Indføring

Hvordan vender en kirke?

Haurvig Kirke i Hvidesande er orienteret mod øst, ligesom lidt over halvdelen af Danmarks kirker. Det er en gammel tradition med dybe teologiske rødder. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Lidt over halvdelen af Danmarks kirker vender mod øst, men hvorfor? Traditionen med østlig orientering går helt tilbage til de første kirkebyggerier og har historisk været toneangivende for kirkekonstruktionen. Med kirkernes østlige orientering udtrykkes nemlig vigtige dele af den kristne grundfortælling

Ved gudstjenesten står menigheden med ansigterne vendt mod alteret. De fleste kirker har alteret mod øst og tårnet mod vest. Således vendt ser menigheden i østlig retning under gudstjenesten. Hvilken betydning har det, at kirken på denne måde lader menigheden vende blikket mod øst?

Det himmelske øst
Ifølge Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder skal orienteringen afspejle den messianske forventning om, at Jesus vil komme igen til menneskene fra øst. I Matthæusevangeliet forudsiges Jesu’ genkomst: ”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være” (Matthæusevangeliet 24,27).

Menighedens østlige orientering under gustjenesten afspejler således forventningen om, at Jesus skal komme igen. I det hele taget forbindes østen med det himmelske i Bibelen. I Første Mosebog støder man på østen som stedet, hvor Paradiset ligger.

Således lyder det i beretningen om Adam og Eva: ”Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst”. Her forbindes Paradis og det himmelske med det østlige verdenshjørne og giver mening til, at Jesus kommer tilbage netop fra øst.

Solens betydning
Den opstigende sol i øst spiller ligeledes en rolle for kirkekonstruktionen. De ældste kirker afviger typisk en smule fra den præcise østlige retning. Afvigelserne vidner til gengæld om sollysets betydning. Ifølge det føromtalte leksikon skyldes afvigelserne nemlig, at konstruktionen er planlagt efter solopgangen på enten den pågældende dag eller dagen for kirkens titelhelgen. Men hvorfor har solen en betydning for konstruktionen af lige netop kristendommens helligsted? Først og fremmest står solen op i øst, og solopgangen angiver dermed den østlige retning, men lyset selv spiller også en vigtig rolle i kristendommen. I Johannesevangeliet forbindes Jesus med lyset, idet Johannes Døberen skal vidne om Jesus. Det lyder: ”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden” (Johannesevangeliet 1,9).

Idet kirken vender mod øst, skinner lyset fra den retning, hvor alteret står. Lyset bliver på denne måde et symbol: Kirkens orientering mod solopgangen lader lyset fortælle om Sønnens komme.

Alteret er øst
Østens og solens symbolkraft lader kirkens orientering anvise en del af det drama, der er på spil i kristendommen: Sønnens komme og forventningen om hans genkomst. Men hvordan forholder det sig med kirker, der ikke vender mod øst?

Lidt under halvdelen af kirkerne i Danmark vender mod enten nord, syd eller vest. Særligt bryder moderne kirker med traditionen for at vende mod øst. Alle kirker er dog fælles om den samme kristne grundfortælling, og alteret vil teologisk forstået altid vende mod øst, selvom det ikke rent fysisk gør det. Alterets funktion som kirkerummets hellige centralpunkt består, uanset kirkens geografiske placering. De østvendte kirker har blot det særlige træk, at indfaldet fra det faktiske sollys giver menigheden en sanselig oplevelse, som beretter om, at Jesus kom til jorden og en dag vil vende tilbage.