Hvem vinder årets kirkelige initiativpris 2016?

Hvert år belønner Kristeligt Dagblad det bedste initiativ i kirkeligt regi med Initiativprisen og 25.000 kroner. Her er sidste års vinder, Toftlund Menighedsråds Flygtningecafé Foto: Leif Tuxen

I morgen er det sidste chance for at melde dit eller en andens initiativ til konkurrencen om årets bedste kirkelige initiativ 2016. Se her hvilke initiativer og projekter, der i øjeblikket kan vinde

Kristeligt Dagblad og kristendom.dk sætter i august-september fokus på nye aktiviteter i Danmarks kirker med konkurrencen om Initiativprisen 2016.
Alle kan indstille initiativer – det gør du her – og denne artikel opdateres løbende med indkomne bud.

Her er initiativerne 2016

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte blev til i 2011 for at hjælpe familier, som ikke er i kontakt med kommunen, men som har brug for en hjælpende hånd. Ifølge en af indstillerne bør Folkekirkens Familiestøtte vinde "Fordi det giver trængte familier mulighed for en bedre tilværelse."

Børnetjenesten i Messiaskirken

Børnetjenesten giver børnehavebørn mulighed for at tale om livets store spørgsmål i forbindelse med seks højtider i løbet af kirkeåret. Børnetjenesten er en menighedsopbyggende tjeneste, hvor børnene kan blive klogere på og fortrolige med den lokale kirke. "På en kreativ og ikke dogmatisk måde bliver børnene inviteret på opdagelse i troens univers. Børnetjenesten begyndte som et pilotprojekt i Maglegårds sogn, men er allerede ved at tage form i andre sogne også," lyder det fra en af initiativets indstillere.

Mission Julepakke

Siden 2010 har familier i Herning og omegn med en presset økonomi kunnet søge hjælp hos Mission Julepakke takket være den lokale kirke Åbenkirke. Dengang besluttede en flok ildsjæle sig for at lægge kræfter i for at hjælpe familier, der har brug for en økonomisk håndsrækning.

I 2015 fik 260 familier hjælp takket være initiativet, der blandt andet har været støttet af private donationer fra hjælpsomme herningensere, fonde og det lokale erhvervsliv.

Jakobskirkens Teenageband

Siden foråret 2015 har unge med interesse for musik og religion kunnet få stillet deres lyst i Jacobskirken i Roskilde. Musikken er indgangsvinklen til at unge kan lære om kristendom, men der er også fokus på at de unge skærper deres musikalske evner. Bandet optræder af og til til gudstjenester og var også med til konfirmandernes overnatning, hvor band og konfirmander mødtes over musikken.

Krybbespil i Smidstrup og Skærup Sogne

Med sognepræst Bente Rosenkrantz i spidsen står frivillige bag et stort krybbespil, som fremføres til jul i Skærup og Smidstrup kirker. "En stor gruppe frivillige fra sognene samles hvert år og udvider fortællingerne om jul og opgraderer figurerne, som de selv har lavet. Krybbespillet er et dukkespil, hvor der er mange, mange medvirkende," fortæller indstilleren af initiativet.

Himmelske dage

Den 5.-8. maj kunne folk med nysgerrighed på kirken og religion få svar på nogle af deres spørgsmål, da Himmelske Dage løb af stablen i København. "Grunden til jeg indstiller dette projekt er at vi når ud til hele samfundet. det er vigtig at kirke og folk bringes til samtale, så vi på den måde kan afspejle hele samfundet," fortæller personen, der har indstillet Himmelske Dage.

Sognefestival "Tid - pause - evigheden"

For fjerde år i træk afholder Gaurslund Sogn sognefestival. Det sker i den sidste uge i september. Her samles sognets borgere på tværs af kirken, foreningsliv, kunstnere, handelsliv, familier, børn, unge, gamle og handicappede om en festival med skiftende temaer.

Indstilleren af Sognefestivallen skriver: "Jeg mener virkelig festivallen fortjener en pris, da den har været med til at skabe et sammenhold og gøre kirke og tro vedkommende og synligt i sognet. For mig personligt har det betydet en øjenåbner for at kirken ikke er et lukket rum for særligt troende. Og fra aldrig at gå til Gudstjeneste går jeg nu jævnligt."

