Maria: Jesu mor og Gudsføderske

Oprindelsen til selve titlen Gudsføderske (på græsk: Theotokos), stammer sandsynligvis fra det 4. århundrede, hvor den dukker op hos kirkefædre som Athanasios, Gregorius af Nazians og Kyrill af Jerusalem

Anerkendelsen af Maria i kraft af hendes rolle som Kristi moder er allerede impliceret i det Nye Testamentes tilbedelse af Jesus Kristus som Guds søn. Herrens Moder er netop den betegnelse, Marias slægtning Elizabeth hilser hende med, da de to mødes i Lukasevangeliets beretning om Jesu undfangelse og fødsel (1,48).

Oprindelsen til selve titlen Gudsføderske (på græsk: Theotokos), stammer sandsynligvis fra det 4. århundrede, hvor den dukker op hos kirkefædre som Athanasios, Gregorius af Nazians og Kyrill af Jerusalem. Titlen afspejler troen på, at det er Gud selv, der lader sig føde i mennesket Jesus af Nazareth. Som den, der har født selve Gud, kunne Maria altså kaldes Gudsføderske.

I forbindelse med de diskussioner om forholdet mellem Kristi to naturer, som fandt sted i det 5. århundrede blev titlen kontroversiel. Her afspejlede den tanken om, at der eksisterer en fuldstændig enhed imellem Kristi to naturer. Maria havde således født Gud og kunne kaldes Gudsføderske, på græsk: Theotokos og ikke som modstanderne hævdede: kristopokos den der føder Kristus.

At Maria var Theotokos, og at Gud dermed var blevet menneske i Kristus, endte med at blive udtryk for den rette lære om Kristus på et kirkemøde i Efesos i 431. I sidste ende blev spørgsmålet om Kristi sande natur således afgørende for dogma-tiseringen af Maria som gudsføderske.

Maria som den anden Eva,
Den såkaldte Eva-Maria-parallel eller modstilling kan vi læse om første gang hos kirkefædrene Justin (d. 165) og Irenæus. Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus.

Hos Paulus er tanken denne, at den synd med fordømmelse og døden til følge som Adam forårsagede, ophæves i Kristus. På samme måde, mente kirkefædrene, genopretter Maria Evas synd, ved at hun bliver mor til Kristus, som jo er den i hvem alle ting skal genoprettes. Hvor Eva var ulydig mod Guds bud og overtrådte det ved at spise af frugten, adlød Maria Guds ord, da englen Gabriel fortalte hende, at hun skulle undfange et helligt barn. Ligesom Evas overtrædelse af Guds bud blev årsag til død og fordømmelse for hele menneskeracen, blev Maria til frelses-årsag for hele menneskeracen ved at føde Jesus.

I kraft af Marias lydighed som altså ophævede Evas synd blev Maria også fortaler for Eva, og dermed hele menneskeracen. I Eva-Mariatypologien ligger dermed kimen til troen på Maria som mediator mellem Gud og mennesker: dette at Maria kan gå i forbøn for alle troende foran Gud og Kristus