Hvad er Via Dolorosa?

Via Dolorosa ligger i den gamle bydel i Jerusalem.

Læs om de 14 stationer på vejen, som Jesus vandrede fra Pilatus til det sted, hvor han blev korsfæstet, og se kort og fotos fra ruten

Via Dolorosa betyder smertens vej og er en vej i Jerusalems gamle bydel. Traditionen anser Via Dolorosa som den rute, Jesus gik på vejen til sin korsfæstelse fra Pilatus til Golgata.

Via Dolorosa er afmærket med ni af de i alt 14 korsvejsstationer. De resterende fem er inde i Gravkirken.

De 14 korsvejsstartioner trækker ikke kun på stof fra Det Nye Testamente, men er også inspireret af langt senere traditioner, for eksempel legenden om Veronikas svededug, som stammer fra 1100- tallet.

De 14 stationer på Via Dolorosa er:

1. Jesus dømmes til døden

Ifølge evangelierne dømmes Jesus, efter pres fra de jødiske religiøse ledere, til døden af den romerske landshøvding, Pontius Pilatus.

2. Jesus tager korset på sig

Efter domsfældelsen blev Jesus ifølge evangelierne overgivet til romerske soldater, som ydmygede ham og slog ham og satte en tornekrone på hans hoved. Herefter førte de ham ud for at korsfæste ham.

3. Jesus falder første gang

Evangelierne nævner ikke noget om, at Jesus falder på vejen ud til Golgata. Ikke desto mindre mindes den tredje korsvejsstation den første gang Jesus falder under vægten af sit kors som han selv må bære på vejen ud til Golgata, hvor han skal henrettes.

4. Jesus møder sin mor

Jesu mor spiller ikke nogen større rolle i passionshistorien, som den er beskrevet i Det Nye Testamente. Ifølge Markus- Matthæus- og Lukasevangeliet er hun slet ikke tilstede. I Johannesevangeliet levnes hun dog en plads ved korsfæstelsen, men befinder sig ikke på vejen til Golgatha.

Ifølge traditionen er Maria derimod den første, Jesus møder på vej til Golgata. Sammen med forestillingen om Maria, der sidder med den døde Kristus i sine arme, er mødet mellem Maria og Kristus på Via Dolorosa et vigtigt element i dyrkelsen af Jomfru Maria som "Smertens Moder" (Mater Dolorosa).

5. Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset

Ifølge Matthæus-, Lukas- og Markusevangeliet hjalp Simon fra Kyrene Jesus med at bære korset ud til Golgata. Da Simon kom fra Kyrene i Nordafrika, opstod den tradition, at Simon var den første sorte helgen, og at hans sønner, Rufus og Alexander, blev missionærer. Det faktum, at sønnerne nævnes ved navn i Markusevangeliet, synes at antyde, at de var kendte skikkelser blandt de tidlige kristne.

6. Veronika rækker Jesus svededugen

Veronika var, ifølge en middelalderlegende, en af de kvinder, Jesus mødte på sin vej til Golgata. For at lindre hans lidelser tørrede hun Jesu ansigt med et klæde, hvorefter sved og blod aftegnede hans ansigtstræk på klædet.

Motivet med aftegningen af Jesu ansigt på Veronikas svededug var et yndet motiv i middelalderens billedkunst. Det efter sigende originale klæde har siden det 8. århundrede været opbevaret i Peterskirken i Rom.

7. Jesus falder anden gang

8. Jesus taler til de grædende kvinder

Beretningen om Jesus, der taler til de grædende kvinder, findes i Lukasevangeliet. Jesus formaner kvinderne, som muligvis har været blandt hans tilhængere, til at gemme tårerne til de hårde tider der vil komme over dem efter hans død.

9. Jesus falder tredje gang

De sidste fem stationer som findes i gravkirken er baseret på Det Nye Testamentes beretninger om korsfæstelsen.

10. Jesus berøves sine klæder

Episoden med de romerske soldater, der trækker lod om Jesu tøj, kendes fra alle fire evangelier. I Johannesevangeliet tolkes delingen af klæderne som opfyldelsen af en profeti fra Det Gamle Testamente.

11. Jesus bliver korsfæstet

Ifølge evangelierne korsfæstes Jesus sammen med to andre, eller to røvere. Ifølge Johannesevangeliet er Jesu mor, Maria Magdalene, en helt tredje Maria og den discipel, Jesus elskede, tilstede. Resten af hans følge er tilsyneladende forsvundet.

12. Jesus dør

Jesu død ledsages ifølge de fire evangelier af forskellige hændelser. Forhænget til templet flænges, der bliver mørkt, selvom det er midt om dagen, og ifølge Mattæusevangeliet står de døde endda op af gravene og går ind i den hellige stad, Jerusalem, og viser sig for mange.

13. Jesus tages ned fra korset

Ifølge alle fire evangelier er det Josef fra Arimatæa, en af Jesu disciple, der tager Jesus ned fra korset.

14. Jesus lægges i graven

Herefter svøber Josef Jesu legeme og lægger det i graven.

Første station: Jesus dømmes til døden. Foto: Wikimedia Commons
2. station: Jesus modtager korset. Stedet ligger ved Church of Condemnation (billedet), som også skildrer Jesus på smertens vej.
Station 3: Jesus falder for første gang. Ved alle korsvejsstationerne er der tal-skilte som dette. Foto: Wikimedia Commons
Station 3, 4 og 5 ligger på El Wad-gaden i Jerusalems gamle bydel. Foto: Blaine Harrington/
Station 4 på "Smertens vej" på vejen til Jesu korsfæstelse. Mødet mellem Jesus og hans mor er skildret som relief over en dør, af den polske kunstner Zieliensky.
Station 5: Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset. Foto: Wikimedia Commons
6. station: Veronika tørrer Jesu ansigt. Her ses franciskanske munke på stedet. Foto: Jose Peral
Station 7: Jesus falder for anden gang. Jerusalems gamle bydel. Foto: Jeffrey Greenberg/
8. station: Jesus taler til Jerusalems døtre. Foto: Wikimedia Commons
9. station: Jesus falder for tredje gang. I baggrunden ses Gravkirken. Foto: Wikimedia Commons
Stationerne 10-14 ligger i Gravkirken. Dette billede viser en påskeprocession fra 2005.
11. station: Jesus korsfæstes. Her er det korsfæstelsesalteret i Gravkirken, Jerusalem. Foto: Wikimedia Commons
Station 12: Jesus dør på korset. Her ses Golgata-kapellet i Gravkirken i Jerusalem.
Station 13: Jesus tages ned af korset. Her ses motivet bag ortodokse præster i Gravkirken i Jerusalem. Foto: ElleCi / Demotix Images/ Denmark
14. station: Jesus lægges i graven. Her ses stedet, hvor man mener, Jesus blev gravlagt. Gravkirken er bygget på det sted.