De danske stifter

Danmark er inddelt i 10 stifter. Læs om stifterne her og find dit stifts hjemmeside

Folkekirken er lokal. Langt det meste af det, der sker i din kirke, bestemmes af din præst og dit menighedsråd.

Men nogle beslutninger skal tages højere oppe. Nogle har et ledende ansvar for provstierne, de enkelte kirker og præsternes ve og vel, samt ændringer i, hvad en gudstjeneste må indeholde.

Dem, der er øverst ansvarlige, er biskopperne. De er både øverste gejstlige og administrative myndighed i et stift.

10 stifter, 10 biskopper
Danmark er inddelt i 10 stifter med en biskop i hver. Der er ingen øverste biskop, alle er lige. Og derfor kan der være forskel på, hvad der er tilladt i kirkerne i de ti forskellige stifter. For eksempel er der et velsignelsesritual for homoseksuelle i nogle stifter, men ikke i andre.

Og to til: Grønland og Færøerne
Folkekirken på Færøerne og kirken i Grønland er også stifter i folkekirken, selv om der gælder andre regler for dem. Kirken i Grønland hører både administrativt og økonomisk under det grønlandske hjemmestyre, og på Færøerne hører den under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.

Hvad er et stift?
Stiftet er en administrativ enhed, hvor biskoppen og en direktør for en af de regionale statsforvaltninger udgør den stiftsøvrighed, der tager sig af stiftets økonomiske administration. Stiftsøvrigheden skal også godkende eventuelle ændringer eller restaureringer af kirkens bygninger.

Biskoppernes opgaver
Biskoppen fører tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg og er ansvarlig for indstilling om oprettelse eller nedlæggelse af præste- eller provstestillinger. Desuden er han eller hun stiftets øverste myndighed i trosspørgsmål.

Biskoppen fungerer også som en ankeinstans. Det kan for eksempel være i sager om medlemskab af folkekirken eller i tvivlsspørgsmål om kirkens brug.

Læs mere om biskopper her

Læs mere om dit stift
Man kan besøge stifterne via deres hjemmesider, hvor man kan finde yderligere informationer:

Københavns Stift: www.kobenhavnsstift.dk
Vor Frue Kirke i hjertet af København fungerer som domkirke i stiftet, hvor Peter Skov Jakobsen er biskop.

Helsingør Stift: www.helsingoerstift.dk
Helsingør Sankt Olai er domkirke i stiftet, hvor Lise Lotte Rebel er biskop.

Roskilde Stift: www.roskildestift.dk
Roskilde Domkirke er stiftets hovedkirke, og Peter Fischer-Møller er stiftets biskop.

Lolland-Falsters Stift: www.lfstift.dk
Domkirken ligger i Maribo, og biskoppen hedder Marianne Gaarden.

Fyens Stift: www.fyensstift.dk
Tine Lindhardt er biskop i Fyens stift, hvor Sct. Knuds Kirke i Odense er domkirke.

Aalborg Stift: www.aalborgstift.dk
Biskoppen i Aalborg stift er Henning Toft Bro. Domkirken hedder Budolfi kirke.

Viborg Stift: www.viborgstift.dk
I Viborg stift er Henrik Stubkjær biskop, og domkirken hedder Viborg Domkirke.

Aarhus Stift: www.aarhusstift.dk
Skt. Clemens Kirke er domkirke i stiftet, hvor Henrik Wigh-Poulsen er biskop.

Ribe Stift: www.ribestift.dk
Elof Westergaard er biskop i Ribe stift, hvor domkirken hedder Vor Frue Kirke Maria.

Haderslev Stift: www.haderslevstift.dk
I Haderslev stift er Marianne Christiansen biskop, og Haderslev Domkirke er hovedkirken.

Kirken i Grønland
Sofie Petersen er biskop i Grønland, og domkirken "Vor Frelser Kirke" ligger i Godthåb.

Artiklen fra