Clarisserordenen er grundlagt på fuldstændig fattigdom

Clara af Assisi (ca.1193-1253) er clarisserordenens stifter. Her er det Berto di Giovannis "Sankt Clara". Clara havde tætte åndelige bånd til Frans af Assisi (1182-1226), der oprettede franciskanerordenen

Clara var den første kvinde i kirkens historie, der stiftede en orden. Clarisserordenen fokuserer på stilhed, bøn, meditation og fuldstændig fattigdom

Clara af Assisi (ca.1193-1253) fik på sit dødsleje pavens godkendelse af sin orden, clarisserordenen, og hun døde med dette dokument i sine hænder. Før dette skete, kæmpede Clara for denne godkendelse af sin orden, der i virkeligheden handlede om retten til at være fuldstændig fattig.

Clara og Frans stiftede hver sin orden
Clara havde tætte åndelige bånd til Frans af Assisi (1182-1226), der oprettede franciskanerordenen. Denne orden fik siden flere grene blandt andet en kvindelig gren, franciskanersøstrene. Men Claras orden er en selvstændig orden.

Frans og Clara opfattede sig selv som komplementære medlemmer af den samme familie, hvor Frans prædikede og Clara levede et liv i bøn og meditation. De havde således hver deres opgaver i den franciskanske familie, og det er baggrunden for, at de skabte hver deres orden.

San Damiano-klostret
I 1212 gik Clara og hendes søster gennem klosterporten til det lille nedlagte San Damiano-kloster, hvor Clara grundlagde sin orden.

Der kom hurtigt mange kvinder til San Damiano, hvor de levede i stilhed, bøn, meditation og fuldstændig fattigdom.

I virkeligheden var Claras fattigdom mere radikal end Frans, for sammen med brødrene kunne han gå omkring og tigge. Det kunne Clara ikke, for hun valgte at leve i klausur. Det vil sige, at hun og hendes ordenssøstre aldrig forlod klostret. Clara var således afhængig af, at Frans og brødrene gav hende og søstrene noget af den mad, som de havde tigget.

Det fremgår af Claras skrifter, at hun følte sig fuldstændig fri i denne totale fattigdom. For hun skulle ikke kæmpe for at få opfyldt sine behov og sit begær, men valgte at stole på Gud. Hun gav udtryk for, at hun følte sig fri til at elske Gud og stole på ham, og hun modtog alt i livet som gaver.

LÆS OGSÅ: Franciskanerordenen var med til at genopbygge kirken

Fattigdomsprivilegiet
Da Clara bosatte sig i San Damiano, var det et krav fra kirkens side, at klostre skulle have indtægter, således at munke og nonner havde noget at leve af. Kirken kunne ikke acceptere, at nonner og munke sad sultende rundt om i klostrene.

I virkeligheden kæmpede mange klostre for at få meget ejendom, men ikke Clara. Hun kæmpede for at få lov til at leve i fattigdom for at få det såkaldte fattigdomsprivilegium. Derfor skrev hun til paven og bad om anerkendelse af sin orden og om retten til at være fattig. Det var første gang i kirkens historie, at en orden bad om det privilegium ikke at have privilegier, og det var første gang, at en kvinde oprettede en orden.

Clara fik fattigdomsprivilegiet, og hun anså det for at være hjertet i sin livsform. Dog måtte hun flere gange i sit liv kæmpe for at beholde retten til at være fattig, idet paverne prøvede at få hende til at acceptere ejendom og indtægter. Clara nægtede, og den sidste kamp var på dødslejet, hvor hun fik fattigdomsprivilegiet, som hun holdt i sine hænder, da hun døde.

Fattigdomsprivilegiet medførte nytænkning
Fattigdomsprivilegiet havde mange aspekter og medførte megen nytænkning. For eksempel kunne kvinder på Claras tid kun indtræde i et kloster, hvis de havde en medgift at give klostret. De fattige kvinder kunne således ikke indtræde som nonner, men kun som lægsøstre. Hos Clara var det omvendt. Hun krævede, at de kvinder, der havde medgift, skulle give den til de fattige, førend de indtrådte i hendes kloster. Det gjorde hun ud fra evangelieteksten: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig.

Clara
Før Clara indtrådte i San Damiano, havde hun været igennem en åndelig udvikling, der startede, da hun var barn. Clara blev født i en rig adelig familie i Assisi, og allerede i barndommen blev hun grebet af kærlighed til Gud, hvilket blev bestemmende for hendes liv. På grund af denne kærlighed til Gud trodsede hun datidens normer og familiens mænd ved i hemmelighed at give sin medgift til de fattige og bagefter flygte hjemmefra for at undgå tvangsægteskab.

Efter flugten indviede Frans Clara til Gud, hvilket skete i det lille kapel, Porziuncola, der ligger udenfor Assisi og kan ses den dag i dag. Kort tid efter dette fik Clara tilladelse til at bo i San Damiano.

Clarisserordenens udbredelse
Claras orden bredte sig til hele Europa også til Danmark, hvor der var flere clarisserklostre gaden Klareboderne i København er således opkaldt efter Sankt Claras kloster, der lå i nærheden.

I dag findes der clarisserklostre omkring 76 steder i verden, deraf 40 i USA, resten er fordelt over det meste af verden. Der er dog forskellige grene af ordenen, idet der i de forskellige grene lægges forskelligt vægt på fattigdom og meditation.

Santa Chiara-katedralen
I 1265 blev Santa Chiara katedralen i Assisi bygget, og Claras legeme befinder sig i denne katedral, hvortil der er knyttet et clarisserkloster, hvor fattigdomsprivilegiet i originaludgaven befinder sig. Disse to bygningsværker er berømte på grund af deres skønhed. Også San Damiano klostret kan ses den dag i dag.

LÆS OGSÅ: 10 kristne forbilleder for afholdenhed og selvvalgt fattigdom

Kilder:
Armstrong OFM cap, Regis J: Clare of Assisi. Early Documents. Paulist Press. New York. 1988. Ny udg. 2006.
www.poorclare.org
www.newadvent.org

Clarisserordenens kloster i Napoli, Italien: San Chiara, bygget fra 1310-1340.
Giotto di Bondones (c. 1266-1337) maleri: "Nonner fra clarisserordenen forlader den døde sankt Frans".
Clara of Assisis klædedragt, som opbevares i Assisi.
En nonne fra clarisserordenen i Kiryushi, Japan, holder pause fra tøjvasken uden for klostret. 16. februar 2013. Foto: Christopher Love/Wikimedia Commens