De 7 vigtigste ting at vide om englen Gabriel

Da Daniel møder Gabriel, bliver han skræmt fra vid og sans: "Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig foran mig en, der så ud som en mand, og jeg hørte en menneskestemme råbe over Ulaj: 'Gabriel, forklar ham synet!' Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned." (Daniels Bog kapitel 8) Foto: .

Gabriel bringer budskaber fra Gud til mennesker. Men hvad kan de bibelske beretninger ellers fortælle om englen Gabriel?

Englen Gabriel er en af de prominente figurer i Bibelens beretninger om Jesu fødsel. Han er den, der bringer bud fra Gud til jomfru Maria om, at hun skal føde Guds søn. Men hvad kan de bibelske beretninger ellers fortælle om englen Gabriel?

1. Gabriel nævnes i både Det Gamle og Det Nye Testamente
Det var Gabriel, der bragte det gode budskab om Jesu fødsel til Maria. Men Gabriels første optræden i Bibelen findes i Daniels Bog 8,16, hvor han bliver bedt om at forklare et syn for profeten Daniel.

LÆS OGSÅ: Hvem forkyndte budskabet om Jesu Kristi fødsel?

Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig foran mig en, der så ud som en mand, og jeg hørte en menneskestemme råbe over Ulaj: Gabriel, forklar ham synet! (Dan 8,15-16)

2. Gabriel står foran Guds ansigt
Gabriel kommer også med gode nyheder til Zakarias og Elisabeth, beretter Lukasevangeliet. Zakarias får at vide af Gabriel, at hans hustru Elisabeth skal føde en søn, der skal kaldes Johannes. I den forbindelse beskriver Gabriel sig selv som en, der står for Guds ansigt og er i Guds tjeneste.

Da svarede englen ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab.(Luk 1,19)

3. Gabriel er den ene ud af to navngivne engle
Kun to engle er navngivet i den protestantiske udgave af Bibelen. Den ene er Gabriel og den anden er krigeren og ærkeenglen Mikael (Jud 9, Åb 12,7). Derudover nævnes blandt andre englen Rafael i de såkaldte apokryfe skrifter i Det Gamle Testamente, som er en del af Bibelen i den romersk-katolske kirke og den ortodokse kirke.

LÆS OGSÅ: Fra ærkeengel til skytsengel

Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. (Åb 12,7-8)

4. Bibelen kalder ikke Gabriel for ærkeengel
I hvert fald ikke den protestantiske Bibel. Tobits Bog findes ikke i almindelige udgaver af den protestantiske Bibel. Men netop her identificeres englene, der står for Guds ansigt, som ærkeengle. Derfor har kirkeretninger, der anerkender Tobits Bog, traditionelt kaldt Gabriel for ærkeengel, men det gør man ikke i den protestantiske tradition.

5. Gabriel ligner et menneske
Navnet Gabriel betyder Guds mand eller Guds styrke og anden gang, Daniels Bog nævner Gabriel, beskrives han som en mand, men vi får ikke andre detaljer om denne betydningsfulde engels udseende.

mens jeg altså endnu var i færd med bønnen, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid. (Dan 9,21)

6. Gabriel skræmmer mennesker
Da Daniel møder Gabriel, bliver han skræmt fra vid og sans. Og i Lukasevangeliet fortælles det, at Gabriel må berolige Zakarias og Maria med ordene frygt ikke. Mødet med Gabriel beskrives som meget skræmmende.

LÆS OGSÅ: Engle er Guds ledsagere

Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham: Frygt ikke, Zakarias! (Luk 1,11-13)

7. Gabriel fortæller om Jesus
Gabriel videregiver en profeti om Messias til Daniel. Han fortæller Zakarias, at Johannes Døber vil være en forløber for Herren. Og ikke mindst fortæller han Maria, at hendes søn vil blive kaldt Den Højestes Søn.

Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. (Luk 1,30-33)

Kilde: Logos Blog