10 citater om helgener

"Jeg er ikke en helgen, med mindre du med helgen mener en synder, der bliver ved med at forsøge," har den sydafrikanske landsfader og tidligere præsident Nelson Mandela sagt. Foto: MIKE HUTCHINGS Denmark

Hvad er en helgen? Her får du korte bud fra digtere, reformatorer, nonner, saligkårede og helgenkårede

Til allehelgen mindes man i kirken de kristne, der er er døde og som har været trosforbilleder for andre. Der er forskel på, hvordan man taler om helgener i den katolske og protestantiske kirke. Vi har her samlet 10 citater om helgener fra store, kristne personligheder.

1. At være helgen er at leve sådan, at livet bliver dyrebart for andre, og det gode i dem styrkes.
Kaj Munk, digter, præst og forfatter

2. Du kan ikke være en halv helgen, du må enten være en hel helgen eller ingen helgen overhovedet.
Teresa af Lisieux, katolsk helgen

3. Man skal ikke bygge på helgenernes gerninger, eksempel eller ord, men kun på Guds Ord, som alene ikke tager fejl eller lyver.
Martin Luther, reformator

4. Jeg er ikke en helgen, med mindre du med helgen mener en synder, der bliver ved med at forsøge.
Nelson Mandela, landsfader og tidligere præsident i Sydafrika

5. Hvis jeg nogensinde bliver en helgen, vil jeg helt sikkert blive en mørkets helgen. Jeg vil konstant være væk fra himlen for at tænde lys for dem, der sidder i mørke på jorden.
Moder Teresa, saligkåret nonne og ordensstifter

6. Det er den helteskare, som
af hin den store trængsel kom
og har sig to't
i Lammets blod
til Himlens helligdom.
Præst og digter Hans Adolph Brorson om helgener i salmen Den store hvide flok vi se

7. Gode Gud, frels os fra fjollede andagter og surmulende helgener.
Teresa af Avila, helgenkåret nonne og ordensstifter

8. Hvor der ligger en kristen, ligger der en virkelig helgen; ikke på grund af ham selv eller hans egen hellighed, men fordi han er død i troen på den hellige, korsfæstede og begravede Guds Søn, som også havde en grav, som var herlig og hellig.
Martin Luther, reformator

9. Helgen her og helgen hisset
er i samme menighed,
derom haver os forvisset
han, som alle dybder ved.
Helgensamfund af Guds nåde
er vi i hans kærlighed,
her og hist er Sønnens gåde
steget op og dalet ned.
Præst, digter og forfatter N.F.S. Grundtvig i salmen Helgen her og helgen hisset

10. Det er ikke muligt at forstå helgenernes lære, medmindre man har et rent sind og prøver at efterligne deres gerninger.
Athanasius, teolog og kirkefader