Hvad er de ni læsninger?

Teksterne til de ni læsninger fortæller om, hvordan mennesket blev væk fra Gud og blev fundet igen, siger sognepræst Thomas Kristensen. Arkivfotoet er fra Ganløse Kirke. Foto: Adam Garff

I mange kirker landet over er det blevet en tradition at holde "de ni læsninger" i adventstiden. Ifølge sognepræst Thomas Kristensen er traditionen, som stammer fra England, så udbredt, fordi den rummer folkelighed og dybde i en tid, hvor julen er blevet kommerciel

De ni læsninger er en forberedelsesgudstjeneste til julen. I nogle kirker holdes den i forbindelse med en almindelig gudstjeneste, og andre steder holdes den som en særskilt gudstjeneste, ofte med koncertpræg. Navnet dækker over, at der i løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster.

Bibelteksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel. Herudover rummer denne gudstjenesteform ofte megen musik, såvel korsang som fællessang.

I Helligåndskirken i Hvide Sande afholdes de ni læsninger i forbindelse med højmessen 3. søndag i advent. Sognepræst Thomas Kristensen skønner, at traditionen her er 15-20 år gammel.

"Der plejer at være god kirkegang til de ni læsninger. Ud over de jævnlige kirkegængere kommer også mange familiemedlemmer til de medvirkende", forklarer Thomas Kristensen.

I Hvide Sande begynder gudstjenesten med luciaoptog, og derudover medvirker kirkens børnekor og voksenkor. Bibelteksterne læses op af menighedsrådsmedlemmer, ledere fra kirkelige organisationer og af kirkegængere i øvrigt.

Mellem tekstlæsningerne er der salmesang og korindslag. Der synges både advents- og julesalmer, men også bodssalmen "Gud, efter dig jeg længes" efter læsningen om syndefaldet. Herefter holder Thomas Kristensen en miniprædiken over læsningerne.

"De ni læsninger peger frem og åbner døren til julen. Teksterne spænder fra syndefald til forløsning, og det overordnede tema i teksterne er Guds frelsesplan. Det handler om profeti og opfyldelse. Man kan også sige, at teksterne fortæller om, hvordan mennesket blev væk fra Gud og blev fundet igen."

Thomas Kristensen mener, at de ni læsninger er et udbredt fænomen i folkekirkens advents- og julefejring, fordi læsningerne giver flere dimensioner til julefejringen, men også, fordi det er blevet en kær tradition.

"Her i Hvide Sande kan vi godt lide denne lidt anderledes gudstjenesteform, hvor der synges meget, og hvor menigheden deltager i tekstlæsningen. Det er en god anledning til at inddrage menigheden i gudstjenesten. Jeg tror, traditionen generelt er populær, fordi de ni læsninger er en god måde at markere julens komme. Mange steder kommercialiseres julen, eller den gøres til kitsch, men i denne tradition er der både folkelighed og dybde", siger Thomas Kristensen.

I Hvide Sande samles der i forbindelse med de ni læsninger ind til kirkens ydre missions projekt.

"Det åbner op for et større perspektiv. Så handler det ikke kun om vores egen julefejring, men også om julefejring og menneskebehov andre steder i verden", siger Thomas Kristensen.