Hvad laver en provst?

- Provst Kristian H. Buhl i Haslev. - Foto: SØREN STEFFEN

Læs her om provstens arbejde og om, hvad et provsti og provstiudvalg er

En provst er en præst, som leder et provsti i samarbejde med provstiudvalget. Han er den øverste ansvarlige embedsmand inden for et provsti. Et provsti er en organisatorisk enhed inden for folkekirken. Provstiet er opbygget af sogne, og sammen med andre provstier udgør det et stift.

Når en præst af biskoppen bliver udnævnt provst, bliver personen en overordnet og tilsynsførende præst, som på biskoppens vegne skal lede provstiet. Oftest er provsten også sognepræst i en af sognets kirker.

En domprovst er provst i et provsti, hvor der ligger en domkirke. Domprovsten er biskoppens stedfortræder, og den kirkebogsførende sognepræst i domkirken.

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og en række læge medlemmer, som er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådets budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i de forskellige sogne.

Læs mere om provstens arbejde og rolle inden for den danske folkekirke i fødselsdagsportrættet af Eigil Saxe

Og få mere at vide om domprovstens arbejde i portrættet af Henrik Wigh-Poulsen.