Indføring

Hvad står der i Bibelen om dommedag?

Maleriet af Viktor Vasnetsov er fra 1887 og illustrerer de fire mænd på hest, som i Johannes' Åbenbaring varsler dommedag. Foto: Viktor Vasnetsov/WikiArt

Mange mener at kunne finde den præcise dato for dommedag i Bibelen. Men hvad står der egentlig i Bibelen om jordens undergang og Jesu genkomst?

Den amerikanske prædikant Harold Camping fik for nylig mange tilhængere og megen medieopmærksomhed, da han proklamerede, at dommedag ville indfinde sig den 21. maj 2011.

I den forbindelse er der blevet skrevet meget om dommedag og verdens undergang, men hvordan beskriver Bibelen dommedag?

Dommedag er denne verdens afslutning
Jesus taler i evangelierne om en fremtidig endetid, hvor mennesker skal dømmes og denne verden vil forgå. Det er denne særlige dag, som i kristendommen bliver kaldt for dommedag.

Dommedag kaldes også Herrens dag eller Jesu Kristi dag. Det er nemlig først, når Jesus kommer igen, at dommedag vil finde sted.

Allerede i Det Gamle Testamente finder man hos profeterne en forventning om Herrens dag, hvor denne verdens historie får en endegyldig afslutning. For eksempel ser profeten Daniel i et drømmesyn en menneskesøn, som skal komme i himlens skyer og skabe et evigt herredømme (Daniels Bog 7,13-14).

Tegn skal vise, når enden er nær
Flere steder i Det Nye Testamente ser det ud til, at Kristi genkomst er umiddelbart forestående.

Men inden Jesus kommer igen, så skal en række tegn vise, at enden er nær. Ifølge Matthæusevangeliet er tegnene for eksempel falsk lære, krige, naturkatastrofer, forfølgelser og evangeliets forkyndelse i hele verden.

Evangeliet nævner også, at antikrist skal træde frem før dommedag. Antikrist beskrives som den sataniske modstand til Guds herredømme, som er aktiv i hele kirkens historie, men særligt under de sidste tider.

Alene faderen kender timen
Der er mange kristne, der ligesom Harold Camping har forsøgt at forudsige den præcise dato for dommedag gennem tiden.

Også Jesu disciple er nysgerrige efter at vide, hvornår dommedag kommer. I lignelsen om figentræet (Matthæusevangeliet 24,32-41) udtaler Jesus sig om dette spørgsmål:

Den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen (Matthæusevangeliet 24,36).

Jesus vil komme til syne på himlen
Bibelen fortæller altså ikke et præcist tidspunktet for dommedag. Det eneste, vi får at vide, er, at når Jesus kommer igen, så er det den umiskendelige afslutning.

Matthæusevangeliet beskriver, hvordan Jesu genkomst vil foregå:

Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. (Matthæusevangeliet 24, 27-30)

I modsætning til Kristi himmelfart, hvor Jesus fór til himmels for øjnene af sine disciple, så vil Jesu genkomst vil være synlig for alle på jorden.

Jesus vil dømme de levende og de døde
Når Jesus er kommet ned fra himlen vil han samle levende og døde mennesker for at dømme dem. Denne verdensdom vil ifølge Matthæusevangeliet dele menneskeheden:

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. (Matthæusevangeliet 25, 31-32)

Det er traditionelt blevet tolket sådan, at de mennesker, som tror på Jesus Kristus, skal have evigt liv, mens dem som ikke gør, går fortabt.

Et nyt Jerusalem på en ny jord
Det er ikke kun mennesker, som bliver forløst på dommedag, men også hele skaberværket. I Johannes Åbenbaring står der, at den verden, vi kender, skal forgå, men også at en ny skal opstå:

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere." (Johannes' Åbenbaring 21,1)

Den nye jord beskrives som et genoprettet paradis, et nyt Jerusalem, hvor Gud vil bo sammen med mennesket og alt ondt er fortid.

"Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet." (Johannes' Åbenbaring 21,4)

Maleriet er fra omkring 1590 - 1620 og forestiller dommedag. I zonen mellem himmel og jord udkæmper bevæbnede engle en drabelig kamp mod menneskeheden. Foto: Eva de la Fuente Pedersen/SMK