Forstå Luthers reformatoriske motivationer

I foredragsrækken "Forstå Luthers reformatoriske motivationer", som finder sted en gang om måneden frem til 2017 i Sundkirken i København, kan deltagere lære mere om Martin Luther og reformationen. Og skal man tro indstilleren, er der meget at komme efter: "Første foredrag var en fin og god appetitvækker med nye oplysninger om reformationen, en meget veloplagt og vidende foredragsholder i sognepræst Louise Britze Kijne samt mange meget personlige synspunkter fra tilhørerne."

Gudstjenester for og med voksne udviklingshæmmede i Guldborgsund Kommune

I GLAD gudstjenesterne formidles bibeltekster og bibelhistorie via drama, billeder og lignende, så både deltageres syn, hørelse og fagter kommer i spil. Deltagerne kommer også med deres egne input til kirkebønnen, og efter gudstjenesten er der kaffe, brød og ikke mindst samvær, så deltagerne kan lære hinanden at kende.

Initiativet er blevet til på baggrund af et samarbejde på tværs af sogne- og provstigrænser. Der har været mellem 25 og 60 deltagere fra forskellige områder af Guldborgsund Kommune, og initiativet har vist, at kirken er for alle, lyder begrundelsen for indstillingen. 

Pilgrimsvandring fra Klode Mølle til Viborg Domkirke

Der er mere end én måde at holde gudstjeneste på. I Viborg kan kirkegængere således deltage i pilgrimsvandringer, der strækker sig over en hel weekend og indebærer traven til den helt store guldmedalje, fællesspisning og gudstjeneste.

Fra indstilleren lød det således, da initiativet skulle opsummeres. "Vi sluttede af med pilgrimssangen, og jeg håber inderligt Gud må holde os allesammen i sin hånd og hviske 'tag med på pilgrimsvandring, hvis du kan. Det er godt for sind og krop, det er godt for dig!'

Galleri Emmaus i Haslev

I galleri Emmaus i Haslev kan man både opleve galleri, højskole, konferencer, fester, fællessang og ikke mindst meget højt til loftet. Stedet er blevet et samlingspunkt for frivillige, kunstinteresserede, højskolekursister og mange flere, og kreativitet og socialt liv lever i bedste velgående med det kristne budskab som omdrejningspunkt.

Aktive kirkegængere i Ringe Kirke

I Ringe Kirke deler minikonfirmanderne salmebøger ud og hælder dåbsvand op, og et hold frivillige læser indgangs- og udgangsbønner. Det har de gjort siden 2015, hvor initiativet blev sat i værk på grund af ressourcemangel, og det har vist sig som en populær løsning. Holdet af frivillige i det såkaldte "Bønnelaug" består af omkring otte frivillige, som nyder at være en aktiv del af gudstjenesten i stedet for blot at lytte med.

 ”Vi er alle sammen rigtig glade for opgaven, så vi slås ikke om pladserne, men næsten,” lyder det fra en af de frivillige.

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Kirkernes Sociale Arbejde, KSA, er et netværk af 8 kirker og missionsforeninger, der sammen med Blå Kors tilbyder omsorg og hjælp til udsatte. Projektet har omkring tre år på bagen og fokuserer på økonomisk rådgivning, praktisk hjælp, kontaktfamilier til flygtninge, mad-deling og familiehjælp.

I medgang og modgang - kærligheden skal holdes ved lige

"Trods det kirkeviede pars bedste intentioner om at holde sammen "i medgang og modgang", så er det lettere sagt end gjort - når hverdagens udfordringer og "tomgang"melder sig. Derom taler skilsmissetallene sit tydelige sprog. Hos FolkekirkeSamvirket i Århus vil vi gerne hjælpe parrene med at leve op til løftet og følger derfor op på vielsen med at tilbyde et PREP-kommunikationskursus, som en ekstra bryllupsgave til det unge par!
Der er store gevinster at hente - såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk - hvis antallet af de mange konflikt-fyldte skilsmisser og deres følgevirkninger kan begrænses," lyder det fra indstilleren.

