Mød Luthers kone: Katharina von Bora

Efter flugten fra klosteret Marienthron i Nimbschen boede Katharina von Bora i en periode hos maleren Lucas Cranach. Dette billede har Cranach malet i 1526, året efter hun giftede sig med Luther. På det nedlagte kloster, som blev deres hjem, stod hun for en omfattende husholdning med landbrug, fiskeri og bryggeri. Katharina havde en stærk personlighed, og Luther omtalte hende spøgende som "min hr. Käthe". Foto: Wikimedia Commons

Som 24-årig flygtede Katharina von Bora sammen med 11 andre nonner fra klosteret i Nimbschen til Wittenberg. To år efter blev hun gift med reformatoren Martin Luther. Kilder siger, at det var Katharina, der friede til den tidligere munk - og hendes personlighed var stor

Katharina von Bora blev født den 29. januar 1499 i Lippendorf. Hendes forældre var Hans von Bora, en fattig saksisk adelsmand, og hans kone Katharina Haubitz. Efter sin kones død sendte Hans von Bora den 6-årige Katharina i klosterskole. Her lærte hun latin og at læse, skrive og regne. Fra 1509 boede hun i Cistercienserklosteret Marienthron i Nimbschen, hvor hun i 1515 aflagde sine løfter som nonne.

Katharina var 18 år, da Martin Luther i 1517 præsenterede sine 95 teser i Wittenberg. I klosteret hørte hun og de andre nonner om Luther. Luther var kritisk overfor klosterlivet, og da nonnerne besluttede at forlade klosteret, kontaktede de ham for hjælp. Luther bad sin ven købmanden Leonard Koppe fra Torgau om at hjælpe.

Langfredag 1523 flygtede Katharina og 11 andre nonner. Det siges, at Koppe smuglede dem ud af klosteret i fisketønder. Kvinderne rejste til Wittenberg, hvor de blev indkvarteret hos gode borgerlige familier. Katharina von Bora kom til at bo og arbejde i maleren Lucas Cranach den ældres hjem.

Tre af nonnerne vendte tilbage til deres familier, og Luther hjalp med at finde ægtemænd til de andre ni. Inden for 2 år var der fundet mænd til alle undtagen Katharina.

En omfattende husholdning på Det sorte kloster

Delvist på opfordring fra venner og fra sin far, giftede Luther sig selv med Katharina d. 13. juni 1525. Da var hun 26 og han 41. Ifølge nogle kilder, var det Katharina, der friede. Luther skrev i et brev til en ven: Gud den almægtige har, mens jeg var optaget af andre ting, kastet mig ind i den hellige ægtestand.

Efter brylluppet flyttede de ind i det tidligere kloster i Wittenberg, Det sorte kloster, som kurfyrsten skænkede dem. Her levede de med deres børn, nogle niecer og nevøer, studerende, gæster og tjenestefolk. Ofte omfattede husholdningen 30 studerende eller gæster. Katharina styrede med husholdningen med myndighed, og Luther kaldte hende spøgende min hr. Käthe.

Hver morgen stod Katharina op klokken 4 for at passe sine mange arbejdsområder. Derfor kaldte Luther hende også Wittenbergs morgenstjerne. Udover den store husholdning drev hun landbrug, bryggeri og fiskeavl. Hun var en dygtig forretningskvinde og bidrog i høj grad til familiens velstand.

Katharina var kendt af alle i Wittenberg, og alle havde en mening om hende. Mange mente, at hun havde for stor indflydelse på Luther, og hun havde derfor mange modstandere.

Familien Luther

For Luther var Katharina ikke kun hans hustru, men også en af hans vigtigste partnere. Hun var den praktiske, der fik tingene til at hænge sammen derhjemme. Af Luthers brevveksling fremgår det, at familien var præget af stor omsorg og kærlighed. Efter et års ægteskab skrev Luther for eksempel til en ven: "Der er ingen binding på jorden så sød, ej heller nogen adskillelse så bitter, som den, der forekommer i et godt ægteskab.

