Hvad laver en kordegn?

Den Ny Kirkebog - den elektroniske afløser for de håndskrevne kirkebøger - er nu klar til at blive taget i brug. Hjortshøj Sogn ved Århus er et af de første kirkesogne, som tager det nye sytem i brug. Kordegn Poul Erik Ettrup Larsen ses her med den gamle og nye ""kirkebog"" på sit kontor tirsdag d. 18 december 2001. Foto: PALLE HEDEMANN Nordfoto

Få indblik i arbejdet som kordegn her

Kordegnen modtager og registrerer anmeldelser om fødsler og dødsfald i kirkebogen for sognets indbyggere. Det sker i stigende grad elektronisk. Det er også kordegnen, der udfærdiger attester i forbindelse med de kirkelige handlinger, som for eksempel dåbsattester og vielsesattester. Kordegnen har desuden ansvaret for, at vidner møder op ved vielser, og at faddere er til stede ved dåb.

Kordegnen læser ind- og udgangsbønnen ved gudstjenester, fører bog over antal altergæster og laver meddelelser om gudstjenester, indsamlinger, kirkekoncerter samt andre kirkelige handlinger. Det er også kordegnen der noterer, hvor store beløb der indsamles i kirken.

Mange steder fungerer kordegnen desuden som sekretær for menighedsrådet og kasserer for de kirkelige kasser, der hører under menighedsrådet.

Læs mere om arbejdet som kordegn hos Danmarks Kordegneforening

Formand for Danmarks Kordegneforening, Erik Vigsø, fortæller om arbejdet som kordegn i et af landets mest multietniske sogn

Mere information
Læs om uddannelsen, jobbet og lønnen her
(link til uddannelsesguiden)