Grundtvig og grundtvigianisme

Nordfoto
1. Introduktion


En gudstjeneste i folkekirken ville være væsentligt fattigere uden salmerne af Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Salmedigteren har nemlig skrevet omkring 1500 salmer, og 253 af dem udgør Den Danske Salmebogs i alt 791 salmer. Heriblandt finder man folkekære salmer som ”I al sin glans nu stråler solen”, ”Nu falmer skoven trindt om land” og ”Vær velkommen Herrens år” og mange flere, kendte salmer.

Grundtvig var foruden salmedigter også en betydningsfuld teolog og filosof, som har lagt navn til grundtvigianismen, og som har præget Danmark både i kirken og blandt folket – ikke mindst med folkehøjskolerne. 

I dette tema kan du læse om Grundtvigs liv, teologi og salmer og om den indflydelse han har haft i Danmark fra hans virke i 1800-tallet og frem til i dag.
 

2. N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Baggrund: Hvem var præsten N.F.S. Grundtvig?

Grundtvig er en af de personer, der har haft størst betydning for dansk kirkelig og national identitet, og han har skrevet flere salmer til Den Danske Salmebog end nogen anden. Men hvem var han egentlig? Læs om hans liv og virke her

Menneske først, maniodepressiv så

Vel var Grundtvig maniodepressiv, men dermed er det sidste ikke sagt om ham. Og psykologen Finn Abrahamowitz' biografi, der genudgives i dag på Grundtvigs fødselsdag, er et godt middel til forståelse af denne skelsættende skikkelse

3. Grundtvigs teologi

Vi kommer ikke uden om Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig har sat sit præg på det danske samfund i lovgivning, salmebog og i folkekirkens forkyndelse. Men har han stadig noget at sige os i dag? Henrik Wigh-Poulsen mener, at meget havde været anderledes uden Grundtvig

Grundtvigs bibelsyn

"Jeg tør sige, at jeg tror alt, hvad der står i den bog. Vel er der meget jeg ikke forstår, men det er min overbevisning, at alt hvad jeg behøver for min egen udviklings skyld og til menighedens oplysning og vejledning, det vil Ånden efterhånden klare for mig", skrev Grundtvig

4. Hvad er grundtvigianisme?


Folkekirkelig retning med rod i 1800-tallets religiøse vækkelser og inspireret af Grundtvigs livssyn. Undertiden karakteriseret som "gårdmændenes glade kristendom".

Grundtvigianismens væsentligste inspirationskilder er dels Grundtvigs fremhævelse af menighedslivet omkring dåb og nadver som kristendommens grundvold og livsnerve, og dels hans kulturåbne og nutidsorienterede engagement i menneskeliv og folkeliv. Den folkelige side af grundtvigianismen blev først og fremmest udviklet og udfoldet i højskolebevægelsen, som ikke blot førte til dannelse af folkehøjskoler, men også et vidt forgrenet foreningsliv i de danske sogne. Den optimistiske og positive stemning, der kendetegnede grundtvigianismen, var medvirkende til, at bevægelsen i særlig grad vandt frem blandt de bedrestillede dele af landbefolkningen (gårdmandsstanden) og derved adskilte sig både socialt og religiøst fra den anden store folkekirkelige retning, Indre Mission. 

-    Fra Gads religionsleksikon 
 

Grundtvigianismer og grundtvigianere

Hvad er grundtvigianisme? - Man kan sige om grundtvigianismen, hvad Grundtvig selv sagde om danskheden, at "alle er grundtvigianere, som regne sig selv dertil". Og regner man sig selv som grundtvigianer, er man i forlængelse af den grundtvigske arv.

Grundtvigianismens steder

Omkring N.F.S. Grundtvig (1783-1872) opstod der i løbet af midten af 1800-tallet en bevægelse, der både ville vække til kirkelig fornyelse og til udbredelse af folkelig oplysning. En række samlingssteder eller centre kan i dag udpeges som inspirationssteder for den grundtvigske oplysningstanke.

"Grundtvigianismen lever og ånder i stort og småt"

Grundtvigianismen, der blev defineret af Grundtvig og så dagens lys i midten af 1800-tallet, er et lysende eksempel på en social, kulturel og idémæssig strømning, der har påvirket og endnu påvirker os på et væld af forskellige måder

5. Grundtvigs betydning

"Grundtvig har mere end nogen formet dansk identitet"

Biskop Karsten Nissen mener, at Grundtvig har haft stor betydning for Danmark kulturelt, pædagogisk, teologisk og kirkeligt - og på den måde har bidraget til at forme den danske identitet.

