Spørg

Hvor kommer Gud fra?

En læser undrer sig: Hvis Gud har skabt alt liv på jorden, hvem har så skabt Gud? Sognepræst Michael Lerche Nygaard svarer. Foto: Motoki Tonn/Unsplash

Hvis Gud har skabt mennesker og alt liv på jorden, hvem har så skabt Gud? spørger en læser. Sognepræst Michael Lerche Nygaard svarer

Spørgsmål:
Hvis Gud har skabt mennesker og alt liv, hvem har så skabt Gud?

Jeg tænker tit over det, når kristne siger til ateister, at ting ikke bare kan opstå af ingenting, så gud er det mest åbenlyse svar til det, men hvad opstod Gud så af?

Hilsen Nicklas

Svar:
Kære Nicklas

Det er godt set, at kristne udfordrer ateister med, at intet kommer af intet, samtidig med at vi ikke selv fortæller noget om, hvordan Gud opstod. Ved første øjekast kan det virke selvmodsigende.

Men når vi undersøger sagen, er der god mening i det. Bibelen fortæller, at Gud er til fra evighed og til evighed. Se for eksempel Salmernes Bog kap. 90, vers 2:

”Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.”

Gud har altså været til, før tiden begyndte, før verden var til eller noget som helst var blevet skabt. Derfor er Gud hævet over de almindelige kategorier, vi ellers forstår ”ting” ud fra.

For Gud har personligt opfundet det, vi kalder skabelse, og står bag hele den skabte verden. Han har skabt fænomenet tid og sat tiden i gang. Men selv befinder han sig på et højere niveau end tiden og det skabte. Han kan jo begynde tiden eller standse den, frembringe den skabte verden, holde den oppe eller pakke den sammen, endda bare med et ord.

Alle de håndgribelige væsener, vi ser hver eneste dag, planter og ting, kan vi frimodigt udfordre ateisterne med. For dyr, mennesker, jord og liv kommer et sted fra, det ved vi simpelthen; og det må også have været tilfældet for de allerførste af slagsen. Men den, der har opfundet begrebet liv, udtænkt kategorierne dyr og mennesker og skabt hele jorden bare ved at sige et ord, er selv af en helt anden kategori.

Vi skal med andre ord lære at tænke anderledes om Gud, så vi ikke tror, at han er en slags menneske, der blev født en dag, og kun har begrænset tid at leve i. Sådan er det med os, men Gud er fra evighed til evighed, både før og efter selve tiden, som han regerer over.

Derfor: Når vi spørger, hvor Gud stammer fra, svarer spørgsmålet ikke til den, vi spørger om. Det er ligesom at spørge, hvor langt en personlighed kører på literen, eller hvor meget en samvittighed vejer. Det er volapyk. For Gud har opfundet selve det, at noget kan stamme fra noget andet, men selv stammer han ikke fra noget. Han eksisterer fra evighed til evighed. Forud for tiden og efter tiden.

I Bibelen er der flere passager, hvor Gud selv forholder sig til menneskers alt for små forestillinger om ham. Se for eksempel Esajas’ Bog kapitel 44, versene 12-20, hvor vi bliver bedt om at indse det fjollede i at lave sig en lille gud, man kan forstå, af et stykke brænde, man har til overs.

Vi kan glæde os over, at Bibelens Gud er meget større og mægtigere, end vi kan fatte, og at hans tanker er så anderledes i forhold til menneskers almindelige måde at tænke på. Ellers kunne vi jo få den mistanke, at ”Gud” bare var et produkt af menneskers fantasi.

Lige så dejligt er det, at Gud har stor tålmodighed med os, når vi har svært ved at forstå ham. Når Jesus brugte mange historier og eksempler i sin undervisning, viste han, at Gud gerne strækker sig langt og bruger tid på at forklare os sandheden.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst, Kristkirkens Sogn, Kolding

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.