Hvem var Saul i Bibelen?

Profeten Samuel salvede ham, og kong Saul blev en stor og sejrrig konge. Foto: Erica Guilane-Nachez - Fotolia

I dag har filmen "Sauls søn" premiere i biografer landet over. Navnet Saul kender vi fra Det Gamle Testamente, men hvem var egentlig den bibelske kong Saul?

Anmelderne har været usædvanligt gavmilde med roserne til den ungarske holocaustfilm "Sauls søn" der får premiere i aften.

Navnet Saul stammer fra Det Gamle Testamente og er i dag et almindeligt navn mange steder i verden. Men hvem var den bibelske Saul, som filmens hovedperson deler sit navn med? Det kan du blive klogere på her.

Kong Saul var ifølge Det Gamle Testamente den første konge af Israel. Efter israelitternes kampe mod filistrene, som man kan læse om i 1. Samuelsbog kap. 6 og 7, forlangte Israels ældste af profeten Samuel, at Israel fik en konge.

Gud udpegede Saul, som var søn af en velstående, men ikke specielt fremtrædende mand, til konge over israelitterne.

Det skete således: En dag gik Saul sammen med ud nogle tjenende karle for at lede efter sin fars bortløbne æsler. De fandt ikke æslerne, men i stedet mødte Saul profeten Samuel, der deltog i en offerfest.

Til den unge mands overraskelse førte profeten Saul op til ærespladsen ved bordet, hvor de fornemme gæster spiste under festen. Herefter salvede profeten Samuel Saul til konge over israelitterne. Den historie kan man læse i Første Samuelsbog, kapitel 9 og 10.

Kong Saul var i første omgang en stor og sejrrig konge. I Første Samuelsbog kapitel 14, vers 47-48, lyder det:

"Da Saul havde vundet kongedømmet over Israel, gik han i krig mod sine fjender på alle sider, moabitterne, ammonitterne, edomitterne, Sobas konger og filistrene, og hvorhen han vendte sig, sejrede han. Han vandt sejr i et slag mod amalekitterne og reddede Israel fra de folk, der udplyndrede det." 

Men efterfølgende fortælles det, hvordan Saul trodsede Guds bud, og at Gud derfor fortrød, at han havde valgt Saul til konge. Herren sendte i stedet profeten Samuel ud for at salve en ny konge.

Det blev David, og historien om kong David kan du læse her: Kong David (omkring 1000 før Kristi)

Efterfølgende regerede kong Saul fortsat nogle år, og David hjalp blandt andet kongen i hans krige mod filistrene ved at vinde over kæmpen Goliat, men den berømte tvekamp indledte også Sauls fatale misundelse mod David.

Saul endte med at forsøge at slå David ihjel, så David flygtede og kom i filisterkongens tjeneste. Så førte han en filisterhær mod Saul, og det blev kong Sauls endeligt. For da Saul indså, at han ville tabe slaget, begik han selvmord.

Efter Sauls død blev David konge og regerede i 40 år.