Katharina og Martin Luther fik seks børn: Johannes læste jura og blev kansler hos Hertug Albrecht af Preußen. Elisabeth døde 8 måneder gammel. Magdalena døde som 13-årig. Martin blev teolog. Paul blev livlæge hos kurfyrsten af Sachsen. Margarete blev gift ind i en velhavende preussisk familie. Alle Luthers efterkommere stammer fra Margarete.

Familien var et forbillede for tyske familier i mange år efter. Luther mente, at ægteskab og familieliv kunne hjælpe kristne til at træne kristne dyder såsom tålmodighed, gavmildhed og ydmyghed.

Katharinas sidste år

Katharina blev enke i 1546. I sit testamente gjorde Luther hende til enearving og formynder af børnene. Dette var ikke almindeligt på den tid og stod endda i modstrid til lovgivningen. Det fik Katarinas modstandere til at nedlægge indsigelse imod testamentet, og vigtige indkomstkilder gik derfor tabt for familien. Hun fik dog lov til at blive boende i huset.

Allerede året efter flygtede familien til Dessau på grund af borgerkrig, men vendte siden tilbage til Wittenberg.

I sommeren 1552 flygtede Katharina og den yngste datter Margarete, som på det tidspunkt var 17 år, fra pesten i Wittenberg. På vejen til Torgau kom de ud for et uheld. Vognen kørte i grøften, og Katharina blev kvæstet. Den 20. december døde hun af følgerne fra uheldet og blev begravet i Marienkirche i Torgau.

Arven fra Katharina Luther

Familien Luthers hjem i Wittenberg er i dag museum. Det åbnede for offentligheden i 1883 og er i dag det største museum om reformationen. Her kan man blandt andet se Lucas Cranachs portræt af Katharina og få fornemmelsen af Katharinas store husholdning.

I Wittenbergs Bykirke, St. Marienkirche, kan man desuden se Katharina på Cranachs berømte altertavle. Her er Kristus afbildet i midten, mens Luther står til højre og prædiker. Katharina er blandt menigheden til venstre.

Tidslinje:

29. januar 1499: Født i Lippendorf, Tyskland. Forældre: Hans von Bora og Katharina Haubitz

1504: Efter moderens død blev hun sendt til en klosterskole i Brehna

1515: Aflagde løfter og blev nonne i klosteret i Nimbschen, hvor hendes tante Magdalena von Bora også boede

6.-7. April 1523: flygtede fra klosteret med 11 andre nonner

1524: Hicronymus Baumgaertner - en studerende ved universitetet i Wittenberg bejlede til hende, men hans forældre var imod det

1524: Pastor Glatz bejlede til hende, men hun afviste ham

13. juni 1525: Forlovet med Martin Luther

25. juni 1525: Gift Martin Luther i Wittenberg

7. juni 1526: Johannes blev født. Han blev kansler hos Hertug Albrecht af Preußen

1. december 1527: Elisabeth blev født. Hun døde 8 måneder senere d. 4. maj 1528

4. maj 1529: Magdalena født. Hun døde som 13-årig

9. november 1531: Martin født. Han blev teolog

29. januar 1533: Paul født. Han blev livlæge hos kurfyrsten af Sachsen

17. december 1534: Margarethe født. Hun giftede sig ind i en velhavende preussisk familie. Alle Luthers efterkommere stammer fra hende

18. februar 1546: Martin Luther døde

1546-7: Katharina flygtede til Dessau på grund af den Smalkaldianske Krig

1552: Katharina flygtede til Torgau for at undslippe pesten i Wittenberg

1552: Katharina von Bora døde og blev begravet i Torgau

Kilder: Luther 2017, Reformation Tours, Luther dansk, Experience Luther, Den store danske, Sacred Destinations, sognepræst og foredragsholder Torkil Jensen

Forslag til videre læsning: Karl Hesselbacher: Luthers Käte; Ursula Koch: Roser i sne (roman)