Indføring

Hvem var Sankt Hans?

Johannes døber Jesus. Fresko fra et græsk kapel.

Den 23. juni om aftenen fejrer vi midsommerfesten sankthans med bål, taler og sang. Men hvem var denne Sankt Hans, der har lagt navn til dagen? Bliv klogere her

Sankt Hans er Johannes Døberen, prædikanten der ifølge Det Nye Testamente forstod sig selv som en forløber for Jesus. Navnet Hans er en almindelig dansk forkortelse afnavnet Johannes.

Johannes Døberens liv og levned

Johannes Døberens forældre var Elisabeth og Zakarias, som var et barnløst ægtepar højt oppe i årene, der med guddommelig hjælp fik Johannes, der siden hen fik tilnavnet Døberen.

Johannes Døberen var en omvandrende prædikant, som i perioder levede i ørkenen, hvor han spiste græshopper og vild honning.

Allerede fra barnsben vidste Johannes, at der ventede ham en speciel livsopgave, der skulle munde ud i dåben af Guds Søn. Johannes Døberen var nemlig manden, der døbte Jesus i Jordanfloden deraf også tilnavnet Døberen.

Johannes Døberen var meget bevidst om sin rolle som forløberen for Jesus. Han pegede hele tiden på, at Jesus ville komme og døbe ikke blot med vand, men også med Helligånd, Guds ånd.

Johannes Døberen døde på dramatisk vis, da han efter at have kritiseret den jødiske konge for at have giftet sig med sin søster blev fængslet og siden halshugget.

Kongen tøvede først med at henrette den karismatiske mand. Men da kongens steddatter Salome udbad sig Johannes Døberens hoved på et fad som betaling for at danse de syv slørs dans, huggede kongen hovedet af Johannes.

Han skal blive større - jeg skal blive mindre

Til sankthans fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder den 24. juni. Sankt Hans aften er aftenen før hans fødselsdag, ligesom vi i Danmark fejrer juleaftendagen før juledag. Johannes Døberen blev født seks måneder før Jesus. Det kan man læse i Lukasevangeliet 1, 26-27:

Da Elisabeth (Johannes mor) var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med enmand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria: Jesu mor.

Men rent symbolsk er der også en pointe at hente. Dagene kortes efter Johannes Døberen fødselsdag, mens de bliver længere efter Jesu fødsel. Og Johannes Døber sagde om sit forhold til Jesus:

"Han skal blive større, jeg skal blive mindre" (Johannesevangeliet 3,30).

Han siger også: "Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild" (Johannesevangeliet 3, 11).

Jesus eller Johannes

Til historien om Johannes Døberen hører, at nogle historikere og teologer mener, at de faktuelle forhold har været markant anderledes og at der var en indædt konkurrence mellem Jesus og Johannes om, hvem der var Guds sande sendebud.

Den dag i dag findes der enkelte gnostiske grupperinger som for eksempel mandæerne i Irak, som anser Johannes, og ikke Jesus, som Messias.

Generelt i den kristne verden er der dog enighed om, at Johannes Døberen døbte Guds Søn, Jesus Kristus, i Jordanfloden for næsten 2000 år siden, og at det er denne Johannes Døber, som har lagt navn til sankthans.