10 vigtigste ting om Morten Bisp - ham med mortensaften

En af de kendte historier om Martin fortæller, at han som fattig soldat delte sin kappe med en fattig tigger. Her er beretningen skildret på et maleri af Bicci di Lorenzo (1373-1452).

Vi forbinder mortensaften med and. Men hvad er der ellers at vide om den Morten, som vi fejrer om aftenen den 10. november?

Få historien om Morten Bisp på halvandet minut:

1. Han hed ikke Morten
Den Morten, som vi fejrer, hed oprindeligt Martin (ca. 336-397) og var biskop af Tours. Morten er en fordanskning af Martin - derfor kalder vi det mortensaften og ikke martinsaften.

2. Navnedag den 11. november
Det er mortensdag den 11. november, og derfor er det mortensaften den 10. november. Ligesom vi kender det fra julen: juledag den 25. december, og derfor juleaften den 24. december.

Den 11. november er datoen for Martin af Tours' begravelse, og derfor er den dato blevet hans navne- og festdag.

3. Han ville ikke være biskop
Martin blev munk som cirka tyveårig. Han blev forfulgt i sit hjemland, det nuværende Ungarn, og blev fordrevet til Gallien, hvor han slog sig ned i et kloster i Portiers. Her levede han fromt og roligt og fik han ry af at være en god og hellig mand.

Han fik et så godt ry, at befolkningen i Tours ville vælge ham til biskop, men det var Martin ikke interesseret i.

4. Den med gåsen - som er blevet en and
Og det fører til forklaringen af, at vi spiser gås eller and mortensaften. Historien om ham fortæller, at da indbyggerne i Tours ville udnævne Martin til biskop, gemte han sig i en gåsesti. Gæssene brød sig ikke om besøget, og de skræppede op og afslørede Martin, der blev fundet og tvunget til at påtage sig embedet som biskop over byen.

Som hævn foranstaltede Martin, at alle husstande en gang om året skulle slagte mindst én gås og spise den på den dag, hvor Martin blev afsløret. Sådan fik Martin sin hævn over de åbenmundede gæs.

Gæs var i gammel tid ikke så almindelige i Danmark, og de var meget dyre, så derfor begyndte man også at spise andre fjerkræ i stedet for gæs.

5. Kendt for at dele med andre
En af de kendte historier om Martin fortæller, at han en dag så en tigger i stor nød sidde ved byporten til den franske by Amiens. Alle gik forbi uden at hjælpe ham, men Martin stoppede op for at hjælpe. Martin var på det tidspunkt en fattig soldat, og han ejede kun et sværd og en kappe. Så tog han sværdet og delte kappen i to og gav tiggeren den ene halvdel.

Om natten så han i en drøm den opstandne Jesus med den ene halvdel af kappen på. Jesus fortalte Martin, at det var ham, der havde været tiggeren.

Netop motivet af Martin, der deler sin kappe med tiggeren, er siden 1200-tallets franske gotik blev afbildet talrige gange i malerkunsten.

6. Grundlagde Galliens første kloster
I 360 blev han præst i Poitiers og grundlagde et kloster i Ligugé - det første i Gallien. Efter at han var blevet biskop af Tours, levede han på et ensomt sted i nærheden, som senere udviklede sig til et andet kloster, Marmoutier. Senere var han medvirkende til oprettelsen af flere klostre.

7. "Galliens apostel" - og kåret som helgen
Martin var en aktiv missionær i Gallien og er derfor blevet kaldt "Galliens apostel". Apostel betyder en udsending og anvendes først og fremmest om de personer i Det Nye Testamente, som forkynder evangeliet og grundlægger menigheder.

I 659 blev Martin af Tours helgenkåret, i øvrigt som en af de første, der ikke også samtidigt var martyr.

8. Martin Luther er opkaldt efter ham
Reformatoren Martin Luther blev født den 10. november 1483 og døbt den 11. november og blev opkaldt efter dagens helgen: Sankt Martin.

9. Fejret i Danmark siden 1616
I Danmark kom historien om Martin og gæssene første gang på tryk i 1616, altså længe efter reformationen i 1536. Helgenfesten overlevede denne med det nye danske navn Morten Bisp. Dette kan skyldes, at november var oplagt til fest, da slagtetiden var en af de få gange, man spiste fersk kød, da det meste ellers blev nedsaltet.

10. Så mange hedder Martin og Morten i Danmark
Såvel Martin som Morten er populære navne i Danmark. I 2013 er der 37.225 med navnet Martin og 34.362 med navnet Morten. Begge navne oplever dog ret markant tilbagegang i disse år.

Skulle nogen være interesseret, er der færre end to personer i Danmark med efternavnet Tours i 2013 - og 225 med efternavnet Luther...