Maria som den anden Eva

Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus

Den såkaldte Eva-Maria-parallel eller modstilling kan vi læse om første gang hos kirkefædrene Justin (d. 165) og Irenæus. Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus.

Hos Paulus er tanken denne, at den synd med fordømmelse og døden til følge som Adam forårsagede, ophæves i Kristus. På samme måde, mente kirkefædrene, genopretter Maria Evas synd, ved at hun bliver mor til Kristus, som jo er den i hvem alle ting skal genoprettes. Hvor Eva var ulydig mod Guds bud og overtrådte det ved at spise af frugten, adlød Maria Guds ord, da englen Gabriel fortalte hende, at hun skulle undfange et helligt barn. Ligesom Evas overtrædelse af Guds bud blev årsag til død og fordømmelse for hele menneskeracen, blev Maria til frelses-årsag for hele menneskeracen ved at føde Jesus.

I kraft af Marias lydighed som altså ophævede Evas synd blev Maria også fortaler for Eva, og dermed hele menneskeracen. I Eva-Mariatypologien ligger dermed kimen til troen på Maria som mediator mellem Gud og mennesker: dette at Maria kan gå i forbøn for alle troende foran Gud og Kristus.