Franciskanerordenen var med til at genopbygge kirken

Franciskanermunke eller gråbrødre er mødt op på Gråbrødre Torv i København i anledning af, at pladsen indvies som gågade i 1968. Foto: Ritzau Scanpix/ Hakon Nielsen

Franciskanerordenen blev stiftet for at dæmme op for datidens kætterbevægelserne. Gennem fattigdom og bod skulle munkene fokusere på fattighjælp og mission

Omkring år 1200 var der mange kætterbevægelser, som den katolske kirke prøvede at dæmme op for. Og her kommer ordensstifteren Frans af Assisi (1182-1226) ind i billedet, fordi han ved frivillig fattigdom og en klar forkyndelse gav udtryk for, hvad sand tro kræver.

Franciskanerordenen grundlægges
I år 1209 fik Frans pavens tilladelse til at prædike i Assisis kirker, og dermed blev franciskanerordenen grundlagt. Denne orden fik status som tiggermunkeorden sammen med dominikanerordenen, karmeliterordenen og clarisserne.

Frans prædikede: Hvis I giver afkald på alt, hvad der hører denne verden til, så bliver I opfyldt af Gud, og så besidder I alt. Dette var Frans enkle budskab, som lå til grund for franciskanerordenen.

LÆS OGSÅ: 10 citater af Frans af Assisi

I løbet af kort tid begyndte unge mænd at slutte sig til Frans. De gav deres formue til de fattige, tog en laset kappe på, et reb om livet og bare fødder i sandalerne, og så gik de omkring sammen med Frans og prædikede og tiggede.

Til at begynde med sov de under åben himmel, men senere holdt de til uden for Assisi - ved Santa Maria degle Angeli tæt ved det lille Porziuncola-kapel, hvor de boede i hytter, som de selv havde flikket sammen. Det lille Porziuncola-kapel er velbevaret og kan ses den dag i dag.

Allerede i 1217 rejste Frans brødre rundt i hele Europa for at prædike, og ordenen voksede eksplosivt. Det betød, at ikke alle brødre var helt enige blandt andet ikke om graden af fattigdom. Derfor udfærdigede Frans i 1221, sammen med sin gode ven, kardinal Hugolin, der senere blev pave, en revidere udgave af ordensregelen, hvor fattigdom, cølibat, lydighed og evangelisk frihed var det centrale.

LÆS OGSÅ: Guide: I Frans af Assisis fodspor

I 1260 fik ordenen nye vedtægter, og den lærde franciskanerbroder Bonaventura (1217-1274) var den drivende kraft i denne sag. Det var også Bonaventura, der forfattede de autoriserede levnedsskildringer af Frans, og sommetider betegnes han som franciskanerordenens anden grundlægger.

Franciskanerordenens udbredelse
Franciskanerordenen består i dag af flere grene: konventualerne, mindrebrødrene, kapucinerne og franciskanersøstrene.

Disse forskellige grene lægger forskellig vægt på blandt andet fattigdom, ligesom der findes franciskanere, der lever meget kontemplativt, mens andre opretter universiteter og læreanstalter. Franciskanerordenen med dens forskellige grene er udbredt over hele verden, og der findes omkring 400.000 franciskanere i verden i dag.

LÆS OGSÅ: Clara af Assisi - fattigdommens mystiker

Hvorfor oprettede Frans sin orden?
Før Frans i året 1209 begyndte at prædike i Assisis kirker, havde han været igennem en åndelig udvikling, hvorefter han var mæt af at leve i luksus. Men han vidste ikke, hvad han skulle bruge sit liv til, og derfor gik han omkring på må og få.

En dag sad Frans i den forfaldne San Damiano-kirke, der lå uden for bymuren. Mens han betragtede et stort smukt byzantinsk krucifiks, bad han: Herre, hvad ønsker du, at jeg skal gøre?

Bagefter hørte Frans krucifikset tale: Frans, du skal rejse mit hus. Det er ved at falde sammen! Frans gav udtryk for, at han tydeligt hørte Kristi stemme fra korset, og han tog det bogstaveligt. Han tog hjem og fandt nogle kostbare klæderuller i sin fars butik (han var klædehandler). Dem solgte ham og købte bygningsmaterialer, hvorefter han reparerede kirken.

LÆS OGSÅ: 10 kristne forbilleder for afholdenhed og selvvalgt fattigdom

Men den opgave, Frans påtog sig, var ikke kun en genopbygning af San Damiano-kirken. Han var med sin orden og sit eksempel med til at genopbygge den katolske kirke - sammen med de andre tiggermunkeordner og sammen med andre bevægelser i tiden.

Frans er begravet i San Francisco-katedralen i Assisi, der er en smuk katedral med berømte fresker, der viser vigtige begivenheder i Frans liv. Denne katedral er et yndet pilgrimsmål.

Franciskanerne i Danmark
De første franciskanerbrødre kom til Danmark i 1232. De kaldtes også gråbrødre efter farven på deres kappe, og Gråbrødretorv i København var blandt andet et sted, hvor der boede franciskanerbrødre. Ordenen blev stor i Danmark, men under reformationen blev klostrene beslaglagt og munkene drevet på flugt.

Imidlertid kom der i året 1904 igen franciskanermunke til landet, men juni 2011 forlod den sidste broder Danmark. På Færøerne findes franciskanersøstre.

Kilder:
www.denstoredanske.dk Richard P. McBrien: Katolsk tro gennem to årtusinder. Niels Steensens Forlag. 1987.www.franciscans.org (konventualer) www.capuchinfriars.co.uk/ (kapuchinere) ofm.org(mindrebrødre) www.franciscansisters.org/(franciskanersøstre) www.ciofs.org (sekularordenen)