Indføring

Hvad er en fadder og en gudmor?

For at stå fadder skal man være døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Foto: Ritzau Scanpix/Iris/Lermolovich Daria

Hvad siger man ja til, når man bliver bedt om at stå fadder? Skal en fadder være medlem af folkekirken, og hvad er gudmoderens rolle? Læs svarene her

Hvad er en fadder?
En fadder er en person, som ved dåben forpligter sig til at opdrage dåbsbarnet i den kristne tro, hvis det ulykkelige skulle ske, at forældrene dør inden barnet bliver voksent. Der følger ikke et juridisk eller økonomisk ansvar med at være fadder. Det er udelukkende en religiøs forpligtelse.

Derudover er fadderen vidne på, at dåben rent faktisk har fundet sted. Det er derfor også et paradoks, at man kan være fadder in absentia, altså uden at være fysisk tilstede ved dåben. Ordningen er praktisk, hvis man har et elsket familiemedlem, som af en eller anden grund ikke kan være til stede, men som man gerne vil have som fadder.

Hvem kan stå fadder?
Det kan alle, som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det vil sige alle kristne, uanset hvilken kristen kirke, de tilhører. Ifølge de regler, der er for faddere, skal man dog mindst have den normale konfirmationsalder, for at kunne være fadder. Det er en afgørelse, der er truffet i en skrivelse fra Kirkeministeriet af 31/8 1950 for at sikre, at fadderne er rustet til ansvaret, man lægger på dem.

Udmeldte af folkekirken eller folk, som er konverterede til en anden tro kan også stå fadder, såfremt de er døbte. Årsagen er, at dåben er et sakramente, det vil sige helligt og indstiftet af Gud, og at man derfor aldrig kan tage sin dåb tilbage, blive udøbt. En gang døbt, altid døbt.

Hvor mange faddere skal man have?
Man kan have mindst to og højst fem faddere. I gamle dage ansås det for fint med mange faddere, og især børn af konger og andre fyrster kunne have et ret anseligt antal faddere. Det var der prestige i.

Hvad er en gudmor og en gudfar?
En gudmor eller gudfar er den person, der bærer barnet til dåben og svarer ja til at blive døbt på barnets vegne. En gudmor eller gudfar er normalt en af barnets forældre eller en af fadderne.

Hvad er en huemor?
Igen er det ikke noget, som har en kirkelig betydning, men noget som betyder meget for den, som bliver udnævnt. En huemor er hende, som holder huen, mens barnet bliver døbt. Betegnelsen er dog ved at gå i glemmebogen, måske fordi mange dåbsbørn i dag ikke har en dåbshue eller kyse på.