Kristendom for lærere

Fremtidens lærere kan, hvis det står til følgegruppen, gennemgå uddannelsen uden at møde ét ord om kristendom, medmindre man aktivt vælger det som linjefag. Foto: Classroom kids/6PA/MAXPPP

Trist, at vigtigt fællesfag er i fare. Læreruddannelsen er atter til debat.

En såkaldt følgegruppe under tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) har fulgt en lærerårgang og afleveret en evaluering til den nuværende minister på området, Morten Østergaard (R).

Idéen er glimrende. Læreruddannelsen undergik sidst en revision i 2006, og det er oplagt at evaluere den første årgang under den nye lov.

I hvilket omfang man så skal handle efter evalueringen, er mere tvivlsomt. Sund fornuft vil tilsige, at man lader der gå noget mere tid, således at man får flere årgange end blot den første med i evalueringen. Samt opnår indsigt i, hvordan den nye læreruddannelses ændrede indhold påvirker undervisningen i skolerne. Med andre ord: Man bør fare med lempe og ikke panisk ændre kurs på så vigtigt et område som læreruddannelsen kort tid efter en omfattende revision.

Endnu større grund til at anbefale en varsom kurs er følgegruppens anbefaling af at nedlægge fællesfaget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM). Som beskrevet i dagens avis mener følgegruppen, at det pædagogiske område skal opprioriteres. At det skal ske på bekostning af et afgørende fag som KLM, er helt uforståeligt.

Der er ingen uenighed om, at pædagogikken skal styrkes. Men der er heldigvis uenighed om prisen for denne styrkelse.

Således taler John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen, i dagens avis om en massakre på området. Bag det voldsomme billedsprog gemmer sig det helt konkrete faktum, at fremtidens lærere, hvis det står til følgegruppen, kan gennemgå uddannelsen uden at møde ét ord om kristendom, medmindre man aktivt vælger det som linjefag.

Fællesfaget KLM er i forvejen bredt favnende og som sådan ingenlunde reserveret til kristendom, hvilket det sagtens kunne være. Skolens udvikling i Danmark har historisk hængt tæt sammen med kirkens, og det vil kun gavne lærerne, hvis de modtog obligatorisk undervisning i kristendom på deres uddannelse. Når det nu ikke kan lade sig gøre, er KLM den næstbedste løsning. Derfor er det forstemmende at se, at der nu også skal rokkes ved dette fag, der tager religion alvorligt som et afgørende element i landets kultur og i skolens udvikling i Danmark.

Følgegruppens forslag ligger nu hos uddannelsesministeren. Man kan kun anbefale, at han farer med lempe og lader der gå mere tid, inden loven revideres. Og at han blankt afviser at slette den sidste rest af obligatorisk kristendom på lærernes skema.mbh