Indføring

De tre vise mænd hed (nok) ikke Caspar, Melchior og Balthazar

De vise mænd fra Østerland havde ifølge Matthæusevangeliet kostbare gaver med til den nyfødte Jesus. Men evangelisten siger ikke noget om hverken konger eller tallet tre. Her opføres de vise mænds besøg hos jomfru Maria uden for en kirke i Bigorio i Schweiz under Epifani-festen den 5. januar 2010.

Helligtrekonger den 6. januar markerer julens afslutning. Men ingen ved med sikkerhed, hvem de tre vise mænd var, eller om der overhovedet var tre. End ikke deres rigtige navne er kendt

De tre vise mænd er en central del af fortællingen om Jesu fødsel i Betlehem. De følger en stjerne, der er "gået op" fra "Østerland" til Betlehem i Judæa, men hvem de i Matthæusevangeliet kapitel 2 omtalte personer i virkeligheden var, ved man ikke.

De vise mænd har med rimelig sandsynlighed været til stede i Betlehem i tiden omkring Jesu fødsel, hvor der i år 3 og 7 f.Kr. var spændende planetkonstellationer, der nemt kunne opleves som én stor og kraftig lysende stjerne.

De vise mænd var stjernetydere

De tre vise mænd omtales som Hellig Tre Konger i både salmer og kirkekalenderen, som tilmed opererer med hele seks søndage efter Hellig Tre Konger.

Men det er langt fra sikkert, at de var konger. Faktisk er der meget, som tyder på, at de i stedet var astronomer og astrologer - to sider af samme sag på den tid - der kunne tyde og tolke den guddommelige vilje i stjernerne.

De astronomiske fænomener i tiden omkring år 0 har formentligt trukket mange stjernetydere til området omkring Betlehem. Det er derfor også sandsynligt, at der har været flere end blot tre vise mænd fra de stjernekyndige egne vest for Judæa.

Begrebet "de tre vise mænd" eller "de hellige tre konger" har heller ikke baggrund i det bibelske materiale. Bibelen nævner ikke noget antal, men taler blot om "vise mænd":

"Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham«"(Matthæusevangeliet 2,1-2).

Konger eller ej

Tallet tre kan stamme fra de medbragte gaver til Jesusbarnet, nemlig de tre: guld, røgelse og myrra.

Det kan også skyldes, at man ønskede at gøre den overlevering sand, som talte om, at der skulle komme netop tre konger, når Messias blev født. Tre konger fra hhv. Taris, Seba og Saba. Det forklarer også trangen til at gøre de vise mænd til konger.

Ideen om Caspar som hvid europæer, Melchior gul asiat og Balthazar sort afrikaner er derimod taget ud af det blå. Der er stærke grunde til at tro den bibelske tekst på ordet, når den taler om, at de vise mænd kom fra Østerland - det vil sige at de var ikke-jøder med base i enten den østlige del af Mellemøsten eller den vestlige del af Asien. Stjernetydere kom - på tiden omkring Jesu fødsel - ganske enkelt fra denne del af verden.

Dåb og præstegerning

Én af de store fortællinger om de vise mænd går på, at de blev døbt af disciplen Thomas i Indien omkring 40 år efter Jesu fødsel, og at de derefter virkede som præster i Oldkirken, indtil de døde omkring år 54 i Armenien. På det tidspunkt skulle de være hhv. 109, 112 og 116 år gamle!

Legenden fortæller ikke noget om navnene. Caspar, Melchior og Balthazar kom først til senere. Måske i forbindelse med, at Konstantin I's mor, Helena, fandt de tre vise mænds påstående jordiske rester i Jerusalem, hvor hun var på korstog i tiden omkring 325. Helena tog relikvierne med sig til Konstantinopel, hvor hendes søn var kejser - og her blev de i mange år opbevaret i Skt. Sophia-katedralen.

Milano og Køln

Siden blev relikvierne foræret til Milano, hvor man byggede en særlig basilika til den sarkofag, der indeholdt knoglerne. Historien fortæller, at vognen med sarkofagen sank, da man forsøgte at få den ind i byen - og at det blev taget som et tegn på, at der måtte bygges en kirke til relikvierne på netop dette sted.

Det gjorde man så. Men i forbindelse med, at Frederik af Barbarossa i 1164 erobrede Milano, blev relikvierne sendt til Kölner Dom, som herefter blev et af Europas førende valfartssteder. Det er den store tyske kirke stadig, omend nogle af de påståede jordiske rester af Caspar, Melchior og Balthazar siden er sendt retur til Milano.