Spørg

Hvor stammer de første skrifter i Det Nye Testamente fra?

Dette papyrusfragment er en lille bid af Johannesevangeliet. Det stammer fra cirka år 200 og altså samtidigt med håndskriftet Papyrus 46, der rummer alle Paulus' breve. Foto: Suzanne Plunkett/Ritzau Scanpix.

Hvornår er de første skrifter i Det Nye Testamente skrevet, og hvor er de fundet? spørger en læser. Dr.theol. Helge Kjær Nielsen svarer

Spørgsmål

Kære brevkasse

Hvornår er de første skrifter i Det Ny Testamente fra? Og hvor er de fundet?

Venlig hilsen
Verner G.

Svar

Kære Verner G.

Jeg forudsætter, at det første spørgsmål vedrører nedskrivningstidspunktet. Da evan-gelisterne fortæller om Jesus og hans virke, kunne man måske umiddelbart tænke, at det er evangelierne, der er skrevet først. Det er imidlertid ikke tilfældet. De ældste skrifter i Det Nye Testamente er Paulus’ breve, der blev skrevet i 50’erne. Det er en udbredt antagelse, at Første Thessalonikerbrev er skrevet først, mens de øvrige fulgte ganske få år senere.

Da de nytestamentlige skrifter ikke er bevaret i originaludgaven, skyldes vores kendskab til dem afskrifter, nogle skrevet på papyrus, andre på pergament. Især når det gælder de ældste håndskrifter, er det i mange tilfælde kun mindre dele, der er fundet, og sådanne fragmenter rummer i nogle tilfælde kun ganske få vers af et skrift. I andre tilfælde lidt eller noget mere og måske også noget fra flere skrifter.

Der er adskillige, også af de ældre håndskrifter, der rummer dele af Paulus’ breve, men særlig interessant er det håndskrift, der betegnes Papyrus 46 bestående af 86 pa-pyrusblade; nogle blade er gået tabt. Dette håndskrift anses for at være en afskrift fra cirka år 200, og det rummer stort set det væsentligste fra alle Paulus’ breve. De første og de sidste blade er ikke bevaret.

Det er ikke muligt at svare på, hvor håndskriftet er fundet. I adskillige tilfælde er bla-dene købt af antikvitetshandlere. Hvor de så har dem fra fortaber sig i det uvisse. En del af Papyrus 46 er i dag opbevaret på et bibliotek i Dublin, en anden del ved universitetet i Michigan.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. i Det Nye Testamentes eksegese

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.