Hvilken flod blev Jesus døbt i?

Jesus blev ifølge Bibelens fortællinger døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen. Foto: Jan Joest/Wikiart

Jesus blev ifølge Bibelens fortællinger døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen. I dag har floden stadig stor betydning for kristne verden over

Solen danser over det grønlige vand, idet hvidklædte skikkelser træder ned i den stille flod. Præsten leder en af dem frem fra gruppen og lukker øjnene, imens den reciterede bøn siver ud mellem læberne. Armene lægges over kors, og en af de hvide skikkelser forsvinder under vandet, borte i et splitsekund, før personen genopstår og stråler om kap med solen.

Dette er en typisk scene, som udfolder sig flere gange om dagen i Jordanfloden, hvor over en halv million turister og pilgrimme flokker til hvert år, ifølge rejseselskabet Viator.

Jordanfloden, som løber igennem Israel og Jordan, har en utrolig stor lokal og international betydning for kristne verden over. Udover at være en af de største turistattraktioner i Israel har Jordanfloden en signifikant religiøs og historisk betydning, da dette er stedet, Jesus ifølge Bibelen blev døbt.

I Matthæusevangeliet kapitel 3, vers 13-17 lyder det således:

”Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: ’Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?’ Men Jesus svarede ham: ’Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.’ Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: ’Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!’”

Det gamle liv afsluttes og det nye starter
At Jesus vælger at lade sig døbe i Jordanfloden er langt fra tilfældigt. Det Gamle Testamente beretter nemlig om, at israelitterne, efter 40 års eksil i ørkenen, krydsede Jordanfloden for at komme ind i det lovede land, Israel. En overgang, som repræsenterede den endegyldige afslutning på det jødiske folks slavetilværelse og markerede begyndelsen på deres nye, frie liv i landet der flyder med mælk og honning (Josvas Bog 3: 14-15).

Derfor er der altså en symbolsk parallel mellem israelitternes krydsning af Jordanfloden og Jesu’ dåb i den samme flod. Begge beretninger symboliserer nemlig; det gamle liv som er forbi og det nye liv som påbegyndes.

Dåben er et ritual, som symboliserer renselse: Det tidligere liv begraves, og man genopstår til et nyt. På den måde tager kristne altså del i Kristi død og genopstandelse, når de efterfølger Jesu eksempel og lader sig døbe i den kristne tro.

Paulus formulerede det således i Romerbrevet kapitel 6, vers 4:

”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.”

Dåben markerer en passage, noget vi skal igennem før vi kan erfare det nye som ligger forude. På samme måde som israelitterne passerede over Jordanfloden for at indtage deres lovede land, på samme måde passerer kristne over til et nyt liv med Kristus når de lader sig døbe. Derfor er det heller ikke påfaldende at så mange kristne stadig vælger at lade sig døbe i Jordanfloden i dag. Jordanfloden danner nemlig ramme om en større fortælling end blot det geografiske sted Jesus blev døbt. Jordanfloden symboliserer; det gamle som er passeret og det nye som er begyndt.