Helgener: Fem gange Frans

En dag i kirken San Damiano hørte Frans af Assisi (1182-1226) en Kristus-figur sige til sig: "Du skal rejse mit hus. Det er ved at falde sammen." Foto: Arkiv

Den katolske kirkes nye overhoved Jorge Mario Bergoglio valgte Frans som sit pavelige navn. Han er den første pave, der bærer navnet, men er langt fra den første store katolske personlighed ved navn Frans. Her bringes et overblik over fem helgener med navnet Frans

Den legendariske: Frans af Assisi (1182-1226)
Den oplagte inspiration til den nye paves navn kommer fra stifteren af franciskanerordenen Frans af Assisi.

Frans af Assisi blev født i Assisi i Italien og var søn af en velhavende klædehandler og levede som ung en sorgløs tilværelse som andre unge fra gode familier. Han gjorde sig dog erfaringer med livets alvor fra mødet med krig og sygdom.

En dag i kirken San Damiano hørte Frans af Assisi en Kristus-figur sige til sig: Du skal rejse mit hus. Det er ved at falde sammen. Han tog meddelelsen bogstaveligt og solgte uden tilladelse nogle af sin fars fine klæderuller for at betale for reparation af kirken. Han ragede derfor uklar med sin far og begyndte at vandre rundt uden penge.

LÆS OGSÅ: Fem bønner af Frans af Assisi

Frans af Assisi fik følge af andre, og et broderskab voksede op. De gik rundt og prædikede en enkel og ydmyg form for kristendom. Broderskabet blev meget populært i Italien og begyndte at udvikle sig til en decideret religiøs orden. Ordenen forsagede ejendom og kirkelige embeder (Frans af Assisi blev aldrig præsteviet) og priste umiddelbarhed, enfoldighed og Guds små skabninger. Det sidste kom blandt andet til udtryk ved, at Frans af Assisi efter sigende ofte prædikede for fuglene.

Frans af Assisi beskrives som en person med en stor åndelig kraft og integritet og med en stor kærlighed til Kristus. Han gjorde blandt andet stort indtryk på den muslimske Sultan Malek al-Kamel, som han mødte, da han med korsfarerne rejste ud for at missionere. Han vendte dog tilbage til Italien igen.

Mod slutningen af sit liv fik Frans af Assisi sår på hænder og fødder, der lignede dem, den korsfæstede Jesus havde haft (såkaldte stigmata). Han afbildes tit med disse sår. Sårene var med til at svække ham, og han døde to år efter at have fået dem.

Frans af Assisi er blandt andet skytshelgen for økologer og dyr og har festdag den 4. oktober. Festdagen fejres i blandt andet i Assisi med brændende olielamper og festmesse. I USA får mange børn velsignet deres kæledyr i kirken på dagen.

LÆS OGSÅ:
Vatikan-ordbog: Din guide til den katolske kirke

Eneboeren: Frans af Paola (1416-1507)
Frans af Paola var i sin ungdom med i franciskanske kredse, men forlod disse for at leve som eneboer i en hule ved havet nær sit fødested Paola i Calabrien i Italien. Folk sluttede sig til ham og ordenen Mindste-brødrene (oprindeligt kaldet Minimi Fratres. På engelsk: Minim Friars, red.) udviklede sig. Ordenen var præget af en streng livsform. Blandt andet levede de kun af veganer-kost.

Frans af Paola var kendt for sin åndskraft og evne til at læse i sjæle. Rygtet om ham blev kendt i Frankrig, og den døende og dødsangste kong Ludvig XI kaldte Frans af Paola til Frankrig for at få åndelig hjælp. Frans af Paola levede i Frankrig resten af sit liv.

Mindste-brødrene findes endnu i Italien, men har ikke ydet særlig indflydelse.

Frans af Paolas festdag er den 2. april

Den rejsende missionær: Frans Xavier (1506-1552)
Frans Xavier var af god familie og kom fra Navarra i det nordlige Spanien. Han studerede på universitetet i Paris og blev der inspireret til at blive en af de første jesuitter.

LÆS OGSÅ: Hvad er jesuiterordenen?

I 1541 blev Frans Xavier sendt til portugisisk Indien (blandt andet Goa) for at missionere. Han blev dybt berørt af de lidelser, de indfødte påførte hinanden og af den undertrykkelse, de mødte fra europæernes side. I Indien fik han talrige indfødte - specielt fra de lavere kaster - til at konvertere til katolicismen.