6. Grundtvigs salmer

Grundtvigs salmetunge

Salmedigteren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig er et af de sjældne digteriske genier, mener salmekyndige sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Ud af Den Danske Salmebogs 791 salmer er de 253 digtet, oversat eller gendigtet af Grundtvig

Grundtvigs salmer peger på påskens mirakel

Nåde rimer på gåde i Grundtvigs salmer, men selv var han ikke i tvivl om, at opstandelseshåbet gælder alle mennesker, mener Grundtvig-forsker Sune Auken

Interaktiv salmeguide

Gå på opdagelse i en gylden salme af Grundtvig

Hvad betyder "guld i mund"? og hvad er en "guldterning"? Udforsk ordenes betydning i denne interaktive artikel om Grundtvigs salme "Morgenstund har guld i mund" fra 1853

Interaktiv salmeguide

Gå på opdagelse i Grundtvigs kendte pinsesalme

Hvad betyder "alt den Ånd, som daler" og "Jesu-navnets offerskål"? Bliv klogere på, hvad Grundtvig egentlig siger i den kendte pinsesalme "I al sin glans nu stråler solen"

Efterårsrefleksion

Følg pilgrimspræstens vandring gennem Grundtvigs efterårssalme

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell vandrer gennem sit barndomsland på vej mod sit livs efterår. Fyldt med minder og håb for fremtiden følger hun stemningen fra Grundtvigs salme "Nu falmer skoven trindt om land"

Historien om en salme: Dejlig er den himmel blå

Vores store salmedigter N.F.S. Grundtvig var i en stor, personlig krise, da han skrev "Dejlig er den himmel blå". Vi forbinder i dag salmen med juletiden, men teksten hører egentlig til fejringen af de hellige tre konger i disse dage

Quiz: Test din viden om Grundtvigs salmer

Du kan sikkert sagtens synge med på "Dejlig er den himmel blå" og "Sov sødt, barnlille". Men kender du dem godt nok til at klare quizzen?

7. Grundtvig og Kierkegaard
8. Seneste artikler
Quiz

Quiz: Test din viden om Grundtvigs salmer

N.F.S. Grundtvig har haft en finger med i tilblivelsen af 253 af de i alt 791 salmer i den danske salmebog. Og han er sikkert også ophavsmand til nogle af dine yndlingssalmer. Her kan du teste din viden om den grundtvigske salmeskat!

Gå på opdagelse i temaet om Grundtvig

Grundtvig var foruden salmedigter også en betydningsfuld teolog og filosof, som har lagt navn til grundtvigianismen, og som har præget Danmark både i kirken og blandt folket – ikke mindst med folkehøjskolerne. Læs mere om Grundtvig i dette tema

Reportage

Historiker: Vi skal begrave Grundtvig og grave ham op på ny

Nørrebro Teater dannede denne uge ramme om forestillingen ”Grundtvigs død”. Aftenen bød både på fordybelse og gode grin, da journalist Adam Holm og historiker Jes Fabricius Møller aflivede myter om Grundtvig

5 spørgsmål til forskeren

Forsker: Nordisk mytologi bidrager til national selvforståelse

Sophie Bønding er ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Her forsker hun i, hvordan særligt vikingetiden og den nordiske mytologi har været brugt til at konstituere et fællesskab og en kollektiv identitet i forskellige tidsperioder af danmarkshistorien

Grundtvig brugte nordisk mytologi til at forstå menneskelivet

For den danske teolog og digter N.F.S. Grundtvig fyldte nordisk mytologi umådeligt meget. Han måtte igennem en krise for at få plads til kristendommen i sit liv, fortæller lektor

"Hos det hedenske menneske fandt Grundtvig den højeste forestilling om verdens indretning og om Gud."

Sune Auken, lektor og Grundtvig-forsker.

Fødselsdagstale

Kære Grundtvig, hvad ville du sige til de fortvivlede danske unge?

Dagens fødselar, N.F.S. Grundtvig, var optaget af uddannelse og oplivelse. Men nutidens unge knækker af forventningspres, så hvad ville Grundtvig sige til det, spørger folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) i sin fødselsdagstale

Historien om en salme: Dejlig er den himmel blå

Vores store salmedigter N.F.S. Grundtvig var i en stor, personlig krise, da han skrev "Dejlig er den himmel blå". Vi forbinder i dag salmen med juletiden, men teksten hører egentlig til fejringen af de hellige tre konger i disse dage

Hvad betyder det, at folkekirken er grundtvigsk?

Mange præster og folkekirkemedlemmer kalder sig i dag ”grundtvigske”. Men hvad mener de med det? Er det blot for at sige, at de ikke er missionske? Vi ser på folkekirkens ”grundtvigske” indhold

Hvad er forskellen på at være grundtvigianer og tidehvervsk?

Når vi taler kirke og kristendom herhjemme, stilles det grundtvigske ofte op over for det tidehvervske. Men hvad er de vigtigste forskelle mellem at være "tidehvervsk" og at være "grundtvigianer"? Få fem bud her

Se flere