Serie: Hvad er kristne værdier?

Henrik Højlund: Elsk Gud, og elsk din næste

For Henrik Højlund er kristne værdier dem man kan læse om i det nye testamente: "Der er et hav af værdier, men kan man forenkle det til noget, så skal det være det, som Jesus skar det ned til, hvilket er: Elsk Gud, og elsk din næste som dig selv,”. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Ofte bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series andet interview spørger kristendom.dk valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke, Henrik Højlund, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Det virker ikke indstuderet, men svaret falder sikkert og prompte, da Henrik Højlund bliver forelagt spørgsmålet om, hvad kristne værdier er for ham: Elsk din Gud, og elsk din næste, lyder det fra valgmenighedspræsten ved Aarhus Bykirke.

”Centrale kristne værdier for mig, det er dem, som ikke mindst Kristus har gjort klare for os gennem en hel masse udsagn, lignelser og hændelser. Det er altså dem, jeg læser i Det Nye Testamente. Der er et hav af værdier, men kan man forenkle det til noget, så skal det være det, som Jesus skar det ned til, hvilket er: Elsk Gud, og elsk din næste som dig selv,” uddyber han.

Nogle kristne værdier rammer ham mere end andre. Det har noget at gøre med den person, han er, og den livshistorie, som han har.

Og det er en vigtig side af sagen for Henrik Højlund, at kristne værdier først og fremmest er noget personligt, noget som angår os alle hver for sig.

”Når man hører vendingen ’kristne værdier’, så tænker man jo på noget større, noget samfundsmæssigt. Men kristne værdier og kristen etik er jo først og fremmest noget, der angår den enkelte. Dét kan så have stor indflydelse på kollektivet,” forklarer han.

Hensynet til de svage er en kristen værdi

Det er da også i fællesskabet, at Henrik Højlund ser kristendommens rodfæstethed i det danske samfund. Han anser nemlig den sociale bevidsthed, der i Danmark har udmøntet sig i velfærdsstaten, som affødt af kristne værdier.

”Det har sine rødder i det, man med et lidt tvivlsomt begreb kan kalde kristen humanisme, at når vi som et velfærdssamfund hele tiden skal være opmærksomme på dem, der er de svageste – økonomisk, socialt, psykisk og så videre. Det samme gælder det fælles hensyn og opmærksomheden på hinanden. Det er funderet i den kristne grundtænkning om, at vi skal være opmærksomme på andre end os selv,” mener han.

Det skal nødigt lyde som om, Henrik Højlund mener, at Danmark er et paradis eller det perfekte samfund, for det mener han slet ikke.

”Men når det kristne værdisæt udfolder sig på samfundsplan, så bliver det langt hen ad vejen, som det er blevet i Danmark, synes jeg, for vi har som målestok at tage hensyn til de svage. At der så også er store huller i det, det er dybt begrædeligt,” uddyber han.

Trods de positive kristne islæt i samfundets sociale bevidsthed, er det samtidig her, Henrik Højlund mener, det kan halte. Han tænker eksempelvis på fri abort, som han synes er et kolossalt brud på det at tage hensyn til særligt de svageste.

”Når man tillader fri abort, går man i borgerkrig mod de allermindste, udsatte og skrøbelige borgere i vores samfund, nemlig de små mennesker, der endnu ligger i deres mors mave. Jeg synes, det er helt uhyggeligt, at vi i dette moderne samfund ikke har sans for, at disse mennesker, de svageste, er meget vigtige for os for at fastholde os i vores humanitet,” siger han.

Som præst kan Henrik Højlund sagtens finde på at inddrage problematikker som eksempelvis fri abort i sine prædikener.

”Ikke at det fylder nævneværdigt hver eneste søndag, men jeg kan godt finde på at tage sådanne temaer op, altså konkrete punkter hvor jeg mener, at samfundet svigter. Det som nogle ville kalde politiske temaer, men som i virkeligheden er etisk-moralske værditemaer, hører også hjemme i en prædiken,” fortæller han.

Åndsfrihed er en vigtig kristen værdi, som er under pres

En kristen værdi, som Henrik Højlund sætter stor pris på, og som han også kan finde på at beskæftige sig med i sine prædikener, er åndsfriheden. Det er dog en værdi, som han mener, er under pres.

”I Danmark har vi en smuk og meget vigtig tradition for åndsfrihed. Det er den grundtvigske tanke om friheden til at tro på det, man vil. Men det handler også om friheden til at melde det ud – klart, tydeligt og højt – selvom det handler om en stor uenighed. På den måde handler det også om, at man skal acceptere, at andre har den samme frihed, også selvom man ikke deler hinandens holdninger,” synes han.

Det, der ifølge Henrik Højlund truer åndsfriheden, er det, han kalder mangfoldighedsabsolutismen. Det ser han komme stærkt til udtryk i den værditænkning, der omgiver LGBT-miljøet, som han mener nærmest dyrker mangfoldigheden på en absolutistisk måde.

”Her skal man altså helst tilslutte sig og flage med regnbuefarvet flag oppe fra Christiansborg og alle andre steder,” forklarer han.

Henrik Højlund deltog selv i Copenhagen Pride i 2018 under et ophold som præst på Nørrebro. For ham var det en nærmest kvælende oplevelse at gå rundt i byen under mangfoldighedsfestivalen:

”Der var ikke én butik, der turde at lade være med at have det regnbuefarvede flag hængende. Det var så trist. For det lugtede langt væk af total mangel på åndsfrihed, selvom det sikkert fremstilles som det modsatte: Her må vi have lov til at være hvad som helst. Men det må man jo ikke. Man må kun elske den form for mangfoldighed.”