Hører Gud bøn?

De gamle kirkefædre sagde, at Gud er at finde der, hvor ingen tænker på at lede, skriver Kristine Stricker Hestbech.

Spørgsmål:

Kære Kristine Stricker Hestbech

Når jeg beder til Gud, specielt når jeg er ked af det, beder jeg Ham om at være hos mig med sin kærlighed og give mig omsorg. Det forekommer mig bare, at jeg ikke rigtigt kan mærke Hans tilstædeværelse, at jeg ligesom ikke rigtigt "får kontakt". Kan man blive bedre til dette?

Når der er noget konkret, jeg er i tvivl om, så kan jeg godt bede Gud om vejledning og "et godt råd" , men ofte er det som om, at jeg står uden svar.

Er det fordi, Gud nok hører vores bønner, men beder os selv om at finde svar og træffe valg her i tilværelsen?

Hilsen

Annika

Svar:

Kære Annika

Gid jeg var Gud! Så kunne jeg svare dig uden rysten!!! Gud hører vores bønner og bevæges af dem og svarer os. Men Han svarer os desværre ikke altid som vi kunne ønske os det, og ofte har jeg det sådan, at det først er efter nogen tid, at jeg kan se, at Han svarede mig, bare ikke sådan som jeg troede.

Jeg kan illustrere det med en historie om en meget troende mand, der hele sit liv havde bedt til Gud og gået i kirke og været sin kone tro. En dag kommer der en kæmpe storm, der får havet til at stige, så digerne braser sammen og alt oversvømmes, også mandens lille hus. Han sidder så på sit tag, da naboen kommer sejlende i sin lille robåd og råber, at manden skal komme ned i båden. Men manden svarer nej, for han har bedt Gud om at hjælpe sig, og det ved han, at Gud vil gøre, han skal blot vente.

Vandet stiger og stiger, og til sidst sidder manden oppe på skorstenen, da et redningsfartøj kommer forbi, og smider en redningskrans ud til ham, men nej, han venter på Guds hjælp. Til sidst falder manden i vandet, men da redningshelikopteren smider en lejder ned til ham, afviser han den, for Gud vil hjælpe...

Manden drukner og kommer op til Gud i Himlen. Nu er manden sur og skælder Gud ud med ordene om, at han altid har bedt og været from og overholdt alle budene og han kan derfor ikke forstå, hvorfor Gud ikke bønhørte ham og hjalp ham. Og Gud svarer: kære menneske, først sendte jeg naboen, så sendte jeg båden og til sidst sendte jeg helikopteren....

De gamle kirkefædre sagde, at Gud er at finde der, hvor ingen tænker på at lede. Og at det netop er din situation.

Jeg håber, du kan bruge lidt af det her, og at du vedbliver med at bede, - ikke for Guds skyld, men for din egen.

Venlig hilsen

Kristine Stricker Hestbech
Sognepræst