Psykoterapeut: Gud er ikke en hobby

Gud har mange roller, men han er vigtigst af alt kærlighed, mener psykoterapeut Steen Palmqvist. Foto: Privatfoto

Hvis vi forsøger at finde et begrænset billede af Gud, eksempelvis at han er vores terapeut, så gør det intet godt. Så bliver Gud kun til en person, vi kan beskrive i vores lille hjerne, og derved mister han sin guddommelighed i vores liv, mener psykoterapeut Steen Palmqvist

Hvordan vil du beskrive dit billede af Gud - ser du ham som far, dommer, ven eller andet?

For mig er Gud så meget mere som en beskrivelse eller som en definition. Således kunne jeg svare ja til alle ovenstående beskrivelser af Gud for mig plus meget andet. Han er både min far, dommer, ven, terapeut og alt hvad der kunne passes ind i det sjælesørgeriske og diakonale felt, og så er det alligevel kun en lille del af ham. Han er langt mere, end jeg kan beskrive med ord.

Han er den evige Gud, der har alt i sin hånd og handler med mig, sådan som han synes bedst. Jeg er derfor fokuseret på, at Gud altid er nær hos mig, uanset om jeg synes, han svarer på min bøn eller ej uanset om jeg oplever kriser i mit liv eller det modsatte Gud er altid lige nær. Det skaber en tryghed, som jeg ikke kan finde andre steder i livet, ligesom bevidstheden om, at han finder min livsvej for mig, også skaber tryghed og glæde. Gud er der altid, fordi han selv har besluttet at ville elske mig. En kort beskrivelse, der ville være let at forstå, kunne være, at Gud er en kærlighedsrelation.

LÆS OGSÅ: Nærvær, frihed og kærlighed.

Er det en positiv eller negativ udvikling, hvis mennesker i dag i højere grad opfatter Gud som terapeut end som for eksempel frelser?

Jeg tænker, at hvis vi forsøger at finde et begrænset billede af Gud, eksempelvis at han er vores terapeut, så gør det intet godt. Så bliver Gud kun til en person, vi kan beskrive i vores lille hjerne, og derved mister han sin guddommelighed i vores liv."

"Så tænker jeg, at han mere bliver til en hobby i vores liv end til Gud en vi tager frem, når han skal gøre noget godt for os eller redde os på den ene eller anden måde og som ellers fint kan stå på hylden og vente på, at vi en anden gang skulle få brug for hans hjælp. Gud er imidlertid ikke en hobby, det kunne give sig selv, hvis vi tror på, at han er hele universets skaber.

Jeg tror, at Gud skabte ægteskabet for at give os et billede, vi kan forstå, når han siger, at han ønsker en kærlighedsrelation til os. Hvis vi forsøger at stemple en ægtefælle som værende noget specielt og anskuer vedkommende ud fra den betragtning, så vil relationen her komme til at lide overlast og sikkert gå i stykker, fordi en kærlighedsrelation er så meget mere end en enkelt beskrivelse. Den hindrer os i at se mangfoldigheden og mulighederne i kærlighedsrelationen. På samme måde med gudsbilledet hvis det forenkles på den måde.

LÆS OGSÅ: Der findes en Gud, men mange gudsbilleder.

Hvad tror du, påvirker vores billede af Gud?

"Jeg tænker, at det billede vi fik af kærlighedsrelationen, da vi voksede op, skabte en billede af Gud, som vil præge os gennem mange år. Hvis vi er blevet svigtet, så vil vi ofte have svært ved at tro på, at Gud ikke også svigter, og har vi under opvæksten erfaret, at vi ikke var noget værd, så vil det billede også skabe problemer for os med hensyn til at tro på, at Gud selvfølgelig elsker os med en betingelsesløs kærlighed og aldrig kunne finde på at svigte os."

"Vores intellekt kan sikkert godt forstå budskabet om den betingelsesløse kærlighed, men følelserne hører ikke efter og skaber derved frygt for ikke at have nogen værdi. Og modsat, hvis barnet virkelig følte sig valgt til, vil det også være naturligt at være tryg i visheden om, at Gud vælger os til.

Det, som kan ændre billedet, er, at vi selv gør erfaringer med Gud i dagliglivet med ham. I dagliglivet med ham, opdager vi, hvem Gud er, og ikke hvem vi tror, han er. På samme måde som det virkelige billede af ægtefællen først bliver tydelig efter adskillige års samliv. Nogen gange er det en smertefuld proces, men dog alligevel med et fantastisk nyt billede der hvor det smertefulde gennemleves.

Steen Palmqvist er psyko- og familieterapeut og panelist ved kristendom.dk.