Hvad er Det Lutherske Verdensforbund?

Biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt er medlem af Det Lutherske Verdensforbunds Øverste Råd. Foto: Peter Kristensen.

Den danske folkekirke er medlem af Det Lutherske Verdensforbund sammen med de fleste andre evangelisk-lutherske kirker i Europa. Men hvordan påvirke organisationen dansk kirkeliv?

I modsætning til den romersk-katolske kirke, som er en international kirke med fælles organisation globen rundt og fælles overhoved (paven), er de evangelisk-lutherske kirker mere lokalt, nationalt eller regionalt forankret.

Alligevel er en stor del af dem samlet i The Lutheran World Federation (LWF) eller på dansk: Det Lutherske Verdensforbund (LVF), som er en global sammenslutning af kirker med et evangelisk-luthersk grundlag.

Den danske folkekirke er medlem sammen med de fleste andre evangelisk-lutherske kirker i Europa. Men Det Lutherske Verdensforbund har medlemmer fra hele verden.

Stiftet i Sverige
Det Lutherske Verdensforbund blev grundlagt i Lund i Sverige i 1947 faktisk med den danske folkekirke som et af de stiftende medlemmer - og har nu mere end 145 kirkesamfund fra 79 lande som medlemmer. I alt bliver det til mere end 70 millioner kristne.

Se medlemskirker på oversigten her.

Det Lutherske Verdensforbunds sekretariat ligger i Det Økumeniske Center i Genève, hvor også andre internationale og økumeniske organisationer holder til.

Arbejdsområder
Det Lutherske Verdensforbund arbejder inden for tre hovedområder:

Humanitær bistand
Department for World Service er Det Lutherske Verdensforbunds internationale hjælpe- og udviklingsorganisation. Det opererer i mere end 31 lande med for eksempel menneskerettigheder, fjernelse af landminer, flygtninge og uddannelse.

Mission og udvikling
Department for Mission and Development samarbejder med medlemskirkerne om at integrere forkyndelse, tjeneste og forsvar for retfærdighed. På årsbasis gennemføres omkring 450 missions-kommunikations- og udviklingsprojekter verden over.

Teologi
Department for Theology and Studies arbejder med de teologiske, etiske og interreligiøse spørgsmål, der stilles de lutherske kirker i dag.
 
Dansk engagement
I Danmark varetages den daglige kontakt mellem Det Lutherske Verdensforbund og folkekirken af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Så hvordan mærker man i det danske kirkeliv Det Lutherske Verdensforbund?

Projektmedarbejder Rebekka Højmark Jensen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd siger:

Det Lutherske Verdensforbund påvirker ikke som sådan sognelivet direkte med arrangementer, men er alligevel en del af kirkelivet i Danmark. For det første på grund af de projekter, som folkekirken er med i gennem Det Lutherske Verdensforbund. For det andet fordi arbejdet i Det Lutherske Verdensforbund er med til at danne forståelsen for, hvad det vil sige at være luthersk. En forståelse, som den enkelte sognepræst kan tage med sig ud i sognet.

Det drejer sig altså om at gøre en forskel. Men også i høj grad om identitet, hvor folkekirken i mødet med andre evangelisk-lutherske kirker får vendt, hvad det vil sige at være luthersk.

Man mødes, snakker, diskuterer, deler erfaringer og er ikke altid enige om alting. Men det er heller ikke meningen med Det Lutherske Verdensforbund, hvor der er tale om selvstændige kirkesamfund fra alle dele af verden, siger Rebekka Højmark Jensen og slår fast, at der er tale om en gensidig påvirkning, som kan spores overalt i forbundets arbejde, hvad enten det drejer sig om de humanitære projekter, mission og udvikling eller teologien i sig selv.

Biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt er i øvrigt medlem af Det Lutherske Verdensforbunds Øverste Råd, som i øjeblikket arbejder meget med 500-års reformationsjubilæet i 2017.