Motorvejsgudstjeneste i Silkeborg

Til efteråret åbner en ny motorvej ved Silkeborg, men allerede den 29. maj i år blev vejen "indviet" med en motorvejsgudstjeneste, der trak i hundredvis til, som enten kom for gudstjenesten, ellerfor at sætte deres fødder på den nylagte asfalt. Det lokale kor og hele fem brassbands dukkede også op for at synge med på Erik Sommers "Vejen", inden provsten for Silkeborg provsti, Jacob Nissen afholdt gudstjeneste.

Klosterrutevandring ved Bellahøj Kirke

"I over ti år har Bellahøj Kirke mindst seks gange om året arrangeret velorganiserede og økonomisk overkommelige vandringer på klosterruten i Danmark - indtil videre mest på Sjælland, da det hovedsagelig er der, ruten er beskrevet. Jeg vil gerne indstille kirken, fordi jeg synes, at det er et fint initiativ, som er blevet fastholdt, og som har tiltrukket folk både i kirken og uden for.

Man føler sig velkommen fra første gang, man er med, og turene forener det kirkelige med andagter i nogle af de kirker, man besøger undervejs, det kulturelle med rundvisninger i kirkerne, og naturen som man vandrer i gennem - nogle gange med samtaler - andre gange i stilhed. Der er flere pilgrimsvandringer i kirkerne nu, men det er noget særligt, at dette er blevet fastholdt i over 10 år," lyder det fra indstilleren af initiativet.

Familienetværket i Kolding

Familienetværket giver enlige og familier mulighed for en økonomisk og social håndsrækning. Hver anden uge mødes deltagere i familienetværket i Kolding i tre timer til leg, spisning og andagt.

Indstilleren af Familienetværket i Kolding skriver: "Jeg er selv deltager og nyder at der en aften hver 14. dag hvor jeg ikke skal tænke på aftensmad. Samværet er alletiders, man kan kan læsse af, men også opmuntre og det er meget givende og opmuntrende. Det finansieres ved gaver og fonde. Flere har oplevet store positive forandringer i deres liv efter at være begyndt at komme i Familienetværket."

Kirke Care i Aarhus

Kirke Care Aarhus er et tværkirkeligt projekt under Kirke Care Danmark. Kirke Care har til formål at styrke unge og sårbare i byens natteliv i deres identitet gennem nærvær og opbygning af nære relationer. Fredag den 16. september starter det op i Aarhus med en Kirke Care-stand, hvor interesserede kan få info-materialer, en kop kaffe og en snak om Kirke Care.

”Hvis bare jeg kunne gøre noget”

Sidste år blev flygtningekrisen med ét meget nærværende for den almene dansker, da vi på tv kunne følge udviklingen via danske motorveje. I Horsens sad Karim Azizi og tænkte ”jeg må gøre noget.” Han kom selv til Danmark i 1985 som flygtning fra Iran, og påtog sig i første omgang at rejse til den dansk-tyske grænse for at bistå myndighederne med at tolke.

Her hørte han, hvordan flygtningene bad om hjælp, og det fik ham til at kontakte den lokale sognekirke i Horsens for at få en indsamling på benene. ”Hvis bare jeg kunne gøre noget” kom samarbejdet til at hedde, og det voksede sig på kort tid meget stort. Samarbejdet kom også at omfatte de lokale kirker og menighedsråd, lokale efterskoleelever og andre frivillige. De indtog gågaden og spillesteder i Horsens med alt fra mad, koncerter og dialogmøder, og på kort tid indsamlede de mange frivillige 100.000 kroner til flygtninge.

Ad hoc børnekor for alle for en dag 

I Østbirk/Yding sogne kan børn i august og december prøve deres musikalske evner af i forbindelse med sommerbyfesten, der starter med familiegudstjeneste i kirken, og igen til jul, når børnene går Luciaoptog. Sammen med præsten og lokale frivillige lærer børnene versene at kende, så de er klar til optræden. Derefter står den på mad og hygge, og børnene, der deltager, kommer i den lokale avis. 

Indstilleren skriver: "Der møder rigtig mange menneske op i alle aldre. Vi føler selv, at vi til disse arrangementer samler byen. Der møder mange skønne børn op – hvilket blandt andet har givet os en rekord i Børnenes rekordbog, der udkommer her til oktober måned: Danmarks største børne ad hoc kirkekor."

