Guide: Helgenkåring fra a til å

Postcards and illustrations depicting Pope John Paul II are displayed in a shop in Rome April 23, 2014. Next Sunday, Pope Francis will canonize late Pope John Paul II, who reigned from 1978 to 2005, and Pope John XXIII, who was pontiff from 1958 to 1963 and called the Second Vatican Council, a landmark meeting that modernised the Church. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY - Tags: RELIGION) Foto: STEFANO RELLANDINI/ Denmark

Hvor mange mirakler skal man have udført for at blive helgen? Hvor meget betyder helgener for katolikker? Få svar de vigtigste spørgsmål om helgener op til weekendens helgenkåring af to tidligere paver

Søndag skrives historie i den katolske kirke. To tidligere paver, Johannes Paul II og Johannes XXIII kåres som helgener, og begivenheden følges og fejres af verdens 1,2 milliarder katolikker. Læs artiklen: Vatikanet fejrer pavernes helgenkåringer på de sociale medier

Katolsk præstestuderende i Rom Kasper Baadsgaard fortæller om betydningen af helgenkåringerne i indlægget: Den katolske kirke får to store helgener.

Men hvad er en helgen, og hvordan bliver man en helgen, og hvordan tænker katolikker om helgener? Det kan du finde svar på i artikler på kristendom.dk, som du finder links til i det følgende.

Helgenstatus og -kåring - hvordan foregår det?
En helgen er en afdød person, som har levet et særligt kristent liv og derfor er blevet kanoniseret af den katolske kirke. Kanonisering betyder i vore dage, at ens navn bliver inkluderet i den officielle liste over helgener. Læs om helgenbegrebet og historien bag helgenkåringer i artiklen Hvad er en helgen?

Men hvordan er de mange helgener egentlig blevet helgener? Det kan du læse om i artiklen: Sådan bliver man en helgen.

For at blive kåret som helgen, skal det kunne påvises, at en person har udført mirakler efter sin død. Det påståede mirakel underkastes grundige undersøgelser af en række eksperter. Vurderes det, at miraklet er autentisk, kan personen saligkåres af paven. Læs om mirakler i artiklen:  7 overraskende mirakler.

Forud for en helgenkåring går et stort stykke arbejde med at afdække en persons tro og gerninger. Hvad koster det? Det kan du læse om her: Millionbeløb til helgenkåringer diskuteres i Vatikanet.

Berømte helgener
Nogle helgener opgav alt for deres tro. Andre har præget kirkehistorien med deres liv og banebrydende tanker. I artiklen 10 berømte helgener kan du læse om nogle af de mest elskede og afholdte helgener. Læs om flere helgener i artiklerne 10 kristne forbilleder for afholdenhed og selvvalgt fattigdom, 10 afrikanske helgener og Helgener: Fem gange Frans.

Det betyder helgener for katolikker
I interviewet Katolikker tilbeder ikke helgener forklarer katolsk præst Benny Blumensaat, hvad helgener betyder for katolikker.

Katolsk præst Daniel Nørgaard forklarer sit forhold til helgener i indlægget Katolikker beder først og fremmest til Gud. Her skriver han blandt andet:

"Når vi også involverer helgener i vores bøn, er det som udtryk for, at Kirken også består af dem, der er gået forud for os."

Og i læsersvaret Hvor hellig er jomfru Maria for katolikker? forklarer en katolsk teolog jomfru Marias helgenstatus.

Når helgentroen fylder så meget i den katolske kirke, hvorfor så ikke i for eksempel folkekirken? Det svarer to præster på i læsersvaret: Hvorfor tror protestanter ikke på helgener?

Faktisk er helgenerne til stede i mange danske kirker - i kunst, navne og kalkmalerier. Læs: Helgener findes stadig i folkekirken. Og den første engelske helgen, St. Alban, ligger begravet i Odense. Læs artiklen: Englands første helgen fandt sit sidste hvilested i Danmark.

Find mere viden, debat og historie om helgener i vores tema: Helgener.

Hvad ved du nu om helgener? Test din viden i vores quiz om helgener.