Hvad er keltisk spiritualitet?

Keltisk, kristen spiritualitet er på mode i disse år, men stammer helt tilbage fra det 2.århundrede, hvor kristendom fandt vej til Irland, hvor den indoptog spiritualiteten fra keltisk naturreligion Foto: Foto: arkiv

Med sit fokus på naturen, meditation og mystik er keltisk spiritualitet kommet på mode. Men hvor stammer den fra?

Det er populært som aldrig før at tage på pilgrimsvandringer og retræter og dyrke kristen meditation. Men denne form for kristen spiritualitet er ikke en ny opfindelse. Den har rod i gammel, keltisk tradition.

Men hvad er keltisk spiritualitet? Hvor stammer den fra og hvilke traditioner og praksisser dyrker den? Hvor kan man opleve et kristent, keltisk fællesskab? Få svarene her.

Keltisk spiritualitet har overlevet 1800 år
Den keltiske kristendom - den såkaldte iro-keltiske kirke - opstod i Irland i de første århundreder efter Kristi fødsel. Inden da var landet domineret af en keltisk naturreligion. Da kristendommen kom til landet indoptog den mange keltiske elementer. Senere bredte den kristne tro sig fra Irland til Skotland og England indtil årtusindskiftet, hvor den blev en del af og "tilpasset" til den katolske kirke. Men selvom det er 1000 år siden, så overlevede keltiske spiritualitet gennem folkereligiøsiteten og traditionerne.

Kendte keltiske helgener
Man ved ikke præcist, hvem der grundlagte keltiske spiritualitet og traditioner. Men der er flere helgenkårede personer, som har spillet en vigtig rolle.

Den vigtigste er Skt. Patrick (ca. 386-465), som også har status af at være Irlands skytsengel. Han blev født på den engelske hovedø, men tog senere til Irland for at missionere og blev både præst og biskop. Som en af de første var han til at bringe kristendommen til Skotland. Skt. Patrick døde d 17. marts og datoen fejres i dag som Sankt Patricks dag i Irland og har fået status som nationaldag, hvor man opfører store parader iført traditionelle irske, grønne farver.

Skt. Bridget (ca. 451525) er sammen med Skt. Patrick den bedst kendte irske helgen. Hun er kendt for at hjælpe fattige, have helbredende kræfter og for at beskytte hjemmet og frugtbarheden.

En tredje kendt keltisk helgen er Skt. Columba (ca. 521-597). Han var en irsk munk og er kendt som en af Irlands tolv apostle. Han grundlagde adskillige klostre blandt andre det kendte keltiske kloster på øen Iona ved Skotlands vestkyst. Skt. Columba døde og blev begravet på Iona, men blev senere flyttet, så han i dag ligger sammen med Skt. Patrick og Skt. Brigid i Irland.|

Det keltiske kors
Det keltiske kors er helt specielt, og det blev skabt allerede før kristendommen kom til Irland, men bliver i dag brugt af keltiske kristne. Man mener, at de fire arme i korset kan symbolisere både de fire verdenshjørner, de fire årstider eller fire dele af mennesket; sjæl, krop, ånd og hjerte.

Ringen omkring korset har også flere forklaringer. Legenden lyder, at Skt. Patrick skabte det første keltiske kors ved at tegne en cirkel om det kristne kors for at inkorporere det hedenske symbol for månen. Andre mener, at cirklen forbinder de forskellige elementer i korset eller symboliserer evigheden.|

Naturen i fokus i keltisk spiritualitet
Fordi den kristne, keltiske spiritualitet har tydlige rødder i keltisk naturreligion, er den også kendetegnet ved at have en tæt forbindelse mellem naturen og det åndelige. Der er stort fokus på Gud som skaberen, og Jesus opfattes som den, der fuldkommengør skaberværket.

Den tætte forbindelse til naturen kommer i keltisk spiritualitet især til udtryk gennem meditationer og pilgrimsvandringer.

Pilgrimsvandringerne opstod, da keltiske vandremunke grundlagde over 200 klostre rundt om i Europa. I modsætning til andre munke, var de keltiske munkes mission ikke organiseret. De var derimod drevet af at bevæge sig ud i det ukendte uden mål, men under ledelse af Gud. Nogle valgte også denne vej til søs og sejlede af sted uden sejl eller årer. De nåede så langt som til Hebriderne, Shetlandsøerne, Færøerne og Island, hvor man har fundet rester af keltiske kors og kirker.

Keltisk velsignelse og musik
Ud over sit fokus på naturen minder den keltiske spiritualitet på mange måder om den katolske kirke med fokus på treenigheden, Jomfru Maria, inkarnationen og liturgien. Men kelterne har gemt på mange af sine egne bønner og velsignelser. De kan for eksempel lyde:

Må vejen stå klart for dig.
Må du altid have vinden i ryggen.
Må solen skinne varmt på dit ansigt;
regnen falde blidt på dig; og indtil vi mødes igen,
må Gud holde dig sin hånd.

En stor kærlighed til poesi og stille, blid og meditativ musik er også en del af den keltiske kultur og spiritualitet, der har overlevet til i dag.

Lyt til et stykke keltisk musik her.|

De keltiske festdage
Ud over de forskellige spirituelle praksisser og kristne højtider, så har den keltiske kristendom sine egne festdage, som er opdelt efter årets lyse og mørke tider efter gammel hedensk, keltisk skik.

Den 21. marts fejrer man Spring Equinox. Equinox betyder jordens lys og på dagen fejrer man, at dagene bliver lysere og takker Gud for naturens mirakuløse balance og gentagende cyklus.

Den 1. november fejrer man Samhain, som oprindeligt var det keltiske nytår og en markering af vinterens begyndelse efter høsten. Tidsrummet mellem det gamle og nye år var også det tidspunkt, hvor man kunne skræmme onde ånder væk med et stort bål. Det er den tradition som i dag fejres som halloween.

Den 1. februar fejres Imbolc, som er Skt. Bridgets dag og markerer den første dag i foråret.

Den 1. maj fejrer man Bealtaine, som også er en fejring af lyset og frugtbarhed.

Oplev en keltisk kommunitet
Der findes flere keltiske klosterfællesskaber i dag, og her er det muligt for alle at komme på et retræteophold.

Et af de mest kendte er klosteret på den skotske ø Iona, hvor en gruppe på omkring 260 medlemmer bor og er forpligtet på at følge leveregler om for eksempel daglig bøn og arbejde for fred. De driver to økumeniske centre, som fra forår til efterår holder ugekurser for både enkelpersoner, familier og grupper.

LÆS OGSÅ: "Åndeligheden svæver over Iona"

Et andet keltisk fællesskab er Bridge-House, hvor man blandt andet kan tage sin campingvogn med og opleve en labyrint af på jorden formet som det keltiske kors. Labyrinten er tænkt som et meditationssted.

En mulighed er også det internationale Aidan og Hilda-kommunitet, som holder retræter og arrangementer i hele England. Medgrundlæggeren af kommunitetslederen Ray Simpson har udgivet bogen Keltiske spor: inspiration og udfordring til vores tid og skriver hver uge på sin blog om keltisk spiritualitet.

LÆS OGSÅ: Keltisk spiritualitet er vejen frem (indlæg af Ray Simpson)

Se video om keltisk spiritualitet