"Elsk Danmark"

"'Elsk Danmark' ønsker at forandre Danmark ved at sætte værdierne venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed på dagsordenen. Lokale Elsk-Byer afholder events og tilbyder praktisk hjælp til enkeltpersoner. Vi giver mennesker i og uden for kirken redskaber til at øve sig i værdierne. Der igennem ønsker vi at gøre Danmark til et bedre sted at leve. I dag er der 10 Elsk-Byer. Drømmen er at få 20 Elsk-Byer i 2017," skriver indstilleren af initiativet.

Møder mellem konfirmander og ældre

I Vadum sogn har det, der startede som en konfirmandbesøg hos lokale ældre udviklet sig. Det startede med, at lokale konfirmander kunne komme på besøg hos sognets ældre, hvilket alle parter viste sig at være glade for. Derfor blev det udvidet til at de ældre også kunne komme med til en konfirmandundervisningstime, hvor de indgik på lige fod med konfirmanderne - ofte i et gruppearbejde.

I dag har initiativet taget endnu en udvikling, og 2-4 gange i konfirmandforløbet kan alle i sognet deltage i konfirmandundervisningen. Med den åbne konfirmandundervisning lærer konfirmanderne brugere af kirken og sognegården at kende, og menigheden lærer konfirmanderne at kende. Frem for alt har to meget forskellige generationer stor glæde af hinandens livserfaring og får et indblik i den anden generations liv.

Frivillighedskorps i Brønderslev

I Brønderslev arbejder hundredvis af frivillige i alle aldre i lokale udvalg, kirkens klubber, ved babysalmesang, sommerskole, forskellige gudstjenester, ved børnekirke i højmessen, med at synge på plejehjem. Frivillige afholder eftermiddage for ældre og i den lokale café for flygtninge bruges blandt andet spil til at lære flygtninge at tale dansk og få kendskab til dansk kultur.

Özlem Cekic' dialogkaffe

En af indstillerne af Özlem Cekic skriver: "Hvem ellers? Den kvindes ukuelige gå-på-mod, fortsatte engagement, positive tilgang til selv de, der bruger ukvemsord af værste skuffe om hende, hendes kamp for dialog på tværs af religion og kultur. Hendes uselviske kamp for et fælles Danmark på tværs af alt, bør i den grad honoreres. "

Helsingør Familietjeneste

En gang om måneden åbner Vestervang kirke i Helsingør dørene for sin familietjeneste, hvor alle på tværs af samfundsgrupper, trosretning og civilstand kan deltage i kreative aktiviteter og fællesspisning samt en børnevenlig andagt. Initiativet tiltrækker hver gang mellem 50 og 70 mennesker, og de frivillige i Familietjenesten faciliterer også tøj- og bogbyttemarkeder, hvor overskuddet går til Sandholmlejren, ligesom de formidler ferieophold i feriecentre for familier uden de store økonomiske ressourcer.

Konfirmationstøj til genbrug

I Østbirk Præstegård indsamler præst og konfirmander brugt konfirmationstøj, så alle konfirmander kan føle sig flot klædt på til den store dag.

Indstilleren af initiativet skriver: "Præsten har tidligere kunnet fornemme, at der var nogle konfirmander, der var ”i en klemme”, fordi de godt vidste, at deres forældre dårligt havde råd til en fin kjole eller et jakkesæt. Eller også nænnede konfirmanden ikke, at deres forældre skulle bruge så mange penge. Dette projekt med genbrugt konfirmandtøj har skabt en fantastisk god dialog! Mange har givet udtryk for, at de havde taget det som en selvfølge, at kjolen skulle være ny og jakken/habitten det samme! Mange troede at alle andre fik en ny kjole eller habitjakke, men nu er det blevet mere "in" at genbruge."

Levende påskefortællinger for 4. klasser

Hvert år til påske står den på "total-teater" i Lundtofte Kirke i Lyngby. Her oplever skolernes elever i fjerde klasse påskens drama med alle sanser og med alt, hvad påskefortællingerne indebærer af forventning, begejstring, glæde, tryghed, svigt, frygt, fornedrelse, smerte, sejr og håb. På fem stationer udspiller påskefortællingerne sig for eleverne med dem selv som deltagere. De kan blandt andet optræde som Jesus palmesøndag og ride på æsel, mens de andre elever vifter med palmeblade, eller de kan spille med i Gethsemane have, når Judas forråder Jesus.

