Få styr på påske, Kristi himmelfart og pinse

Fra påske til pinse


Hvordan hænger påskens begivenheder sammen med Kristi himmelfart og pinse? Bliv klogere på Jesu sidste tid på jorden og pinseunderet herPalmesøndag

Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel, tæt fulgt af æslets lille føl. På den måde opfylder han en profeti, der siger: ”Se, din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel og på et trældyrs føl.” Han modtages som en konge af det jødiske folk, der byder ham velkommen ved at lægge deres kapper, grene og blade på vejen foran ham.

Læs mereSkærtorsdag

Sammen med sine disciple spiser Jesus sit sidste måltid. Han indstifter nadveren, da han fortæller, at brødet og vinen symboliserer den offergave, han vil bringe med sin død. Han forudsiger, at én af disciplene vil forråde ham til den romerske overmagt. Samme aften tages han til fange. Dagen har sit navn efter ordet ”skær”, som betyder ren, fordi Jesus på denne dag vaskede disciplenes fødder.

Læs mere
Langfredag

Jesus bliver forhørt af den romerske statholder Pontius Pilatus, der først nægter at dømme ham. Men han giver efter for folkets krav om dom, og Jesus bliver pisket og iført en tornekrone. Til sidst går Jesus ad Via Dolorosa, ”smerternes gade” gennem Jerusalem til Golgatahøjen, hvor han bliver korsfæstet. Efterfølgende begraves Jesus i en klippehule, hvor disciplene sørger ved hans grav.

Læs merePåskedag

Påskedag er en glædens dag, fordi Jesus opstår efter sin død på korset. Maria Magdalene går sammen med et par andre kvinder til Jesu gravsted for at smøre salve på hans døde krop og opdager, at liget er borte. En eller to engle forkynder, at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne fortæller Jesu disciple, at han er opstanden.

Læs mereKristi himmelfart

Som navnet antyder, er Kristi himmelfart dagen, hvor Jesus løftes op i himlen. Siden opstandelsen er gået 40 dage, og på Kristi himmelfartsdag pålægger Jesus sine disciple at vidne for ham i Jerusalem og prædike, så folket vil omvende sig. Herefter løftes han op til Himmelen på en sky.

Læs merePinse

50 dage efter opstandelsen fyldes det hus, hvor disciplene sidder, med et vældigt åndepust, og disciplene kan pludselig tale alle tungemål. Det betyder, at mennesker med forskellige sprog forstår, hvad disciplene fortæller om Gud. På pinsedag holder disciplen Peter en prædiken, hvor han fortæller om Jesu opstandelse. Mange lader sig døbe efter denne prædiken.

Læs mere
Palmesøndag

Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel, tæt fulgt af æslets lille føl. På den måde opfylder han en profeti, der siger: ”Se, din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel og på et trældyrs føl.” Han modtages som en konge af det jødiske folk, der byder ham velkommen ved at lægge deres kapper, grene og blade på vejen foran ham.

Læs mere
Skærtorsdag

Sammen med sine disciple spiser Jesus sit sidste måltid. Han indstifter nadveren, da han fortæller, at brødet og vinen symboliserer den offergave, han vil bringe med sin død. Han forudsiger, at én af disciplene vil forråde ham til den romerske overmagt. Samme aften tages han til fange. Dagen har sit navn efter ordet ”skær”, som betyder ren, fordi Jesus på denne dag vaskede disciplenes fødder.

Læs mereLangfredag

Jesus bliver forhørt af den romerske statholder Pontius Pilatus, der først nægter at dømme ham. Men han giver efter for folkets krav om dom, og Jesus bliver pisket og iført en tornekrone. Til sidst går Jesus ad Via Dolorosa, ”smerternes gade” gennem Jerusalem til Golgatahøjen, hvor han bliver korsfæstet. Efterfølgende begraves Jesus i en klippehule, hvor disciplene sørger ved hans grav.

Læs merePåskedag

Påskedag er en glædens dag, fordi Jesus opstår efter sin død på korset. Maria Magdalene går sammen med et par andre kvinder til Jesu gravsted for at smøre salve på hans døde krop og opdager, at liget er borte. En eller to engle forkynder, at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne fortæller Jesu disciple, at han er opstanden.

Læs mereKristi himmelfart

Som navnet antyder, er Kristi himmelfart dagen, hvor Jesus løftes op i himlen. Siden opstandelsen er gået 40 dage, og på Kristi himmelfartsdag pålægger Jesus sine disciple at vidne for ham i Jerusalem og prædike, så folket vil omvende sig. Herefter løftes han op til Himmelen på en sky.

Læs merePinse

50 dage efter opstandelsen fyldes det hus, hvor disciplene sidder, med et vældigt åndepust, og disciplene kan pludselig tale alle tungemål. Det betyder, at mennesker med forskellige sprog forstår, hvad disciplene fortæller om Gud. På pinsedag holder disciplen Peter en prædiken, hvor han fortæller om Jesu opstandelse. Mange lader sig døbe efter denne prædiken.

Læs mere


Læs også: Påskens hvem-hvad-hvor

Læs også: Derfor fejrer vi Kristi himmelfart

Læs også: Pinsens hvem-hvad-hvor
Facebook Twitter Del artiklen