Stadig flere urner bliver tømt over havet

Dyre gravsteder og ønsket om en alternativ begravelse får antallet af askespredninger til at stige

Fiskekutteren M/S Solea fra Hvide Sande havde sidste år omkring 20 sejladser med pårørende, som efter afdødes ønske skulle sprede asken over Vesterhavet. Men flere steder i landet ligger sejlskibe og kuttere parat for at imødekomme stadig flere danskeres ønske om at få asken spredt over åbent hav.

Den sidste sejlads med fiskekutteren er udtryk for en meget større tendens. I Begravelse Danmark, som har 50 bedemandsforretninger landet over, er det administrerende direktør Mogens Ballings klare opfattelse, at antallet af askespredninger stiger år for år.

Han vurderer, at tallet i dag meget vel kan ligge på op til 2500 om året, men understreger, at der ikke længere føres en officiel statistik over antallet i Kirkeministeriet. Ifølge Danmarks Statistik døde der sidste år i Danmark 52.325 personer.

Flere vælger denne form for afsked, dels fordi gravstederne i disse år er blevet dyrere på grund af øget brugerbetaling, dels fordi det for øjeblikket er det eneste alternativ til den almindelige kirkegård, som er ejet af menighedsråd eller af kommuner rundt i Danmark, siger Mogens Balling.

Selvom M/S Soleas passagerer i langt de fleste tilfælde er lystfiskere, vil firmaet Kott Fritid, som står for askespredningssejladserne med M/S Solea, fortsætte med at tilbyde askespredning, oplyser salgschef Niels Muff.

Vi begyndte for to-tre år siden at tilbyde askespredninger på basis af et lokalt ønske. Siden da er tallet bare blevet ved med at stige. I de fleste tilfælde er de pårørende ikke blevet informeret om afdødes ønske om askespredning, og derfor bliver de meget glade og taknemmelige, når de ringer til os og hører, at her kan det godt lade sig gøre, siger Niels Muff, som oplyser, at det er danskere fra hele landet, som kommer til Hvide Sande for at få aske spredt.

I 2008 registrerede Kirkeministeriet ønske om 1692 askespredninger mod 80 i 1988. Siden er lovgivningen ændret, så der ikke længere skal ansøges om askespredning, og derfor føres der ikke længere statistik.

Men lovændringen har haft stor betydning, vurderer bedemand i Køge Per Jensen.

Vi oplever et stigende antal pårørende, som skal have asken fra en afdød spredt på havet. Nu hvor loven er gjort lempeligere, er det en tilskyndelse for flere til at beslutte sig, ikke mindst hvis man har en tilknytning til havet, siger han.

Religionsforsker på Københavns Universitet Brian Arly Jakobsen kom et indlæg på en konference i marts om kirkegårde, hvor blandt andre kirkeminister Manu Sareen (R) medvirkede, ind på udviklingen i askespredning.

Han er overbevist om, at tallet fortsat vil stige.

Derfor udgør askespredningen også en anseelig procentdel af de danskere, som årligt dør og bliver brændt, siger Brian Arly Jacobsen og fortsætter:

Askespredning opfylder stadig fleres krav til en individuel måde at blive bisat på. Det kan være, fordi det er ikke-religiøst, men det kan også være religiøst søgende danskere, som på denne måde vælger en åndelig dødskultur, som passer til deres natursyn. Aktivt troende kan sagtens synes, at askespredning i havet er en smuk afskedsgestus.