Sognepræst i Lundtofte Kirke Anders Torp Gundersen siger om initiativet. "Det er vores mål, at alle på klassetrinnet kan deltage, såvel børn med muslimsk baggrund, ikke døbte, børn med forældre af ateistisk livsopfattelse m.m. Det er derfor vigtigt, at vi ikke forkynder eller foretager nogen rituel handling, som f.eks. at bede fadervor eller bekende troen. Det er i den sammenhæng vigtigt, at læreren for hver enkelt klasse accepterer og godkender forløbet, så de kan stå på mål over for forældrene, skolebestyrelsen, skolens ledelse m.m. og at det er en del af et undervisningsforløb."

Kom til morgenkaffe med præster og organist

I Fjerritslev i Nordjylland kan folk, der har fredagsfri, deltage i "Morgensang og fredagskaffe". Der er ikke tale om en gudstjeneste, men til gengæld er der rig lejlighed til at varme stemmebåndene, når kirken fredag formiddage klokken 9.30 åbner dørene for en time med rundstykker, kaffe og fællessang.

Initiativet og en af præsterne bag, Inger Øeby Pedersen, indstilles fordi "Hun har været her i sognet i snart 20 år og har foretaget sig mange ting og tager hele tiden initiativer," lyder det fra en taknemmelig indstiller. 

Fælleskirkeligt Integrationsnetværk

Fælleskirkeligt Integrationsnetværk (FIN) i Haderslev. "FIN er et kirkeligt tilbud til flygtninge, som er bosat i Haderslev kommune. Netværket tilbyder fællesskab og støtte til flygtninge uanset oprindelsesland, religion eller politisk overbevisning og tilgodeser både sociale og religiøse behov. Flere andre har med inspiration fra FIN Haderslev lavet lignende tiltag, fx KIS Holstebro, KIS Aalborg og TKNK Kolding," lyder det fra indstilleren af initiativet.

Bogantologien "Et liv i andres hænder" 

"De seneste år har tidsånden blæst i en nyliberal retning, der hylder det individ, der kan klare sig selv. Det er svært at være ramt af sygdom eller handicap, når onde reformer af social-, beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet gør livet endnu sværere. Denne bog forsvarer de syge mod de overgreb og den udgrænsning, som vi er vidner til i disse år. De syge har brug for læge, ikke de raske, sagde Jesus. Jeg siger: Kirken bør gøre meget mere for at tage sig af de syge og ikke alene være kirke for dem, der kan klare sig fint," lyder det fra forfatteren til bogen, som har indstillet den til Initiativprisen.

TeenChurch

I Struer mødes 80-120 konfirmander og andre unge hver uge i kirken, for her har de unge deres egen gudstjeneste. TeenChurch afholdes af ungdomspræst Karen Togsverd Hansen sammen med tidligere konfirmander. Alle tekster er på storskærm, så det er let at følge med, og efter gudstjenesten løser konfirmanderne små opgaver i kirken, laver stafet og deltager i konkurrencer, inden de slutter af med sodavand og chips.

Ung Koncert

Ungdomspræst i Struer Karen Togsverd Hansen er en travl person. Udover TeenChurch, som hver uge samler 80-120 unge til gudstjeneste med et twist, står hun to gange om året bag Ung Koncert. Ung Koncert er et tilbud til elever på Struer Statsgymnasium, som kunne være interesseret i at lave en koncert i kirken.

Sammen med Karen Togsverd Hansen skal de unge finde på et tema for koncerten - eksempelvis tro, håb, tilgivelse eller kærlighed. Derefter er det op til de unge at øve, til sangene sidder på rygraden, mens kirken tager sig af at promovere arrangementet.

