Grundtvig og grundtvigianisme

Indholdsfortegnelse

1. Hvem var Grundtvig?

N.F.S. Grundtvig har haft indflydelse på det danske undervisningssystem, folkehøjskolerne, ordninger som ...

Baggrund: Hvem var præsten N.F.S. Grundtvig?

Få personer overgår ham i betydning for dansk kirkelig og national identitet. Men hvem var han...

1. 1. Litteratur om Grundtvig

Mand, bog, læse, læser,

Gode bøger om Grundtvig

Hvor skal man begynde, hvis man gerne vil læse om Grundtvig? Kristendom.dk giver gode bud på læseværdige Grundtvig-biografier

2. Grundtvigianisme

Hvad er grundtvigianisme?

Grundtvigianismen er den bevægelse, der bygger på N.F.S. Grundtvigs teologi og tanker.

Henrik Wigh-Poulsen er en af de markante debattører i dansk kirkeliv -- i dag kan han fejre 50 års ...

Grundtvigianismen lever og ånder i stort og småt

"Grundtvigianismen er en form for impuls, og under denne meget store paraply finder man et væld af forskellige strømninger fra menneskelivet", siger domprovst i Odense Henrik Wigh-Poulsen

2. 1. Historiske kontroverser

Vilhelm Beck. Fra Wikimedia

5 kampe mellem grundtvigianere og Indre Mission

Selvom grundtvigianere og missionsfolk har en fælles oprindelse, har der gennem tiden været mange spændinger mellem de to folkekirkelige retninger

""Dansk åndsliv er en stor centrifuge af Grundtvig og Kierkegaard, hvor citater og brudstykker ...

Han vil slaae mig ihjel med Thors Hammer - om uvennerne Kierkegaard og Grundtvig

Forskellene på Grundtvig og Kierkegaard er mange - og det havde de travlt med at vise omverden

2. 2. Grundtvig i nutiden

-- Jeg går ind for rummelighed til  det yderste, siger Grundtvig-ekspert Ole Vind. -- Foto: Leif

De 5 sværeste ting at sluge ved Grundtvig

Nationalisme, kvindesynet og forestillingen om det ægte danske er blot nogle af de grundtvigske tanker, vi idag har brug for at gøre op med, mener dr. phil. Ole Vind

Grundtvigs kirkesyn var yderst radikalt. Kirken skulle ...(give) fuld forkyndelsesfrihed, hvor der var plads ...

Moderne teologer har det svært med Grundtvigs kristendom

Der er nok, der gerne vil repræsentere Grundtvig, men næsten ingen står virkelig i en forlængelse af hans virke, mener valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen

3. Salmerne

Den Danske

Grundtvigs salmetunge

Salmedigteren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig er et af de sjældne digteriske genier, mener...

julegudstjeneste, jul, juleaften, juletid, gudstjeneste, kirke, kirkebænk, sang, synge, salme, salmer, ...

Grundtvig optræder som rødglødende vækkelsesprædikant

Det er en myte, at Grundtvig står for en udflydende kirkelig magelighed. Flere af hans salmer vidner om det modsatte, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

4. Grundtvigianisme i litteraturen

Sune

Da grundtvigianerne blev skabt i litteraturen

Karikaturer af grundtvigianere i dansk skønlitteratur har haft stor betydning for danskernes syn på dem

5. Grundtvigs one-liners

Med oplysning mente Grundtvig...det forhold, at der blev kastet lys på folks egne erfaringer, så mennesker ...

Grundtvig bruges for ofte som sproglig slagvare

Det sker ofte, at en politiker udbringer et: Frihed for Loke, såvel som for Thor uden at kende...

6. Quiz

7. Debat

-- Jeg kan ikke forkynde julebudskabet om, at Gud kom ned til Jorden, hvis ikke der også er et håb om, at ...

Grundtvig skal lægge navn til meget

De sidste nulevende grundtvigianere her i landet, det er de missionske. Grundtvig kunne om nogen prædike Kristi død og opstandelse, mener sognepræst Henrik Højlund

Sidste behandling af B11, om forbud mod at bære burka i det offentlige rum. Integrationsordfører for De ...

Vi kan lære utroligt meget af Grundtvig

Han var modstander af demokratiet, men fortaler for friheden, og derfor er Grundtvigs tanker stadig aktuelle, mener MF Naser Khader

Massoud Fouroozandeh

Grundtvig var Danmarks reformator

Grundtvigs baggrund fascinerer mig, for jeg er også vokset op i et 'rettroende' hjem, fortæller indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh

7. 1. 3 skarpe til en grundtvigianer

– I vores bog tager vi det voksne, dannede menneskes spørgsmål til kristendommen alvorligt, siger de to ...

"Grundtvig overrasker gang på gang"

Grundtvig skal ikke tages på ordet, men hans ord skal gribes i ånden, mener Birgitte Stoklund Larsen, der er leder af Grundtvig-Akademiet

Præst Morten Kvist Herning. Medlem af etisk

Menighedens bekendelse var vigtig for Grundtvig

Det giver ikke mening at påkalde sig grundtvigsk inspiration, hvis man ikke døber sine børn eller aldrig tager del i nadveren, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

-- Det er blevet et mantra, at ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne, og det har efterhånden ført ...

Grundtvig ville have nikket ja til kvindelige præster

Grundtvig inspirerer os til at forstå kristendommen som en historisk religion, der altid er i færd med at blive fortolket og nyformuleret, udtaler Helge Baden Nielsen, næstformand for Grundtvigsk Forum

Biskop Karsten Nissen, Viborg

Grundtvig har mere end nogen formet dansk identitet

Men Grundtvigs stærkt nationalistiske tanker er fremmede for mig, skriver biskop Karsten Nissen

8. Læs mere