LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Hvad laver en kirkegårdsleder?

Bispebjerg Kirkegård - Foto: Jørgen True Denmark

Få indblik i en Kirkegårdsleders arbejdsfunktioner

En kirkegårdsleder står for drift og administration af en eller flere kirkegårde med tilhørende kapeller. Kirkegårdslederen har det overordnede ansvar for både den daglige pasning og den langsigtede planlægning af kirkegårdens arealer. Kirkegårdslederen udfører sit arbejde på landets større kirkegårde, hvorimod landsbykirkegårdene passes af en graver. Stillingen som kirkegårdsleder kræver ofte uddannelse i havebrugsvidenskab eller landskabsarkitektur.

Ud over at lede arbejdet på selve kirkegården har kirkegårdslederen også administrative opgaver. De består i at føre regnskaber, protokoller og træffe aftaler med pårørende om begravelser og bisættelser. Kirkegårdslederen står desuden for anlægning og vedligeholdelse af gravsteder.

På visse større kirkegårde er der ansat kirkegårdsassistenter, der, under kirkegårdslederens administration, virker som arbejdsledere på kirkegården. En kirkegårdsassistent kan i visse tilfælde være stedfortrædere for kirkegårdslederen.

Læs om Ole Hougaards arbejde som kirkegårdsassistent

Mere information

Læs om uddannelsen, jobbet og lønnen her
(link til uddannelsesguiden)