Aaby Kirkes Ungdomskor

"Mange unge synger i Aaby Kirkes Ungdomskor fra 4. klasse til 3.G. I tørre tal er det over 1000 timers sang, hvor cirka en tredjedel er gudstjenestetid. I løbet af de 9 år synger den enkelte over 2200 salmer - flere af dem så mange gange, at de sidder som udenadslære og depotviden resten af livet. De unge synger alle vegne - når de cykler, bager, hygger, holder frikvarter - og det er korets sange (evangeliet), der bliver spredt som mælkebøttefrø på denne måde.

Koret beder med på Fadervor i gudstjenesten - så naturligt, at de af og til tager føringen. De går hjemmevant med til nadver og kender liturgi, ansatte og menighed rigtig godt. Koret giver gerne en hånd med som frivillige, eksempelvis ved minikonfirmandernes langlørdag, når der skal klippes salmeengle til babysalmesangsmødre og meget mere. Koret tager sig af hinanden og føler ansvar for helheden.

Korets forældre, søskende og bedsteforældre deltager i gudstjenester og arrangementer og hjælper med alt det praktiske og færdes dermed også hjemmevant i kirken. Korforældre melder sig også til sognekoret. Og nogle tager endda en tørn menighedsrådet," skriver indstilleren af Aaby Kirkes ungdomskor.

Gellerup Kirke

I Gellerup Kirke har de en masse jern i ilden. Derfor er det ikke et specifikt tiltag, der ligger til grund for, at Gellerup Kirke er blevet nomineret, men derimod kirkens arbejdet som helhed, skriver indstilleren.

"Gellerup kirke har en fantastisk flot og meget bred pakke af initiativer, som rækker ud både til lokalområdet og til byen/oplandet i sin helhed. Jeg vil ikke pege på et enkelt initiativ, men pege på "den samlede pakke". Jeg har som medarbejder i Det boligsociale sekretariat haft Gellerup kirke som samarbejdspart og interessent i utallige sammenhænge. Der er tale om en kirke med stort engagement, megen nytænkning og rummelighed, vedholdenhed og åbenhed."

Sodavandsdiskotek i Tersløse Sognegård

For omkring seks år siden spurgte bestyrelsen for forældreforeningen i den lokale forboldklub præsten om lov til at låne Sognegården i Tersløse i Vestsjælland til at holde sodavandsdiskotek. Det fik de lov til, og det blev starten på en månedlig tradition, der siden har fundet sted den sidste fredag i måneden fra klokken 18-22.

Her kan børn fra 2.-6. klasse gå til stålet i søde sager og toner fra start til slut, kun afbrudt af et kort input, hvor de lærer om halloween, advent, fastelavn, påske-lam, pinse-ild eller noget andet tids- og aldersrelevant. Sidste gang, der blev afholdt, dukkede 143 børn op, fortæller vedkommende, der har belønnet sodavandsdiskoteket med en nominering til Initiativprisen 2016.

Fix a Bike

Hver lørdag eftermiddag kan flygtninge og asylansøgere i Allerød mellem København og Helsingør hjælpe med reparation af brugte cykler. Og de heldige kan selv få fat i en tohjulet. Initiativet har ført til en nominering til Initiativprisen:

"Saman fra Iran kender godt nok ikke den populære børnesang, men han udbrød spontant ”I’m so happy for this bike”, da han som én af mange asylansøgere fik sig en god brugt cykel fra ”Fix a Bike” værkstedet ved Menighedshuset på Aggebovej i Allerød.

Her kan flygtninge og asylansøgere være med til at reparere og sætte brugte cykler i stand, og måske selv få en cykel. Flygtningene har ingen cykler, de bor afsides og har næsten ingen penge, så offentlig transport er et problem for dem. Det er med til at isolere dem i Center Sandholm og Sjælsmark. Derfor giver en cykel dem et stort løft i frihed og livskvalitet. De får nye muligheder for at deltage i aktiviteter, møde danskere og opleve det danske samfund og naturen. 

Det er fantastisk at opleve den vilje, der er i Allerød til at gøre en forskel og hjælpe flygtninge og ny-danskere til at blive integreret og få en bedre hverdag med flere muligheder. "Fix a Bike" fortjener virkelig stor anerkendelse," skriver indstilleren.

Påskefortællingen kan klatres på kirketårnet på Frederiksholm Kirke

I Frederiksholm på vestsjælland er påskefortællingen et hands-on projekt.

