Sommerklassiker

Forfatter: Næstekærlighed betyder, at alle mennesker er lige værdifulde

At tale om næstekærlighed giver kun mening, hvis man også bestræber sig på at se sin næste i den, der er ikke ligner én selv, mener forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Sommertid er ikke kun badning og sol. Med varme dage og nætter er det højsæson for de flygtninge, der tager den farlige tur over Middelhavet. Hvordan møder vi den fremmede inden for Europas grænser? Læs eller genlæs kristendom.dks serie om næstekærlighed og mødet med næsten

Næstekærlighed er at møde et andet menneske med venlighed og respekt. Næstekærlighed er ikke en øjeblikkelig stor kærlighed, og det kan være svært at udvise kærlighed overfor alle, men begrebet handler for mig også om, at jeg stiller mig til rådighed for et andet menneske.

Næstekærlighed for mig understreger, at alle mennesker er født lige og bør have samme muligheder. At være næstekærlig betyder, at man husker, at alle mennesker er lige værdifulde. 

Jeg bryder mig ikke om den polarisering, jeg ser i det danske samfund i øjeblikket. I dag er det blevet acceptabelt at omtale flygtninge på en meget lidt medmenneskelig måde.

Jeg har meldt mig ind i bevægelsen "Venligboerne", der arbejder for at møde nye medborgere med tillid og åbenhed for at modvirke ugæstfrihed og nedladende omtale af flygtningene i Danmark.

Som venligboer rækker jeg hånden frem og hjælpe mennesker, der har mistet alt. Når man kun omtaler flygtninge som en gruppe eller i kraft af deres flygtningestatus, tager man menneskelighed fra dem. I Venligboerne møder vi alle som medmennesker.

Dem, der flygter, er mennesker i nød. Jeg tænker ofte på, hvor glad jeg ville være, hvis andre tog ordentligt imod mine kære, hvis de stod i deres sted. Vi vælger ikke selv, hvor vi bliver født og det er ren tilfældighed, at det er dem og ikke mig selv eller mine børn, der er flygtet fra krig og ødelæggelse. 

En af udfordringerne er, at mange ikke har berøring eller kontakt med mennesker af anden etnisk oprindelse, både flygtninge eller danskere med andre rødder, mørkere hudfarve og anden religiøs overbevisning end flertallet. Jeg bliver bekymret, når selv nogle humanister i dag bidrager til at marginalisere og udstøde mennesker iblandt os. 

Jeg synes, det giver livet mening at hjælpe andre, som har brug for hjælp og nærvær. Vender vi ryggen til mennesker, der har brug for en udstrakt hånd, vender vi ryggen til selve livet.

At tale om næstekærlighed giver kun mening, hvis man også bestræber sig på at se sin næste i den, der ikke ligner én selv. Man må bestræbe sig på at holde sig for øje, at andre er værdifulde uanset hvem de er og på trods af alt. Selvfølgelig bliver ens egen næstekærlighed hele tiden sat på prøve og selvfølgelig er det svært at rumme menneskers intolerance, had og nederdrægtighed. 

”Du skal elske din næste som dig selv” er taget fra Biblen, men det er i mine øjne et universelt budskab. Budskabet går igen i andre religioner og kulturer og det burde være en lysende værdi i samfundet.

Næstekærlighed har andre i sigte, det er at turde se fællesskabet og individet på samme tid. Det er en slags åndeligt udsyn, der minder os om mennesker værdi; uanset herkomst, køn, religiøst tilhørsforhold og andre former for overfladiske prædikater.