Hvad laver en kirketjener?

kirketjener Carsten Just - Foto: Peter Kristensen.

Få indblik i arbejdet som kirketjener

En kirketjener arbejder i landets større kirker og varetager ofte den samme type opgaver, som en graver normalt udfører i landsbykirker og andre mindre kirker.

Kirketjeneren sørger for alt det praktiske ved kirken og dens omgivelser. Det gælder også en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenesten. Kirketjeneren ringer med kirkens klokker og er med til forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.

Mere information

Læs om uddannelsen, jobbet og lønnen her
(link til uddannelsesguiden)