Mortensaften i kirken er både gudstjeneste og fællesskab

”Jeg talte med en enkemand i sognet, der lige før Mortensaften sidste år mistede sin kone. Han deltog i både gudstjenesten og den efterfølgende middag med hele familien. For dem var det også en anledning til at mindes deres mor og hustru, som blev bisat fra samme kirke," fortæller præst i Ballerup Sogn, Inge Maibom.

Langt fra alle danske kirker markerer mortensdag. Men i Ballerup Sogn er det blevet en fast tradition at holde både gudstjeneste og middag

”Martin af Tours brændte for mission. Derfor har jeg valgt at gøre evangeliets dåbsbefaling til centrum for min prædiken på Mortensdag,” fortæller sognepræst i Ballerup Sogn, Trine Brandsborg.

I år afholder Ballerup Sogn et samlet arrangement med middag og gudstjeneste på aftenen for mortensdag, altså i morgen, den 11. november i Skovvejskirken. Trine Brandsborg er aftenens prædikant, og fordi der er tale om en aftengudstjeneste, har hun haft friere valg til at vælge tekster end ved søndagens højmesser:

”Jeg vil gerne tage spørgsmålet om mission op, for det er jo særligt interessant i vor tid, hvor vi ikke nødvendigvis ved, hvordan vi skal forholde os til det," mener Trine Brandsborg.

I Ballerup Sogn husker man de små højtider

Men herudover er gudstjenesten, hvor musikken også fået et ekstra pift, en del af en fejring, der også byder på en fælles middag efterfølgende. Det er blevet en tradition i Ballerup Sogn at holde kristne og kirkelige mærkedage i hævd. Så både Sankt Jakobs dag, mikkelsdag, mortensaften, valdemarsdag, kyndelmisse og andre mindre fejringer bliver en anledning for både gudstjeneste og fællesskab:

”Vi har erfaret, at når vi lægger en gudstjeneste omkring en særlig anledning, så kommer folk i kirken. De vil gerne have det historiske indblik, der jo også ligger bag mange af fejringerne,” fortæller sognepræst Inge Meibom. Sidste år afholdt hun mortensdagsgudstjeneste i Skovvejskirken:

”Til en mortensaftenprædiken flettes dagens teologiske tema om Martin af Tours tæt sammen med forkyndelsen” siger hun. ”En modig person, hvis livsvej pludselig tager en helt anden drejning end den, han forventede, er noget, alle mennesker kan relatere til”.

Fejringen har også en snert af diakoni

Kombinationen af gudstjenestefejring, tradition og fællespisning tiltrækker mange kirkegænger, siger Inge Meibom:

”Jeg talte med en enkemand i sognet, der lige før Mortens aften sidste år mistede sin kone. Han deltog i både gudstjenesten og den efterfølgende middag med hele familien. For dem var det også en anledning til at mindes deres mor og hustru, som blev bisat fra den samme kirke, hvor mortensaften blev holdt. Inden gudstjenesten besøgte de hendes gravsted, og de fandt det meget meningsfuldt at fejre gudstjeneste i det samme kirkerum, hvor de for nylig havde holdt bisættelse. Disse særlige kirkelige mærkedage får et diakonalt aspekt, fordi mange enlige og ensomme sætter stor pris på at mødes med andre over et godt måltid.”

I år er samtlige pladser til mortensanden efter gudstjenesten fyldt op. Trine Brandsborg vil udover at inddrage dåbsbefalingen i sin prædiken også tale over Anden Timotheusbrev 4, 1-4.