Din guide til pinsen

De unge i Herstedvester Sogn glæder sig til konfirmationen, som for dem ikke kun handler om festen, men ...

Hvad handler pinsen om? Det kan du få overblik over i denne guide. Her er pinseunderet skildret i apsis i Miniscalchi-kapellet i Sankt Anastasia-kirken fra 1506 i Verona, Italien. Colourbox

Jesus lovede sine disciple, da han fór til himmels, at han ville sende en talsmand som stedfortræder, nemlig Helligånden. Her finder du en guide til centrale tekster om højtiden

På søndag er det pinse, højtiden som markerer Helligåndens komme. Jesus lovede sine disciple, da han fór til himmels, at han ville sende en talsmand som stedfortræder, nemlig Helligånden. Her finder du en guide til centrale tekster om højtiden.

Kort fortalt - om højtiden og helligånden
I guiden Pinsens hvem-hvad-hvor kan du få et hurtigt overblik over højtiden.

Eller gå direkte til kilden og læs Bibelens beretninger om den første pinsedag: Hvad står der i Bibelen om pinsedag?

Hvad eller hvem er denne helligånd, som er højtidens hovedperson? Det dykker vi ned i her: Helligånden. En ånd er et diffust begreb, og måske derfor er Helligånden ofte præsenteret med symboler eller billeder. Læs: Fire symboler på helligånden.

Disciplene spiller også en stor rolle i fortællingen om den første pinse. Læs om dem her: Disciplenes rolle i evangelierne.

I Bibelen omtales miraklet om tungetalen, hvor disciplene begyndte at tale forskellige tungemål. Få en introduktion til emnet her: Hvad er tungetale?

Læs også en folkekirkepræsts beretning om, hvordan han oplever at tale i tunger: "Tungetale er nærvær med Gud".

Den jødiske højtid shavuot er et modstykke til den kristne pinse, idet den fejres 50 dage efter den jødiske påske. Læs: Pinsen er også en jødisk fest.

Fejring
Der er stor forskel på, hvordan forskellige kirkesamfund forstår og fejrer pinse. Læs mere her: Trossamfund fortolker pinsen forskelligt.

Hvordan kan man markere pinsehøjtiden i fællesskab og privat? Få inspiration til blandt andet bøger, mad og bønner i 5 tip til din pinse. Du kan også finde en friluftsgudstjeneste eller et andet pinsearrangement på Kristeligt Dagblads kirke- og kulturkalender.

Mange står tidligt op pinsedag for at se pinsesolen danse. Men historisk set tale man om, at Det er påskesolen, der danser.

En kirkeretning lægger stor vægt på Helligåndens kraft, nemlig pinsekirken, som du kan læse en baggrundsartikel om her: Pinsekirken.

Salmer og kunst
Flere danske pinsesalmer er højt elskede, ikke mindst for deres billedsprog, der kæder Helligåndens og forsommerens komme sammen. Få en introduktion til flere af dem her: Pinsesalmer er bønner til helligånden.

Som så mange andre hændelser og personer i Bibelen har også pinseunderet været genstand for talrige kunstneriske fortolkning. Se billedserien: Sådan skildres pinsen i kunsten.

En lang række danske kirker har fået navnet Helligåndskirken. Se og læs om dem her: De danske helligåndskirker.

Hvad betyder pinse?
Pinsedag forsøger præster landet over at udlægge fortællingen om ånden, som Jesus havde lovet at sende sine disciple, efter han fór til himmels. Læs et bud på en pinseprædiken her: Pilgrimspræstens pinseprædiken: Åbn sjælens vinduer.

Læs også interview med Bertel Haarder, Master Fatman og Charlotte Dyremose og ortodoks præst Poul Sebbelov om deres forhold til pinsen.

Få en hurtig præsentation af pinsen i denne grafik. Hold musen hen over billedet og klik på de markerede ringe:

Find meget mere om højtiden i kristendom.dk's store pinsetema.