I 1549 tog Frans Xavier til Japan for at undervise og missionere. Han blev i Japan i to år, tog så tilbage til Indien og derefter til Kina. Han blev dog syg på en ø ved Kinas kyst og døde kort efter. Hans lig blev fragtet til Goa og begravet. Graven findes endnu og er pilgrimssted.

En kilde til Frans Xaviers liv er hans efterladte breve. Der får man indtryk af et meget uselvisk menneske.

Frans Xavier er skytshelgen for katolske missionærer i fremmede verdensdele. Hans festdag er den 3. december.

Den populære jesuit: Frans Borgia (1510-1572)
Frans Borgia var oldebarn af den berygtede pave Alexander VI, og hans far var hertug af Gandia i den spanske provins Valencia. Frans Borgia var gift og havde otte børn og blev kejserlig vicekonge i Catalonien. Han var god til dette job og kæmpede mod korruption, hvilket gjorde ham upopulær i visse kredse.

Frans Borgias kone døde i 1546, og han besluttede derefter at blive jesuit. Han blev præsteviet i 1551. Han var en populær jesuit og prædikede med stor gennemslagskraft i Spanien og Portugal. Frans Borgia var kendt for sin venlighed, beslutsomhed og foretagsomhed.

I 1561 blev Frans Borgia kaldt til Rom og blev ordensgeneral for jesuitterne. Jesuitterne gjorde store fremskridt under hans ledelse. 10 år senere rejste han med pave Pius V rundt til flere europæiske hovedstader. Folk var vilde med ham og ville høre ham prædike. Rejsen påvirkede hans svækkede helbred, og han døde få dage efter hjemkomsten til Rom.

Frans Borgias festdag er den 10. oktober.

LÆS OGSÅ: 10 berømte helgener

Åndelig vejleder og ordensstifter: Frans af Sales (1567-1622)
Frans af Sales var fra slottet Château de Sales i Savoyen i Frankrig. Han blev i 1593 viet til præst. Hans første hårde og farlige mission var at omvende folket fra hans hjemegn, der var gået over til calvinismen. Med princippet Den, som prædiker med kærlighed, prædiker effektivt som ledetråd fik han på fire år vendt befolkningen tilbage til katolicismen.

I 1602 blev Frans af Sales biskop i Genève, og han var år efter med til at grundlægge Besøgelsesordenen; en orden for kvinder. Han døde i et af denne ordens klostre.

Frans af Sales var kendt som følsom og beskeden. Han var også kendt som videnskabs og kunstinteresseret og som humanist, psykolog og åndelig vejleder. Han skrev flere opbyggelige bøger om, hvordan det almindelige liv i verden kan blive helligt og fromt.

Frans af Sales er skytshelgen for journalister og andre skribenter, og hans festdag er den 24. januar.

Kilder til artiklen:
Attwater, Donald: "Helgenleksikon"
Mulvihill, Margaret: "Helgener og Martyrer"
Wikipedia-artikler om de omtalte helgener

LÆS OGSÅ: Pave Frans' tale ved indsættelsen: Vær beskyttere af Guds gaver

Frans af Paola (1416-1507) var kendt for sin åndskraft og evne til at læse i sjæle. Her er det Luca Giordanos maleri "St. Francis of Paola".
I 1541 blev Frans Xavier (1506-1552) sendt til portugisisk Indien (blandt andet Goa) for at missionere. Han blev dybt berørt af de lidelser, de indfødte påførte hinanden og af den undertrykkelse, de mødte fra europæernes side. Her er det maleriet "Sankt Frans Xaviers mirakel" af Peter Paul Rubens (1577-1640).
Frans Borgias (1510-1572) kone døde i 1546, og han besluttede derefter at blive jesuit. Han blev præsteviet i 1551. Han var en populær jesuit og prædikede med stor gennemslagskraft i Spanien og Portugal. Her er det Francisco Goyas (1746-1828) "Sankt Frans af Borgia ved en ikke-angrendes dødsleje".
Frans af Sales (1567-1622) var kendt som følsom og beskeden. Han var også kendt som videnskabs - og kunstinteresseret og som humanist, psykolog og åndelig vejleder.