Maria immaculata - den ubesmittede

Jomfru Maria bliver mor til hele verdens frelser Jesus. Foto: Arkiv

Marias jomfruelighed blev i høj grad set som en forudsætning for hendes moralske syndfri levned. Af flere kirkefædre benævnedes hun derfor også som hellig eller ubesmittet

Det tidligste vidnesbyrd om Marias syndfrihed findes i Jakobs Forevangelium, hvor Marias jomfruelighed og hendes syndfri levned fremhæves stærkt.

Senere så kirkefædrene i jomfrumoderen et ledebillede på et gudshengivent liv og Marias jomfruelighed blev i høj grad set som en forudsætning for hendes moralske syndfri levned. Af flere kirkefædre benævnedes hun derfor også som hellig eller ubesmittet.

Læren om Marias syndfrihed begyndte dog først rigtigt at udvikle sig efter defineringen af de oldkirkelige Maria-dogmer. Udformningen af arvesyndslæren i det femte århundrede havde endvidere givet anledning til spørgsmålet om, hvorvidt denne syndfrihed også inkluderede frihed fra arvesynden. Spørgsmålet var nu hvorvidt Maria var befriet/renset fra arvesynden i forbindelse med undfangelsen eller forud for fødslen af Jesus, eller om hun var bevaret fra arvesynden fra sin egen undfangelses øjeblik, hvilket jo nødvendigvis måtte implicere tanken om en forunderlig undfangelse i stil med Jesu egen.

Spørgsmålet blev diskuteret frem og tilbage i middelalderen, og der var stor uenighed herom.

Det 19. og 20. århundrede er kendetegnet ved en total opblomstring af Mariafromheden. I oplysningstidens rationalitetens og fornuftens kølvand, vrimlede det således med mennesker der hævdede, at Maria havde vist sig for dem. Den mest kendt Maria-åbenbaring fandt sted i Lourdes, hvor Maria skulle have vist sig 16 gange for bondepigen Bernadette. Her skulle hun have sagt: Jeg er den ubesmittede undfangne. I 1854 ophøjede paven Marias ubesmittede undfangelse (immaculata conceptio) til kirkelig lære.

Som den ubesmittede undfangne afbilledes Maria typisk stående på månen, som i øvrigt er et ældgammelt symbol på det kvindelige. Rundt om hendes hoved er der en krans af stjerner, som kendes fra beskrivelsen af himmeldronningen i Johannes Åbenbaring 12. I den kirkelige tradition er Maria netop associeret med denne himmeldronning.