"Indtoget i Jerusalem og det sidste måltid foregår i kirken. Næstekærligheden udleves på klatrevæggen, hvor man hjælper og støtter hinanden. Påskebudskabet opleves fysisk ved klatring af vejen til Jerusalem og korset. Opstandelsen og vejen tilbage til livet opleves, når man giver slip og bliver firet ned til jorden igen. Livet som balancegang mellem frelse og fortabelse opleves ved at gå på line," skriver indstilleren at initiativet til Kristeligt Dagblad.

Fædregruppe med madlavning i det fri 

I Sydhavnen kan nybagte fædre mødes og tale om deres nye rolle over hjemmelavet mad i det fri. Tre gange i løbet af efteråret 2016 tager sognepræst Per Ramsdal og kulinarisk vejleder Jakob Hvidsten Ørstrup sammen med nybagte fædre ud i naturen for at tilberede mad og tale om, hvordan det er at blive far på godt og ondt. Det har ført til en nominering til Initiativprisen, for "fødselsdepression hos mænd er blevet kendt. Derfor er der god grund til også at hjælpe fædrene med at opfylde deres nye faderrolle," skriver personen bag nomineringen.

Kreativt værested for indvandrerbørn 

I Allerød samarbejder man på tværs af grænser for at bygge bro mellem etnisk danske børn og børn med anden etnicitet.

"Sammen med Saint fra Nigeria og Howaida fra Irak indbyder Christina, Stella og Tine fra Allerød Menighedshus alle børn og unge i alderen 6 – 15 år til at være med i et nyt kreativt værested på Aggebovej 5 i Allerød.
Formålet med det tværkulturelle projekt er at øge integration og interaktion mellem danske børn og unge og børn af anden etnisk oprindelse.

Man ønsker at bygge bro mellem danske børn & unge og flygtningebørn i de forskellige asylcentre, og dem der allerede har fået ophold i Allerød. Klubben er et frirum for alle nysgerrige børn og unge, der gerne vil skabe nye og varige venskaber uanset deres oprindelige kulturelle baggrund og nationalitet.

Værestedet er åbent hver torsdag eftermiddag. Her kan man lege, synge, hygge sig, spille bordtennis, lytte til og dramatisere bibelhistorier og smage på mad fra forskellige lande. Forældre er også meget velkommen til at kigge ind, og selvfølgelig er der altid frugt, saft, kaffe og kage til alle!" Med den begrundelse er tiltaget blevet indstillet til Initiativprisen 2016.

Gratis fællesspisning i Ansgarkirken

Hver tirsdag er der gratis fællesspisning i Ansgarkirken i København. Det finder sted enten efter aftenandagten eller børnebibelaften. Vedkommende, der har nomineret tiltaget, skriver: "I mange kirker søger man morgendagens madding, der kan lokke kirkeskeptikere i kirke. Ansgarkirken vender i stedet blikket tilbage til de allerførste kristne gudstjenester, som faktisk foregik over et måltid mad. Mad og åndelig fordybelse er lige så relevant i dag som for tusinder af år siden."

Kirkesamarbejde om flygtningenetværk

Horsens Kommune og sognene i Horsens Provsti har samarbejdet om at give flygtninge netværk og relationer i Danmark via danske netværksfamilier.

Det fortjener en nominering til årets Initiativpris, mener personen bag indstillingen, som skriver: "I sognene i Horsens Kommune er der udpeget en koordinator, der sammen med Horsens Kommune og Dansk Flygtningehjælp skaber kontakt mellem flygtninge og danske familier. Det er et i Danmark ret usædvanligt samarbejde, hvor kirken, myndighederne og en NGO samarbejder om at skabe et netværk for den enkelte flygtning eller for en hel familie.

Ud over netværksfamilier, der mødes jævnligt med flygtningene så arrangeres der udflugter, cafeer og i nogle af sognene er der faste aktiviteter, blandt andet i Brædstrup, hvor der hver anden tirsdag er fællesspisning. I kirkens koordineringsmøder deltager kommunale medarbejdere, blandt andet fra Jobcentret og familieafdelingen i Horsens Kommune.
Et stort antal frivillige er gået ind i arbejdet, og tilbuddet er attraktiv og efterspurgt blandt flygtningene."