Hvem var Bernadette af Lourdes?

Her ses kapellet i St Gildard i Nevers, hvor de jordiske rester af Marie Bernarde Soubirous, kendt som St. Bernadette, er begravet.

Få historien om den purunge og udannede pige fra Frankrig, der i 1800-tallet lagde grunden til et af verdens mest besøgte pilgrimsmål

Helgeninden Bernadette af Lourdes er især kendt for sine visioner af Jomfru Maria.

Marie Bernarde "Bernadette" Soubirous blev født i 1844 som førstefødte af en fattig møller i Frankrig.

Hendes åbenbaringer fandt sted i Lourdes i 1858. I en af visionerne pegede Jomfru Maria på jorden tæt ved det sted, hvor Bernadette stod. Bernadette begyndte at grave med hænderne netop på dette sted, hvorved en kilde langsomt begyndte at springe frem. Denne kilde viste sig at være helbredende, og folk fra hele verden begyndte at komme til dette sted.

Da Bernadette fik disse visioner, var hun en fattig fjortenårig pige, der var underernæret, led af astma, og som hverken kunne læse eller skrive.

Hun oplevede over femten åbenbaringer, hvor hun erfarede dyb teologisk og mystisk viden, og hvor temaet især var, at mennesker vender ryggen mod Gud. Derfor skal kilden i Lourdes ikke kun opfattes som en legemlig helbredelse af mennesker, men også som en åndelig helbredelse, hvor mennesker får mulighed for at styrke relationen til Gud.

Den katolske kirke godkendte i år 1862, at Bernadettes visioner var ægte.

Kirken godkender i gennemsnit én mirakuløs helbredelse - forårsaget af kilden i Lourdes - hvert andet år, hvilket er langt færre helbredelser, end der indberettes.

Efter nogle år rejste Bernadette fra Lourdes til landsbyen Nevers for at skjule sig, fordi hun var blevet berømt på grund af visionerne. Hun ønskede at indtræde i Karmeliterordenen, men hendes helbred, der stadig var meget dårligt, umuliggjorde det. I stedet indtrådte hun i ordenen Kærlighedens Søstre af i Nevers. Kærlighedens Søstre Kærlighedens Søstre afer en orden, der beskæftiger sig med hjælp til fattige og syge. Kærlighedens Søstre befinder sig i dag på alle fem kontinenter.

I Nevers lærte hun endelig at skrive og læse, og hendes arbejde som sygeplejerske varede ved til et stykke tid før hendes død som kun 35-årig. På det tidspunkt led hun også af tuberkulose.

Bernadettes legeme blev begravet i Chapelle Saint Joseph i 1879, men i forbindelse med saligkåringsprocessen 30 år efter blev hendes legeme gravet op, hvilket også skete i 1919 og 1925, og hver gang viste det sig, at hendes legeme var uden spor af forrådnelse, hvilket den katolske kirke betragter som et mirakel, og hendes legeme anses for at være et relikvie.

Bernadette Soubirous blev officielt helgenkåret af Pave Pius XI den 8. december 1933. 

Lissie Lundh arbejder på en biografi om Bernadette af Lourdes, og hun har i den forbindelse fået et rejseleget fra Statens Kunstfond til en rejse til Espace Bernadette – Nevers.