Oversigt over de danske biskopper

Et lille udsnit af biskopperne lægger her hånden på Elof Westergaard, da han blev bispeviet i Ribe Domkirke. Foto: Mikkel Berg Pedersen/ritzau

Kender du alle de 10 danske biskopper? Få et overblik over dem her

Danmark er inddelt i 10 stift, der tidligere blev kaldt bispedømmer.

Det er en betegnelse for folkekirkens lokalområder, som til daglig administreres af biskoppen og stiftsøvrigheden. Der er én biskop og én domkirke i hvert stift. Der er således 10 danske biskopper og én grønlandsk i den danske folkekirke.

Den grønlandske kirke fik i 1993 status af selvstændigt stift i den danske folkekirke. Siden 2009 hørte den dog lovmæssigt og finansielt under Grønlands Selvstyre.

Færøerne har tidligere været et stift i den danske folkekirke, men i 2007 blev den færøske folkekirke oprettet. Den færøske biskop deltager dog fortsat ved folkekirkens bispemøder.

Når en ny præst får sin første ansættelse i et sogn, er det biskoppen, der vier præsten til sit embede ved en ordination eller en præstevielse.

Kilde: Den Store Danske og folkekirken.dk