Hvad er Det Gamle Testamente?

Ifølge en kristen-jødisk tradition er Moses forfatter til Bibelens fem første bøger, deraf navnet Mosebøgerne. Foto: Arkiv

Det Gamle Testamente handler især om menneskenes og verdens skabelse og om Gud og Israels folk

Det Gamle Testamente udgør ikke nogen egentlig enhed, men er snarere en sammensat og redigeret den af Bibelen, der indeholder i alt 39 forskellige skrifter, der varierer meget i længde og indhold.

Mosebøgerne

Ifølge en kristen-jødisk tradition er Moses forfatter til Bibelens fem første bøger, deraf navnet Mosebøgerne. I jødedommen bruger man betegnelsen Tora, som betyder lære eller lov.

Betegnelsen henviser til den store mængde af love og forskrifter, som findes i Mosebøgerne. Det er de samme love og forskrifter, der udgør fundamentet for jødenes leveregler den dag i dag.

Mosebøgerne er fortællingen om verdens skabelse, om uddrivelsen af Paradisets Have, om det første brodermord da Kain slår Abel ihjel, om Noas ark og syndfloden, og om udvælgelsen af Abraham.

Det er her, vi finder historierne om Jakob, der narrer førstefødselsretten fra sin bror Esau, om Josef der efterlades i en brønd af sine misundelige brødre, om israelitternes fangeskab i Egypten, om udvandringen og overgangen over det Røde Hav og om de fyrre års vandring i ørkenen på vej mod det forjættede land, ankomsten til Østjordanlandet og Moses død.

Profeter

Rækken af bøger fra Josvabogen til og med Kongebøgerne, kaldes også de tidlige profeter selvom profeter ikke spiller den afgørende rolle her. Bøgerne fortsætter snarere israelitternes historie, der hvor Mosebøgerne slap og beretter således om israelitternes bosættelse i det forjættede land og deres krige med de omkringboende stammer.

Her fortælles også historien om David der slår kæmpen Goliath og siden bliver Israels konge og fører pagtens ark til det hellige bjerg Zion. Her findes også historien om om Davids søn, den vise Kong Salomo, der byggede det første tempel i Jerusalem (se Templet i Jerusalem). Endelig kan man læse om Israel og Juda rigers undergang og israelitternes eksil i Babylon.

Profetbøgerne fremstår alle som en samling af ord talt til folket af profeterne på Guds vegne. Et gennemgående temaet i Profetbøgerne er dom og frelse over Juda ( det nuværende Israel) og Jerusalem.

Profetbøgerne forkynder således både Guds straf over Israels folk, som gang på gang overtræder Guds forordninger, men også trøst og håb til folket, når det har lidt straffen. Ofte er Profetbøgerne kritiske overfor den etablerede religiøse praksis, sådan som den blev udøvet i forbindelse med templet i Jerusalem, såvel som overfor den sociale ulighed i samfundet.

For kristne har især Esajas Bog med forjættelsen af en kommende fredsfyrste, der skal fødes af en ung kvinde, og profetien om Herrens lidende tjener, der soner folkets skyld betydning, idet disse profetier i Det Nye Testamente bliver overført direkte på Kristus.

Skrifter

Skrifterne udgør hver især mere eller mindre selvstændige enheder, som er meget forskellige i genrer og indhold. Af betydning er især Salmernes Bog, som har haft en kolosal indflydelse for den kristne kirkes kultur og fromhedsliv. Mange af de danske salmer der findes i salmebogen er således gendigtninger af Davids salmer som Salmernes Bog også kaldes.

Det er også blandt Skrifterne, vi finder historien om den gudsfrygtige Job som sættes på en prøve af Gud. Gud lader ulykkerne regne ned over Job, men Job holder ved sin tro på Gud, idet han bøjer sig for Guds vilje og fastholder, at Gud er den, der styrer godt og ondt.

Endelig kan også nævnes Højsangen. Højsangen er en samling kærlighedsdigte, som skildrer et erotisk forhold mellem en ung pige og hendes elskede. Højsangen er traditionelt blevet tolket som en beskrivelse af forholdet mellem Gud og Israel og i kristen tradition af forholdet mellem Kristus og kirken.