Spørg

Hvad sker der med det brød og vin, der er til overs efter nadver?

Efter nadveren i folkekirken er der nogle gange brød og vin tilbage. Hvad sker der med det? spørger en læser. Foto: Kåre Gade

Nogle gange må der være brød og vin til overs efter nadveren i folkekirken. Hvad sker der med det? Og hvilken begrundelse ligger bag den måde, man håndterer det på? Tidligere sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed svarer

Spørgsmål:
Kære panel!

Jeg har et spørgsmål om nadveren i folkekirken: Hvad sker der efter gudstjenesten med brød og vin som eventuelt bliver til overs - og hvad er begrundelsen for håndteringen?

På forhånd mange tak!

Venlige hilsner Lise

Svar:
Kære Lise

Den evangelisk-luthersk kirke er i sin nadverpraksis og nadverforståelse mere i slægt med den romersk-katolske kirke end med de fleste andre protestantiske kirke som den reformerte kirke eller pinsemenighederne ved at tillægge nadverens ydre form stor betydning. Alt skal foregå med værdighed og respekt for den hellige handling.

Brødet og vinen forvandles ganske vist ikke efter evangelisk-luthersk forståelse, sådan som den romersk-katolske kirke holder på, men er dog indviet til at formidle delagtighed i Kristus.

Ideelt set sørger en evangelisk-luthersk præst for, at der er den mængde brød og vin, der skal bruges ved altergangen. Det har dog i mange tilfælde sine vanskeligheder. Da er det op til præstens skøn baseret på evangelisk-luthersk nadverlære at forholde sig respektfuldt med det tiloversblevne.

En del præster er trænede i at få ”brugt op”, for eksempel ved at uddele to oblater til de sidste nadvergæster og forøge det beskedne kvantum vin i særkalkene, og skulle der alligevel være en rest til over da selv, eventuelt sammen med en kordegn, at fortære de få oblater, og handler man ud fra den overbevisning, vil der ikke være vin tilbage.

Andre agerer ud fra det evangelisk-lutherske standpunkt, at elementerne uden for brugen ikke længere har nogen hellighedskarakter og lader dermed brød og vin indgå i kirkens beholdning indtil næste nadver.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Pastor emeritus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.