Guide

Sådan opfører du dig i kirken under en konfirmation

Ved selve konfirmationsvelsignelsen lægger præsten sin hånd på den knælende konfirmands hoved. Foto: Joachim Adrian/ritzau

Skal du snart til konfirmation, og er det længe siden, du sidst satte dine fødder i kirken? Her kan du få overblik over, hvordan en konfirmation forløber

Konfirmationstiden nærmer sig, og for mange er det anledning til et sjældent kirkebesøg. Har du ikke din vante gang i kirken, kan der være mange spørgsmål, som melder sig. Hvad foregår der til konfirmationen, og hvordan skal man agere som kirkegænger?

Sognepræst Jens Christian Larsen fra Kingos Kirken i København svarer her på spørgsmål om konfirmationens gang.

Hvordan foregår gudstjenesten i forbindelse med en konfirmation?
Konfirmationen foregår indenfor rammerne af en ordinær søndagsgudstjeneste. Det vi kalder højmesse. Derfor indeholder den de normale komponenter som bønner, omkring 5 salmer, 2-3 læsninger fra Det Gamle og Det Nye Testamente og en prædiken. Selve konfirmationen ligger efter prædikenen. Der er oftest også nadver, men nogle steder tager de den ud af programmet, for at spare tid, hvis der er mange konfirmander.

Hvordan indledes selve konfirmationen?
Efter prædikenen holder præsten en tale til konfirmanderne eller foretager en, ofte indstuderet, samtale med dem, hvorefter præst og konfirmander i kor siger trosbekendelsen.

Hvordan foregår konfirmationsvelsignelsen?
Selve konfirmationsvelsignelsen kan foregå på forskellige måder. To muligheder er det, der hedder tilspørgsel og svar. I den ene af de to spørges konfirmanden udfra trosbekendelsen og skal svare ja til to spørgsmål, i den anden spørger præsten Vil du konfirmeres i den kristne tro?, hvorefter konfirmanden svarer ja. En tredje mulighed er helt at udelade spørgsmål.

Konfirmanden knæler herefter, og præsten siger konfirmandens navn og giver sin velsignelse ved håndspålæggelse. Præsten kan her sige en af tre bønner, der alle har det til fælles, at de nævner dåben.

Der er ofte valgt et konfirmationsord til hver konfirmand, som siges efter velsignelsen. Et konfirmationsord er det bibel- eller salmevers, som konfirmanderne får i forbindelse med konfirmationen. Nogle steder vælger præsten konfirmationsordet, andre steder vælger konfirmanderne det selv. Men der og også steder, hvor man slet ikke bruger det.

Når alle er blevet konfirmeret siger præsten og konfirmanderne Fadervor i kor, og den normale gudstjeneste fortsætter.

Hvornår skal man rejse sig op?
Man skal rejse sig op under læsningerne og under velsignelsen efter nadveren. Og så rejser familie og venner til en konfirmand sig op, når hans eller hendes navn bliver nævnt i forbindelse med konfirmantionsvelsignelsen.

Må man gå op og få nadver?
Nadveren er normalt for folk, der er blevet døbt, men i praksis er der jo ingen, der stopper og spørger folk, om de er døbte. De, der vil have nadver går op til alteret, og typisk knæler man rundt om. Præsten kommer derefter rundt med brød og vin til de knælende.

Hvem går først ud af kirken?
Konfirmanderne og præsten kommer ind i kirken i et optog, og de går også ud på samme måde. Derfor er det først konfirmanderne og derefter alle andre, der forlader kirken.

Hvor lang tid varer en konfirmation?
Den varer ca. 5 kvarter, men det kan selvfølgelig variere. Det spænder vel fra en time til halvanden.

Skal man kunne Fadervor til konfirmationen?
Nej, det er ikke noget krav, at kirkegængerne skal kunne Fadervor. Konfirmanderne lærer fadervor udenad og siger det sammen med præsterne.

Skal man have noget bestemt tøj på?
Nej, det er der ingen dresscode, og det er der heller ikke i forhold til konfirmanderne. Der er ingen regler om, at man ikke må have bare skuldre eller korte nederdele og den slags - jeg siger bare til dem, at de ikke skal tage bikini og badebukser på.

I det hele taget er der ingen krav til menigheden, man behøver f.eks. heller ikke være kristen for at deltage i gudstjenesten.
Men det er selvfølgelig ofte sådan, at folk er klædt festligt på til anledningen.

Denne artikel blev første gang udgivet 19. marts 2009.