Min næste

Pelle Dragsted: Næstekærlighed er både solidaritet og ansvar

Der ligger også en stor gensidighed i næstekærligheden, som gør, at vi alle sammen bliver stærkere og mere frie, når vi er villige til at hjælpe hinanden, siger MF for Enhedslisten Pelle Dragsted. Foto: Simon L¾ss

Du skal elske din næste både som privatperson og som en del af et fællesskab, siger Pelle Dragsted, der er kirkeordfører for Enhedslisten. Han er ikke troende, men alligevel er næstekærlighed en særlig drivkraft for ham

Ud over den bibelske betydning af "næstekærlighed" findes begrebet også i folkemunde, og det er nok den version, som jeg kender mest til, da jeg ikke er troende.

For mig handler næstekærlighed om solidaritet og ansvar. Om at føle og handle ud fra en empati med sine medmennesker - både når det gælder det enkelte menneske og om samfundet som helhed.

Om at vi – både som enkeltindivider og som samfund – er der for hinanden, når vi rammes af sygdom, arbejdsløshed og sorg. Der ligger nemlig også en stor gensidighed i næstekærligheden, som gør, at vi alle sammen bliver stærkere og mere frie, når vi er villige til at hjælpe hinanden.

Jeg kan sagtens genkende næstekærligheden fra mit professionelle liv. Danmark er – eller har i hvert fald været – et velfærdssamfund, der er bygget på solidaritet. På at de stærke hjalp de svage, så ingen behøvede at frygte at blive gammel, arbejdsløs eller syg. Den samfundsmodel er desværre truet i disse år. Et forhold, som jeg politisk prøver at ændre, så vi kan bibeholde solidariteten og det stærke fællesskab i Danmark.

Jeg kan give lidt her eller købe Hus Forbi dér. Men som politiker er jeg også så privilegeret, at jeg kan få lov til at bruge min tid på at skabe et samfund, der er baseret på solidaritet.

Tag for eksempel fattigdommen, som er voksende i Danmark. Det behøver den ikke at være. Vi kan politisk afskaffe fattigdommen, hvis vi vil – i hvert fald i Danmark. Min næste er alle mennesker. Hele menneskeheden. Jeg vil endda udvide det og sige, at begrebet kunne dække hele kloden og alt levende, alle arter og hele naturen. Det er jo også efterhånden gået op for de fleste, at vi er afhængige af hinanden her på jorden.

Men nej, det står ikke i min magt at afskaffe for eksempel arbejdsløsheden i hele verden, men jeg kan – hvis der er politisk vilje og flertal for det – være med til at afskaffe den i Danmark. For arbejdsløshed og fattigdom er ikke naturgivne forhold, men derimod politiske valg, og dem er jeg med til at påvirke og træffe.

Når det er sagt, så er det ofte lettere at relatere til dem, der er tættere på. Her kan man som regel også gøre noget mere, men derfor har jeg stadig et ansvar og en samhørighed med alle andre også.

Formaningen ”Du skal elske din næste som dig selv” er således tiltænkt både én selv og kollektivet. Der er tale om både-og. Samfundet består af individer, så det er både en kollektiv og en personlig formaning om at være empatisk og tage ansvaret for hinanden på sig. 

Artiklen er én af flere i serien "Hvem er min næste?". Du kan læse flere interviews fra serien her.