VIDEO: Digt til helligtrekongers søndag

Marija Krogh Iversen (tv.), Elli Kappelgaard (i midten), Dorte Kappelgaard (th.) har skrevet poetiske tekster over kirkeårets tekstrækker.

Selvom helligtrekongers søndag udgår af kirkeåret i 2017, kan du alligevel godt fordybe dig i teksten, der markerer julens afslutning

I 2017 falder første søndag efter nytår først den 8. januar, og derfor udgår helligtrekongers søndag af kirkeåret. Men derfor behøver du ikke gå glip af Bibelens tekstrækker til det, som normalt er kalenderårets første kirkelige højtid. 

Du kan læse mere om, hvorfor der ikke er nogen helligtrekongers søndag i år, hos Bibelselskabet her.

Måske har du alligevel lyst til at høre en refleksion over helligtrekongers søndag? I efteråret udgav Marija Krogh Iversen, Elli Kappelgaard og Dorte Kappelgaard bogen "Ord vind kød", som indeholder poetiske tekster til kirkeåret. I videoen nedenfor kan du se forfatter Dorte Kappelgaard læse et digt over teksten fra 1. tekstrække op. 

Hvis du ikke vil gå glip af den samlede tekstrække, kan du læse dem her:

Første tekstrække: Matt 2, 1-12

v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem
v2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«
v3 Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.
v4 Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes.
v5 De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
v6 Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.«
v7 Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.
v8 Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.«
v9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.
v10 Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.
v11 Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.
v12 Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Anden tekstrække: Joh 8, 12-20

v12 Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«
v13 Da sagde farisæerne til ham: »Du vidner om dig selv; dit vidnesbyrd er ikke gyldigt.«
v14 Jesus svarede: »Selv om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen; men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen.
v15 I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen.
v16 Men selv om jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men Faderen, som har sendt mig, er med mig.
v17 Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt.
v18 Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også Faderen, som har sendt mig.«
v19 De spurgte så: »Hvor er din fader?« Jesus svarede: »I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader.«
v20 Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. 

Teksterne er bragt med tilladelse fra Bibelselskabet. 

Andre læser lige nu