synet på kærligheden i dens mange afskygninger - fra Guds kærlighed til mennesket til menneskets fædrelandskærlighed.

Grundtvigs store kærligheds digte

1. Om kristen kærlighed

"Kærlighed er lysets kilde,
kærlighed er livets rod,
derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god,
som vor frelser har forklaret,
som vi føler i Guds fred
og det håb, vi trøstes ved".

- Kærlighed er lysets kilde, 1853

2. Om kærlighed til fædrelandet

"O, kærligheds ånd!
Lad barnlig mig kysse din strålende hånd,
som rækker fra himlen til jorderigs muld
og rører vort øje med fingre som guld.
Så blålig sig hæver bag buldrende strand
det dejlige land!"

- De levendes land, 1824

3. Om kærlighedens styrke

"Med Kjærlighed Døden
Dog aldrig faaer Bugt,
Som Kulden af Gløden,
Den jages paa Flugt"

- Femte sang, Nyaars-Morgen. Et rim, 1824

4. Om kærligheden mellem mand og kvinde

"Glæderig og underfuld,
rig på råd, på tål og trøst,
klippefast og tro som guld,
sød i vår og sød i høst,
dybere, end nogen ved,
er den ægte kærlighed."

- Glæderig og underfuld, 1844

5. Om Guds kærlighed til mennesket

"Dog nu skimter morgenrøden
jeg igennem skyer grå:
du mig elsket har til døden
og endnu mig elsker så,
daler med din kærlighed
til mit hjerte ydmyg ned,
så din kærlighed derinde
jeg som min kan forefinde!"

- Jesus! At du blev min broder, 1851